Tag: 7. Rámcový program

Aktuálně v EU 26-05-2006

Výstavba fúzního reaktoru by měla být zahájena v roce 2007

Evropská unie a šest partnerských zemí daly formální souhlas pro výstavbu největšího experimentálního nukleárního fúzního reaktoru na světě. Nevládní ekologické organizace se obávají, že tento gigantický projekt spolkne finanční prostředky, které byly v rámci výzkumu a vývoje určeny na obnovitelné zdroje.
Aktuálně v EU 16-05-2006

Komise apeluje na regiony, aby se připravily na 7. Rámcový program

Regiony by neměly čekat na oficiální přijetí 7. Rámcového programu, aby oslovily své potenciální partnery při přípravě inovačních strategií a programů.
Evropské fondy 14-02-2006

Hübner: strukturální fondy hrají významnou roli v posilování výzkumu a vývoje v regionech soudržnosti

Včera se ve Varšavě uskutečnila konference, která se zabývala rolí regionů soudržnosti v evropských výzkumných programech a podporou plynoucí ze strukturálních fondů na výzkum a inovace v těchto regionech.