Tag: a

Aktuálně v EU 29-06-2015

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy

Čemu se v uplynulých dvou týdnech věnovaly přední evropské think-tanky a akademické instituce? V pravidelném přehledu ty nejzajímavější analýzy pro čtenáře EurActivu zpracovává český think-tank Evropské hodnoty.
Aktuálně v EU 18-11-2014

Think-tank Evropské hodnoty vybírá nejzajímavější evropské analýzy

Korupce na Západním Balkáně, bankovní unie jako lék pro nemocné banky, imigrace ve Velké Británii nebo sankce EU proti Rusku. To jsou témata, kterým se v minulém týdnu věnovaly přední evropské think-tanky a akademické instituce. Český think-tank Evropské hodnoty připravil pro čtenáře EurActivu anotace těch nejzajímavějších prací.
Budoucnost EU 07-07-2011

Evropský rozpočet pro 21. století

Návrh rozpočtu EU, předložený Evropskou komisí je naprosto mimo realitu, chybí mu ambice modernizovat a zůstává věrný dávno překonanému konceptu „stále těsnější unie“, tvrdí český europoslanec Jan Zahradil.

Marek Ženíšek: Užší ekonomická koordinace v EU bude mít dopad i na Českou republiku

Představitelé eurozóny hledají klíč k tomu, jak stabilizovat současnou fiskální krizi některých členů eurozóny a zároveň předejít tomu, aby se podobné problémy v budoucnu opakovaly. Na historicky první schůzce pouze států platících eurem byly postaveny základy pro vznikající ekonomickou vládu EU.

Proces tvorby evropské legislativy na příkladu směrnice o trzích finančních nástrojů

Integrace finančních trhů Evropské unie byl náročný a unikátní proces, který se musel vyrovnat s řadou normotvorných a procesních obtíží. Ambiciózní cíl harmonizace se do roku 2005 nepodařilo splnit a státy se s implementací příslušné legislativy zpozdily. V současné době překonává Evropský finanční trh nástrahy světové hospodářské krize.

Srovnání vývoje měn visegrádské čtyřky po vzniku krize

Vývoj měnových kurzů a směnných relací je velmi obtížné predikovat i vysvětlovat, jelikož existuje mnoho proměnných, které zmíněné veličiny ovlivňují. Navzdory tomu, z grafů zachycujících vývoj české koruny (CZK), polského zlotého (PLN) a maďarského forintu (HUF) ve vztahu k euru lze vyčíst společné charakteristiky.

S botami na Jehličku

Divadelníci, tanečníci, vydavatelé literárních časopisů na tiskové konferenci konané v rámci pražského Fóra pro kreativní Evropu dali ministrovi kultury Václavu Jehličkovi jasně najevo, co si myslí o snižování podpory pro kreativní umění. O protestu umělců píše komentátor Respektu Jaroslav Formánek.

Když Schengen neznamená jenom svobodu pohybu

Ve svém komentáři autorka nastiňuje negativní jevy, které doprovázejí vstup České republiky do schengenského prostoru a poukazuje na skutečnost, že při přejímání evropských směrnic je Česká republika v oblasti migrace a otázky svobodu pohybu výrazně přísnější, než po ní Evropská unie vyžaduje.
Eurozóna 23-01-2008

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Úroveň výdajů na vzdělávání, vědu a výzkum do značné míry předurčuje konkurenceschopnost ekonomiky. Petr Zahradník, vedoucí EU Office České spořitelny, ve své analýze nabízí mezinárodní srovnání těchto výdajů v rámci EU a představuje dotační nástroje z operačních programů ČR, které mohou přispět k jejich nárůstu a pozitivně ovlivnit konkurenceschopnost ČR.

A cenu Cenu Karla Velikého pro tento rok získává … Javier Solana

Dne 17. května byla Mezinárodní cena Karla Velikého města Cáchy (Cena Karla Velikého) pro letošní rok udělena vysokému představiteli EU pro společnou zahraniční politiku Javieru Solanovi, který si ocenění považuje údajně ještě více než Nobelovy ceny.

Rakety ve východní Evropě – pro nebo proti EU?

Plány na výstavbu amerických raketových základen donutily Evropu k přehodnocení své pozice.
Digitální agenda 19-10-2005

Trendy ve vývoji podpůrných politik pro malé a střední podniky v EU

Malé a střední podniky (SMEs) v EU jsou páteří evropské ekonomiky. V EU je nyní registrováno přibližně 23 miliónů SMEs, reprezentujících 99% všech společností v EU a zaměstnávajících na 75 miliónů lidí. Tyto statistiky jsou dosti pádným důvodem, proč se Evropská komise snaží zaměřovat se na potřeby SMEs. Tento důvod je o to důležitější, oč více se EU snaží naplnit svoji klíčovou ekonomickou výzvu – stimulovat hospodářský růst a vytvořit nová pracovní místa.
Evropské fondy 15-09-2005

Strategický rámec Společenství: vodítko pro financování z evropských fondů na období let 2007 až 2013

Evropská komise pozvolna konkretizuje obraz priorit, které by měly být rozhodujícím způsobem respektovány těmi řešiteli projektů, kteří se budou v období let 2007 – 2013 ucházet o podporu z fondů EU. Na počátku prázdninového období vyhlášený Strategický rámec Společenství v oblasti kohezní politiky na období 2007 – 2013 již nabízí poměrně velmi konkrétní představu o tom, na jaké oblasti bude Evropská komise klást prioritní důraz při uvolňování peněz ze společného rozpočtu Unie.
Sociální politika 06-09-2004

Informativní metodika: rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů

Žena… manažerka, politička, odbornice, sportovkyně, ale také matka. Kolik společenských rolí každá současná žena plní? Jaké je její postavení v dnešní společnosti? Takové otázky si jistě už položil každý z nás. Budeme-li hledat odpovědi, zjistíme, že pro rovnost žen a mužů bylo již vykonáno hodně. a v řadě oblastí života společnosti se běžně uplatňuje. Existuje však ještě mnoho takových oblastí, kde je rovnost pohlaví jen vzdáleným cílem. Přiblížit tomuto cíli se snaží i česká vláda. Navazuje tak na českou prvorepublikovou ústavu, která jako první v Evropě vyjádřila formulaci o rovnosti pohlaví.