Tag: biodiverzita

Klimatická změna 15-10-2020

Ze dřeva vyrobme raději housle než topivo, vyzývají odborníci. EU chystá lesnickou strategii

Z Evropy se má stát první klimaticky neutrální kontinent. Tato ambice však má svou cenu, například nutnost změnit společný přístup k lesům, které zadržují emise oxidu uhličitého.
Evropské finance 20-05-2020

Ekofarmy by do roku 2030 měly zabírat čtvrtinu evropské zemědělské půdy, navrhuje Komise

Méně nebezpečných pesticidů, méně chemických hnojiv a méně antibiotik v těle hospodářských zvířat. Právě s tímto návrhem dnes přišla Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal).
Klimatická změna 12-12-2019

10 hlavních bodů Evropské zelené dohody z dílny nové Komise

Evropská komise ve středu představila očekávanou Evropskou zelenou dohodu (European Green Deal), která zahrnuje dlouhý seznam konkrétních plánů s cílem dosáhnout v EU do roku 2050 klimatické neutrality.
Evropské finance 31-05-2019

Z půdy zmizelo 90 procent živých organismů, je mrtvá. Schyluje se k ekologické katastrofě, říká expert

Vědci z celého světa varují před dosud nevídaným vymíráním rostlinných a živočišných druhů. Viníkem je podle nich zejména člověk, který planetu znečišťuje, významně se podílí na globálním oteplování a drancuje přírodní zdroje pro vlastní obživu.
Evropské finance 24-05-2019

Intenzivní zemědělství ohrožuje ptáky i hmyz. Z krajiny mizí i dříve běžné druhy

Od roku 1982 zmizela z české zemědělské krajiny asi třetina ptáků. O moc lépe na tom není ani hmyz. Z 19 tisíc druhů evidovaných v Červeném seznamu ohrožených druhů je v tuzemsku více než 4000 v kategorii ohrožených a téměř 600 vyhynulých. Neubývají přitom jen vzácné druhy, ale klesají i populace těch zcela běžných.
Budoucnost EU 14-02-2019

Reinhard Bütikofer: Nenechme se strašit protidemokratickými silami a řešme problémy voličů

„Jsou jen dva druhy zemí v Evropě. Ty malé a ty, co ještě nevědí, že jsou malé,“ říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz Reinhard Bütikofer.
Klimatická změna 04-05-2011

Z peněz zemědělské politiky EU má jít víc na podporu biodiverzity

Evropská strategie biodiverzity 2020, kterou včera představila Evropská komise, požaduje více peněz na ochranu přírodních zdrojů, rostlin a živočichů. Ochrana přírody by podle tohoto dokumentu měla být ve větší míře financována z rozpočtu společné zemědělské politiky EU.
Klimatická změna 29-03-2011

Vědecký panel OSN na ochranu přírody bude spuštěn na podzim

Na začátku listopadu začne oficiálně fungovat poradní orgán Organizace spojených národů, který bude radit vládám, jak uchovávat biodiverzitu a chránit přírodu.
Klimatická změna 04-01-2011

OSN v roce 2011 spustí Mezivládní platformu pro biologickou rozmanitost

Rozhodnutím Valného shromáždění OSN z minulého měsíce vznikne na půdě OSN v tomto roce nová mezivládní platforma pro biologickou rozmanitost. Měla by vládám radit, jak chránit přírodní biodiverzitu a ekosystémy.
Klimatická změna 24-05-2010

Neziskovky představily plán na záchranu biodiverzity

EU podle sdružení Birdlife při ochraně biodiverzity selhává především proto, že v unijních politikách chybí důraz na ochranu živočišných a rostlinných druhů a schází na ní potřebné finance.
Klimatická změna 16-03-2010

Komise trvá na sporné směrnici o půdě

I přes nesouhlas většiny ministrů obhajuje eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik směrnici o ochraně půdy. Důležitost směrnice podpořil tvrzením, že řešení této problematiky na úrovni jednotlivých států je neefektivní, a navíc se ochrana půdy týká globálních témat, jako jsou například klimatické změny.
Energetika 01-03-2010

Pravidla EU pro biomasu nebudou závazná

Evropská komise ve čtvrtek 25. února vyloučila přijetí závazných unijních kritérií pro udržitelnost biomasy. Místo toho členským státům doporučí jak využití biomasy zlepšit.

Počet oblastí chráněných v rámci soustavy Natura 2000 se rozšíří o více než 200 lokalit

Vláda na svém včerejším zasedání jednomyslně podpořila návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika na rozšíření seznamu chráněných lokalit, které jsou součástí evropské soustavy Natura 2000. Seznam se po včerejšku rozšíří o 234 evropsky významných lokalit.
Klimatická změna 30-06-2009

Ladislav Miko: Krach kodaňských jednání o klimatu si nikdo nepřipouští

Podle ministra životního prostředí Ladislava Mika existuje na mezinárodní úrovni dostatečný tlak na dosažení nové dohody o boji proti klimatickým změnám, aby do prosincového summitu v Dánsku bylo dosaženo kompromisu. Miko dále kritizuje postoj některých kolegů ze současného kabinetu, kteří si neuvědomují, že biodiverzita neznamená pouze „ochranu kytiček a broučků“.

V EU panuje hluboké znepokojení z úbytku biodiverzity

Ministři životního prostředí zemí EU se včera, 25. června, vyslovili pro přesnější vymezení evropských politik na ochranu biodiverzity a pro začlenění služeb ekosystému do unijních politik, aby bylo možné měřit příčiny úbytku biodiverzity.

Evropská komise byla podle ekologických organizací málo zelená

Dosluhující Evropská komise byla podle desítky velkých evropských ekologických organizací v politice životního prostředí málo aktivní. Ekologové jí dávají jen 4,4 body z 10 a novou Komisi chtějí vyzvat, aby nechala rétoriku rétorikou a začala jednat přinejmenším s dvojnásobným úsilím oproti svým předchůdcům.

Musíme chránit evropskou přírodu, zaznělo na konferenci

V Praze včera skončila dvoudenní konference o ochraně posledních zbytků divoké přírody v Evropě. Na této konferenci se sešli politici, odborníci, ochránci životního prostředí a další zájmové skupiny, aby prodiskutovali možnosti jak chránit poslední zbytky volné evropské přírody.
Klimatická změna 22-05-2009

Naším cílem je ochrana biodiverzity, říkají zástupci minerálního průmyslu

Představitelé minerálního odvětví, které se zabývá se těžbou nerostných surovin, se minulý týden snažili veřejnost přesvědčit o tom, že svou činností mohou přispívat k ochraně biologické rozmanitosti. Těžařské podniky mohou díky rekultivačním projektům dokonce vytvářet nová prostředí pro rostliny a živočichy.

EU kvůli zákazu obchodování s tuleními produkty hrozí spor s Kanadou

Evropský parlament včera podpořil zákaz obchodování s tuleními produkty. Zákaz ale vyvolal bouřlivou reakci Kanady, která pohrozila stížností u Světové obchodní organizace. Summit EU-Kanada, který se dnes koná v Praze, by se ale podle diplomatů otázkou obchodu s tuleními výrobky zabývat neměl.
Klimatická změna 29-10-2008

Naše nároky na přírodu dosahují kritických hodnot

Podle dnes zveřejněné studie bude lidstvo ke svému životu už v roce 2030 potřebovat dvě planety, a to za předpokladu, že se nezastaví růst počtu obyvatel Země a že nedojde k omezení nadměrného využívání přírodních zdrojů.
Aktuálně v EU 16-11-2007

Studie EU se zaměří na ekonomické dopady úbytku diverzity

Podle vzoru Sternovy zprávy o ekonomických dopadech klimatických změn chce Evropská komise vypracovat zprávu o ekonomických dopadech úbytku biodiverzity. Zprávu má za úkol připravit tým vedený nezávislým ekonomem.
Aktuálně v EU 23-05-2007

Jedna šestina evropských savců je na pokraji vyhynutí

Doposud chyběla celistvá studie o míře ohrožení evropských savců. Evropská komise tedy požádala Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (World Conservation Union - IUCN) o její vypracování. Výsledek byl zveřejněn ve Světový den biodiverzity.
Aktuálně v EU 30-04-2007

NNO kritizují Komisi za její činnost v oblasti životního prostředí

Skupina deseti hlavních nevládních neziskových organizací (NNO), známá pod názvem „Zelení 10“, zveřejnila hodnocení dosavadní činnosti Barrosovy Komise v oblasti životního prostředí. Zpráva pro Evropskou komisi nevyznívá příliš příznivě. Komise dosáhla celkového ohodnocení 4,3 bodu z celkových deseti.
Aktuálně v EU 01-03-2007

Komise vyzývá Polsko k zastavení stavby dálničního obchvatu

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas pohrozil Polsku soudem, pokud nezastaví stavbu dvou dálničních obchvatů, které mají podle plánů vést chráněnou oblastí. Dal přitom Polsku na rozhodnutí pouze jeden týden.