Tag: Agrární

Zemědělství 21-03-2007

ČR si nezachová systém vyplácení přímých dotací pro zemědělce na komoditu

Včerejší schůzka Petra Gandaloviče a komisařky Mariann Fischer-Boel ukázala, že Evropská komise nehodlá ustoupit ze svého požadavku, aby všechny členské země EU zavedly vyplácení přímých dotací zemědělcům formou platby na plochu a nikoli na komoditu. ČR je poslední zemí EU, která tuto změnu neprovedla.
Zemědělství 17-08-2006

Vláda schválila program rozvoje venkova

Vláda na své včerejší poslední schůzi schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013. Venkov a zemědělství budou podle tohoto programu dostávat až kolem 13 miliard korun ročně.
Zemědělství 12-04-2006

Dumpingové dovozy z EU ohrožují české drůbežářství

Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby hrozí českému drůbežářství zhroucení. Důvodem jsou dumpingové ceny, za které je drůbež dovážena do Česka z EU.
Zemědělství 09-06-2004

Dotace českým zemědělcům by v roce 2010 měly dosáhnout 40 miliard korun

Česká vláda dnes projednává koncepci agrární politiky pro období po vstupu země do EU (2004–2013). Podpora domácím zemědělcům se bude soustavně zvyšovat až na 40 miliard korun v roce 2010.