Zemědělství Archives

 • Obchodní dohody mají prospívat občanům, ne nadnárodním korporacím

  Aktuálně v EU 20-07-2015

  „Proč jsem k TTIP kritická? Stručně řečeno: protože to prozatím působí jako vylepšování obchodních pravidel ve prospěch nejsilnějších hráčů, tedy nadnárodních korporací. Poražení by byli pracující, spotřebitelé, občané,“ píše ve svém komentáři pro EurActiv komunistická europoslankyně Kateřina Konečná.

 • ČR malým hráčem ve velkém poli – Jak vést obchod směrem k potravinové bezpečnosti

  17-07-2012

  Už přes dva roky se vedou horké diskuze o tom, kam směřuje Společná zemědělská politika EU (SZP EU), v jaké výši a podle jakých kritérií se budou přidělovat zemědělské dotace, jaký dopad bude mít budoucí reforma 2014-2020 na životní prostředí, rozvoj venkova a s tím související sociální aspekty. Přestože se jedná o politiku Evropské unie, dopady plynoucí z těchto rozhodnutí zdaleka přesahují její hranice.

 • Evropská etická vajíčka

  16-01-2012

  Před čtyřiceti lety jsem stál s několika dalšími studenty na rušné oxfordské ulici a rozdával letáky protestující proti používání bateriových klecí při chovu slepic, píše v komentáři pro The Project Syndicate profesor bioetiky na Princetonské univerzitě Peter Singer.

 • Společná zemědělská politika EU a její dopad na chudé obyvatele v rozvojových zemích

  13-10-2011

  V souvislosti s nejnovějším legislativním návrhem Evropské komise, kterým byla zahájena nová fáze reformy podoby Společné zemědělské politiky EU (SZP) po roce 2013, vydalo nezávislé analytické centrum Glopolis infolist. Jeho tématem jsou dopady SZP na chudé obyvatele v rozvojových zemích.

 • Zemědělství je důležitý nástroj v boji proti chudobě

  Evropská unie a svět 23-05-2011

  Účastníci Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU se shodli na tom, že zemědělství je považováno za důležitý nástroj pro rozvoj nejméně rozvinutých zemí světa.

 • Potravinová suverenita jako cesta k dosažení potravinové bezpečnosti

  Special report | ČR v Evropské unii 10-04-2011

  Potravinová bezpečnost je cílem, potravinová suverenita nástrojem k jeho dosažení, říká členka Pražského institutu pro globální politiku Glopolis Christine Maritz.

 • Česká republika říká důrazné NE omezování zemědělských podpor pro velké farmy

  ČR v Evropské unii 29-03-2011

  Otázka dotací velkým podnikům se stala vděčným tématem debat jak uvnitř Evropské komise, tak i v evropském tisku a mezi odbornou i laickou veřejností. Většinou bohužel převládla zjednodušená představa, že velké zemědělské podniky musejí být a priori bohaté a podpory vlastně nepotřebují. Tisk často hovoří o milionářích, kteří pobírají evropské dotace, ale situace ve řadě zemí je zcela jiná.

 • Reforma rozpočtu Evropské unie a finanční rámec po roce 2013

  Budoucnost EU 24-05-2010

  Evropská unie dnes čelí novým výzvám souvisejícím s postupující globalizací, klimatickými změnami, problémy se zabezpečením dodávek energie, demografickými změnami, zvýšením počtu imigrantů, nárůstem kriminality a teroristických hrozeb. Ačkoliv si jsou evropští politici i úředníci těchto výzev dlouhodobě vědomi, jejich řešení zůstává dodnes ve velké míře pouze na papíře ve formě politických deklarací.

 • Mléčná krize odhalila potřebu produkčních kvót

  Evropské fondy 05-10-2009

  S úkolem řešit dlouhotrvající krizi na trhu s mlékem se dnes sejde mimořádná Rada ministrů zemědělství EU. Švédské předsednictví ji svolalo v reakci na protesty zemědělců, jež v září nabraly na nebývalé intenzitě. Evropa zažila nejen blokády měst a dálničních tahů či zastavené dodávky mléka zpracovatelům, ale k vidění byly i působivé scény rozlévání mléka v ulicích měst či kropení polí hektolitry bílé tekutiny z cisteren.

 • Potravinová krize: EU přispěje miliardou eur

  Evropská unie a svět 16-10-2008

  Potravinová krize není nic nového, říká Aurele Destrée, analytička think-tanku Glopolis, a dlouhodobá řešení jsou již přinejmenším od Světové konference o výživě v roce 1975 známá. Proč se tedy o nich dnes znovu diskutuje?, ptá se autorka v následujícím textu.

 • I pro EU může platit, že ve víně je pravda

  23-01-2008

  Reforma Společné zemědělské politiky je pro Evropskou unii tvrdým oříškem. Nedávno schválená reforma vinařského sektoru ale podle Adama Hlaváče, vysokoškolského studenta a jednoho z účastníků simulovaného jednání Rady EU v rámci projektu Model EU, může ukazovat směr dalších reforem.

 • Společná zemědělská politika pod tlakem

  02-01-2008

  Aktuální růst cen zemědělských výrobků vede k přehodnocení společné zemědělské politiky (SZP). Může se SZP, která vznikla po II. světové válce, přizpůsobit novým tržním podmínkám?

 • Tentokrát je přesvědčíme

  11-12-2007

  Nad vývojem postoje nejsilnější vládní strany k reformě Společné zemědělské politiky (SZP) se v Respektu zamýšlí Ondřej Kundra. Ministr zemědělství Petr Gandalovič v současné době již nehovoří o škrtech v rozpočtu SZP, ale o odklonu od přímých plateb k financování rozvoje venkova. Jakou má šanci uspět doma i v EU?

 • Boj o zrno

  Biopaliva 17-09-2007

  Vysoké ceny pšenice donutily Evropskou unii odstranit dlouholetý požadavek, aby zemědělci nechávali 10% své půdy ladem. Kromě neúrody v některých částech Evropy a některých dalších faktorů tlačí ceny vzhůru také rostoucí produkce biopaliv. O tom, jaké bude mít tento vývoj důsledky pro evropské zemědělství se v Respektu zamýšlí Tomáš Pavlíček.

 • Pozor na to, co přichází

  Aktuálně v EU 07-02-2006

  V souvislosti s šířením ptačí chřipky do středního Turecka je patrné, že EU má důležitý úkol při ochraně svých obyvatel.

 • Bojovníci za zdravou výživu

  Potraviny 27-01-2006

  Fanatičtí strážci zdraví bojují téměř se zbraní v ruce za obranu našich žaludků. Bezpečnost potravin je v současnosti i velkou prioritou Evropské unie.

 • Společná zemědělská politika a postoj Francie

  16-12-2005

  Po rozvíření hladiny kolem rozpočtu rozděluje Evropu zemědělská otázka. Francie zatím odmítá výraznou reformu SZP a podkopává tak evropskou jednotu v jednání s WTO.

 • Miller, pěstuj pšenici. Zemědělci se topí ve vlastním zrní – a my s nimi

  Obchod a export 19-04-2005

  Záchranná síť se mění v lepkavou past a úředníci začínají mít neklidné spaní. Mají na krku statisíce tun nepotřebné pšenice a dost možná také žaloby rozlícených zemědělců, kteří mají pocit, že naletěli. První sezona strávená pod křídly společné zemědělské politiky Evropské unie končí fiaskem. Jako z udělání byla totiž vloni dobrá úroda.

 • České zemědělství a rozvoj venkova v kontextu reformy SZP EU

  Evropské fondy 14-02-2005

  Zemědělství se již nerovná venkovu. Zemědělství se stává pouze aspektem venkovského prostoru, jednou, byť zatím největší z podnikatelských aktivit. Složitost tohoto procesu je třeba také vidět v tom smyslu, že ČR se připravovala na trochu jiná schémata a těsně před vstupem, resp. po vstupu byla tato schémata změněna. Nicméně akceptace reformních kroků Společné zemědělské politiky (SZP) je pro české zemědělství závazná a nezbytná.

 • Stav ekologického zemědělství v 25 členských státech EU

  30-11-1999

  Za dvě poslední desetiletí se plocha ekologicky obdělávané zemědělské půdy v Evropě rozšířila ze 100.000 ha na 5,4 mil. ha. V roce 2002 tvořila 3,4% z celkové výměry zemědělské půdy v Evropské unii. Nejdynamičtější rozvoj ekologického zemědělství probíhal v 90. letech. I když se v posledních době tempo růstu poněkud zpomalilo, prognóza na tuto dekádu předpokládá další rozšíření podílu ekologicky obdělávané půdy proti současnému stavu o 3–5%. Mezi členskými státy EU je však situace v ekologickém zemědělství velmi rozdílná.

 • Zemědělství pod taktovkou EU-25

  Aktuálně v EU 30-11-1999

  1. května vstoupí deset středo-, východo- a jihoevropských zemí do Evropské unie. Nadcházející rozšíření přinese privilegia, kterým se dosud těšilo jen patnáct států, na nové členy. Logicky se proto dá předpokládat změna chování v budoucích reformních procesech, jakými jsou Společná zemědělská politika (SZP) a jednání v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Tento komentář se soustředí na dynamiku politické ekonomie EU po rozšíření a dohaduje, do jaké míry přistupující země ovlivní evropskou politickou ekonomii: témata, kterým se zatím dostávalo nedostatečné pozornosti.

 • Projev Franze Fischlera: Zemědělství a rozšíření – zbývá 44 dní

  Budoucnost EU 30-11-1999

  Do největšího rozšíření v dějinách EU zbývá pouhých 44 dní. Zemědělství bylo bezpochyby jednou z nejdůležitějších a nejobtížnějších částí vstupních vyjednávání. Je to také nejspíš nejobtížněji implementovatelná součást evropské legislativy. Dohoda o zemědělství, ke které jsme došli v Kodani, je výhodná pro zemědělce v přistupujících zemích a pro venkovské oblasti těchto zemí obecně. Vstup do EU přinese mnohé výhody, které bohužel odpůrci rozšíření úmyslně přehlížejí.

 • Decentralizace, subsidiarita a partnerství: cesta, kterou nabízí Společná zemědělská politika

  30-11-1999

  Jedna z nejcitlivějších oblastí evropského zemědělství, se v současné době potýká s celou řadou zásadních problémů, které odhalují, že zemědělství není v dobrém stavu a že provést určité kroky k nápravě je nezbytné. Evropské společenství si je nutnosti modifikace systému založeného na regulaci cen a trhu komodit, jehož kořeny sahají až do poválečného období poznamenaného zoufalým nedostatkem potravin, vědomé už od konce šedesátých let. V průběhu dalších desetiletí, kdy se evropská produkce potravin ukázala nejen jako dostatečná, ale dokonce nadbytečná, byly nastartovány mechanismy strukturálních změn, které měly vést k modernizaci a urychlit přizpůsobení zemědělského systému tržním podmínkám.

 • Společný agrární komunismus. Evropská unie odmítá změny své zemědělské politiky

  Aktuálně v EU 30-11-1999

  Francouzi brnkají architektům evropské ústavní smlouvy na nervy. Mají-li pravdu průzkumy veřejného mínění, hrozí, že brzy udělají z historicky první evropské ústavy balík starého papíru. Hnací silou francouzské eurofobní koalice jsou sedláci. Do akce proti „nadvládě Bruselu“ se ženou ti samí, kteří v nedávných dnech, jako každý rok touto dobou, sepisovali žádosti o dotace ze společné evropské kasy.