Tag: AVMI

Řada českých firem se na úspory energie dívá nedůvěřivě

Tepelná izolace se dá v průmyslu využít jak pro výrobní procesy, tak pro budovy, které k podniku patří. Uspořit se tak prý dá i polovina energie. Úspory je možné financovat díky úvěrům nebo z evropských peněz. Tento potenciál využívají i české průmyslové podniky, řada firem prý ale na „zateplování“ hledí s nedůvěrou.
Aktuálně v EU 23-01-2014

Návrh klimatické politiky EU sklízí kritiku ze všech stran

Včerejškem odstartovala intenzivní debata o podobě budoucí klimaticko-energetické politiky EU. Evropská komise zveřejnila svou představu o nových klimatických závazcích a mimo jiné také návrh na reformu emisního obchodování. Na adresu bruselské exekutivy se nyní snáší kritika od ekologů i podniků.

Stáhneme se z EU, varují výrobci izolací. Chtějí záruky pro energetické úspory

Výrobci stavebních izolací žádají Evropskou komisi, aby do nového klimaticko-energetického balíčku zahrnula i závazek pro energetické úspory. Jinak prý nemají motivaci zůstávat v Evropě. Vedle známého „úniku uhlíku“ se tak nyní šermuje „únikem čistých technologií“. Podle skeptiků jde spíše o komunikační taktiku.

Investice do úspor energie: chytrý krok, nebo drahá legrace?

ČR plánuje do roku 2020 ušetřit tolik energie, kolik ročně vyrobí Temelín. Vede ho k tomu směrnice o energetické účinnosti, kterou bude letos přejímat do svých právních předpisů. Celkem bude muset Česko najít 180 miliard korun, aby mohlo do úspor investovat, uvedly Hospodářské noviny. Může na tom i ušetřit?

Stát musí renovovat své budovy, podle EU má šetřit energií

Od příštího roku mají ve členských zemích EU začít povinné rekonstrukce některých budov státní správy. Nařizuje to směrnice o energetické účinnosti. Nakonec se má povinnost týkat jen staveb, ve kterých sídlí ústřední orgány, jako jsou ministerstva. Původně to měly být všechny veřejné budovy. Může plnění povinností narazit na „tradiční“ nechuť vůči nařízením shora?

Zateplování podpoří vedle Nové zelené úsporám i peníze EU

Nová zelená úsporám nabídne od začátku příštího roku do roku 2020 dotace ve výši 27 miliard korun. Použít je bude možné nejdříve pro energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů, od roku 2015 pravděpodobně i pro bytové domy a budovy veřejné služby. V příštích sedmi letech je ale možné také vyčerpat až 75 miliard korun z evropských fondů. Vláda by se tak měla podle stavebních firem zaměřit na efektivní čerpání.

ČR mapuje svůj potenciál pro úspory energie v budovách

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době mapuje, jaký má Česko potenciál pro úspory energie v budovách. Na podzim by měla být známa výsledná data, do konce dubna příštího roku má ČR Evropské komisi odevzdat dlouhodobou strategii pro energeticky úsporné renovace. Očekávají se překážky v oblasti financování a koordinace mezi jednotlivými rezorty.

Klimaticko-energetická politika 2030: bude mít smysl závazek pro energetickou účinnost?

V EU nedávno skončila veřejná konzultace k novým klimaticko-energetickým cílům pro rok 2030. Je pravděpodobné, že bude stanoven cíl pro snižování emisí CO2 a možná také pro obnovitelné zdroje. Debata však běží nad možným závazkem pro zvyšování energetické účinnosti. Podle zastánců by měl být jedním ze základů celé politiky, podle skeptiků ale může přinést i negativní důsledky.

Energetické průkazy budov by mohly mít svůj centrální registr

Od začátku týdne platí nová vyhláška pro průkazy energetické náročnosti budov. Ty mají poskytovat informace o spotřebě energie v budově, a jsou tak jedním z nástrojů pro zvyšování energetické účinnosti. Podle dostupných informací se uvažuje o tom, že by vznikl centrální registr, který by údaje z PENB shromažďoval.

Parlament: Budovy mají do roku 2050 spotřebovávat o 80 % energie méně

Evropský parlament požaduje, aby se Evropská unie více zaměřila na zvyšování energetické účinnosti v budovách. Potřebuje pro to prý mimo jiné cíle do roku 2030. Odhlasovaná zpráva není pro Evropskou komisi závazná, europoslanci ale doufají, že exekutiva přijde s vlastním návrhem.

Úsporné rekonstrukce budov prý potřebují dlouhodobou a stabilní podporu

Energetické úspory v budovách se mohou stát jedním z významných zdrojů energie, tvrdí studie společnosti Porsenna. Velký počet obytných domů v České republice zůstává nezrekonstruovaný, připomínají autoři. Pro financování úsporných renovací by prý měly fungovat dlouhodobé a stabilní podpůrné programy.

Energetické průkazy budov: jaké jsou jejich náklady?

Ceny energetických průkazů budov se řídí podle nabídky a poptávky a liší se u jednotlivých energetických specialistů. Svou roli hraje také stavební dokumentace k domům. Na kolik vyjde průkaz pro majitele bytu? A není pořizování průkazů v případě některých budov zbytečné?

Spor o energetické průkazy po Klausově vetu pokračuje

Novela zákona o hospodaření energií je podle prezidenta Václava Klause jedním z nejhorších zákonů, jaké kdy dostal na stůl. Proto jej včera (9. srpna) vetoval. Přivítala to mimo jiné řada senátorů. Zastánci zákona tvrdí, že Klausovy argumenty jsou nedostatečné, a věří, že poslanci rozhodnutí přehlasují. Jedním z hlavních bodů zákona jsou nové normy pro energetické průkazy budov.

Firmy žádají premiéra Nečase, aby při jednání v EU podpořil energetické úspory

Šest asociací, které dohromady sdružují více než 200 podniků působících v oblasti energetických úspor v České republice, se obrátilo na premiéra Petra Nečase, aby jej požádalo o podporu Směrnici o energetické účinnosti. Její další osud totiž závisí na výsledku rozhovorů, které v těchto dnech odstartovaly mezi unijními institucemi a členskými státy.

Jak zvýšit účinnost českého energetického systému

Množství vypouštěných skleníkových plynů tvoří v České republice v poměru k HDP jedno z nejvyšších čísel v rámci zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ačkoliv v posledních letech došlo k určitému snížení tohoto podílu, kvůli nedostatečné podpoře zůstává nevyužita řada významných nástrojů, které mohou k příznivému vývoji přispět. Studie Artura Radziwilla pro OECD ukazuje, jaká opatření by měla být pro zlepšení situace přijata.

Nulové budovy? Byznys je připraven a očekává podporu státu

Nejvíce energie v Evropě spotřebují budovy, ačkoli existují opatření na snížení této náročnosti. V České republice je spotřeba energie na jednotku HDP o polovinu vyšší, než průměr zemí EU27, a i proto si stát snižování spotřeby stanovil jako jednu z energetických priorit. Tato situace byla jedním z impulsů pro průzkum mezi investory a realizátory staveb v ČR, který provedla Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

Část podniků vidí v úsporách energie hlavně příležitost

Český zelený byznys neztrácí víru v to, že cíle, které si ukládá právě projednávaná směrnice o energetické účinnosti, jsou i přes současný stav evropské ekonomiky splnitelné. Namísto neustálé kritiky a snahy vyškrtnout z projednávaného legislativního návrhu o energetické účinnosti, „co se dá“, firmy navrhují, aby byla energetická účinnost chápána jako příležitost.