Zahraničí a bezpečnost Archives

 • Události na Ukrajině v květnu 2014

  Aktuálně v EU 30-12-2014

  V květnu na Ukrajině proběhly předčasné prezidentské volby, které se podařilo uspořádat i přes násilné akce proruských „rebelů“ na východě země a tlak Moskvy. Již v prvním kole zvítězil jednoznačný favorit, „čokoládový král“ Petro Porošenko. Ani během května se Rusku a Ukrajině nepodařilo vyřešit spor o ceny zemního plynu.

 • Události na Ukrajině v dubnu 2014

  Aktuálně v EU 29-12-2014

  „Separatisté“ v Doněcké a Luhanské oblasti vyhlásili v dubnu vlastní „lidové republiky“. Kyjev na východě země zahájil takzvanou protiteroristickou operaci, která měla ozbrojence zneškodnit. Stupňovat se také začal rusko-ukrajinský spor o ceny a dodávky zemního plynu.

 • Události na Ukrajině v březnu 2014

  Aktuálně v EU 14-08-2014

  Hlavní březnovou událostí se stalo takzvané referendum, které proběhlo na Krymu a které poloostrov oddělilo od Ukrajiny. Kyjev a Západ rozhodnutí neuznaly kvůli jeho nezákonnosti. Moskva jeho výsledek naopak přivítala a urychleně začlenila Krym do Ruské federace.

 • Události na Ukrajině v únoru 2014

  Aktuálně v EU 14-08-2014

  V únoru získaly události na Majdanu skutečně krvavý rozměr, když byli proti demonstrantům nasazeni ostřelovači. V Kyjevě vznikla prozatímní vláda pod vedením Arsenije Jaceňuka. Začala se odvíjet krize na poloostrově Krym, který později jednostranně vyhlásil připojení k Rusku.

 • Události na Ukrajině v lednu 2014

  Aktuálně v EU 14-08-2014

  V lednu nabraly demonstrace na kyjevském Majdanu dramatičtější vývoj kvůli střetům se speciálními policejními oddíly Berkut, které přitvrdily kvůli pokusu o přijetí kontroverzních zákonů omezujících občanská práva. Rezignovala vláda dosavadního premiéra Mykoly Azarova a Ukrajina začala směřovat k politickým změnám.

 • Události na Ukrajině v roce 2014

  Aktuálně v EU 20-02-2014

  V listopadu 2013 nepodepsal ukrajinský prezident Viktor Janukovyč asociační dohodu s Evropskou unií. V nespokojené zemi se to stalo impulzem pro vznik širokého občanského hnutí a Ukrajina se nasměrovala k dalekosáhlým změnám. Neklidné situace využilo Rusko, které se rozhodlo zemi destabilizovat. Anektovalo Krym a ve východních oblastech Ukrajiny se rozhořela válka se „separatisty“ podporovanými Moskvou. Země má za sebou divoký rok. Jak se události vyvíjely den po dni?

 • Globální soupeření o vládu nad internetem

  Evropská unie a svět 13-01-2011

  S rostoucím významem internetu také sílí snahy o jeho ovládnutí. Zástupci vlád, průmyslu i nejrůznějších lidsko-právních organizací se předhání v návrzích, jak by toto vlivné globální médium mělo vypadat a fungovat.

 • Vztahy EU a Chorvatska

  Rozšíření 21-06-2010

  Chorvatsko je první zemí, která vstoupila do Evropské unie po Rumunsku a Bulharsku (obě země se staly členy EU v roce 2007). 28. členem a v současnosti posledním přistoupivším se stalo 1. července 2013. Jednalo se již o sedmé rozšíření v historii evropské integrace.

 • Evropská unie, Srbsko a Kosovo

  Budoucnost EU 14-06-2010

  EU se snaží hrát významnou roli v regionu západního Balkánu, jehož stabilita je pro kontinent z bezpečnostního hlediska velmi důležitá. Unie proto dala najevo, že budoucnost všech zemí západního Balkánu leží v Evropě. Týká se to také Srbska, zatím posledního státu, jemuž se podařilo získat oficiální status kandidáta na vstup do EU. Situaci však komplikuje pokračující spor o uznání Kosova.

 • Vztahy EU a Islandu

  Rozšíření 22-04-2010

  Hlavním důvodem, proč se islandská vláda rozhodla, že 16. července 2009 podá přihlášku do EU, byly dopady finanční a ekonomické krize, která ostrovní hospodářství zasáhla v roce 2008.

 • Priority v oblasti vnějších vztahů EU během českého předsednictví

  Evropská unie a svět 10-12-2008

  Česká republika převezme od Francie předsednictví 1. ledna 2009 a na šest měsíců se stane „tváří“ EU. Oblast vnějších vztahů patří k největším výzvám pro každé předsednictví. Česká republika se zaměří především na rozvoj transatlantických vztahů, Evropské politiky sousedství a Evropské bezpečnostní a obranné politiky.

 • Evropská politika sousedství

  Evropská unie a svět 24-11-2008

  Evropská politika sousedství je jedním z pilířů politiky, kterou EU provádí v rámci vnějších vztahů. EU se snaží pomocí Evropské politiky sousedství dosáhnout toho, aby se ze států s ní sousedících staly země politicky i ekonomicky stabilní a klade při tom zvláštní důraz i na dodržování zásad demokracie.

 • Vztahy Evropské unie a Ruska

  Evropská unie a svět 13-11-2008

  Rusko je pro Unii významným strategickým partnerem, stejně jako EU pro Rusko. Osmadvacítka je životně závislá na ruských dodávkách klíčových energetických surovin, její východní soused se naopak neobejde bez finančních prostředků, které plynou z jejich prodeje. Vzájemné vztahy poznamenala řada událostí, která se odehrála v průběhu posledních let, například spory ohledně uznání nezávislosti Kosova, přerušení ruských dodávek ropy do Evropy v zimě 2009, radarové základny ve střední Evropě nebo konflikt v Gruzii. Naposledy je ovlivnil dramatický vývoj na Ukrajině a ukrajinském poloostrově Krym.

 • Transatlantické vztahy

  Evropská unie a svět 31-10-2008

  EU má s USA velmi pevné vztahy, jejichž význam podtrhuje i vzájemná ekonomická provázanost. Euroatlantické partnerství zůstává geopolitickým faktorem, který do značné míry určuje nynější mezinárodněpolitické uspořádání světa, v němž žijeme.

 • Vztahy EU s Indií a Čínou

  Evropská unie a svět 16-07-2008

  Indie a Čína jsou dvě nejlidnatější země světa, které navíc prožívají v posledních dvou dekádách raketový ekonomický růst. Současně ale čelí mnoha výzvám, které s sebou rychlý rozvoj hospodářství přináší. Intenzivní vztahy EU s oběma asijskými velmocemi jsou klíčové nejen pro to, aby Unie začala hrát na mezinárodním poli významnější roli, ale také pro řešení globálních problémů současnosti jako jsou globální oteplování, nedostatek základních komodit či související energetické otázky. V neposlední řadě je pro Unii zásadní udržovat dobré vztahy s Čínou a Indií z důvodu udržení konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

 • Námořní bezpečnost

  Vnitro a spravedlnost 13-06-2007

  Po ropných skvrnách, které zdevastovaly pobřeží Evropy za posledních deset roků, se Komise rozhodla přijmout opatření ke zvýšení námořní bezpečnosti. Chce tak zamezit nehodám a znečištění a lépe kontrolovat jejich dopady. Návrhy Komise směřují k vyšší bezpečnosti cestujících a posádky vůči nehodám a teroristickým útokům.

 • Volný pohyb pracovníků v rozšířené EU

  Rozšíření 22-12-2006

  (Neaktualizováno) Krátce: Volný pohyb osob je jednou ze čtyř základních svobod, kterou využívají občané v rámci vnitřního trhu. Garantuje jej článek 39 Smlouvy o Evropských společenstvích. Občané tak mohou volně cestovat za účelem práce, podnikání, studia či turistiky. Tato zásada platí v …

 • Role České republiky v SZBP a EBOP

  Vnitro a spravedlnost 20-11-2006

  Svým vstupem do Evropské unie se Česká republika jako plnoprávný člen zapojila do spolupráce ve druhém pilíři, která se označuje jako společná zahraniční a bezpečnostní politika, i do její vojenské složky, evropské bezpečnostní a obranné politiky.

 • Vstup ČR do Schengenského systému

  Vnitro a spravedlnost 01-11-2006

  Česká republika svůj závazek plně přijmout schengenské acquis přijala podpisem Smlouvy o přistoupení. Jako referenční datum připojení k Schengenu byl stanoven říjen 2007. Nedávný vývoj nicméně napovídá, že se tento termín nedodrží. Důvodem jsou především technické problémy spojené se zprovozněním systému SIS II.

 • Azylová a imigrační politika

  Special report | Vnitro a spravedlnost 27-10-2006

  Členské státy EU se rozhodly, že sjednotí svá pravidla, aby bylo možné projednávat žádosti o azyl podle souboru zásad uznávaných v celé Evropské unii. Jak EU pokročila na cestě za společným azylovým systémem?

 • EU a boj proti terorismu

  Vnitro a spravedlnost 02-10-2006

  I když určité společné postupy v boji proti terorismu existovaly v EU již před 11. zářím 2001, po útocích na USA a následných akcích teroristů v Madridu (11. března 2004) a v Londýně (7. července 2005) se tato agenda stala prioritou členských zemí i institucí EU. Klíčovým dokumentem v této oblasti je Strategie EU pro boj proti terorismu přijatá na konci roku 2005.

 • Evropská unie a NATO

  Vnitro a spravedlnost 09-09-2006

  Sféry zájmu Evropské unie a NATO se již několik let překrývají podobně jako většina jejich členské základny. Není se proto čemu divit, že jejich vzájemný vztah a spolupráce je důležitým prvkem společné zahraniční a bezpečnostní politiky i předmětem mnoha diskusí.

 • Vztah Evropské unie a OSN

  Vnitro a spravedlnost 27-07-2006

  Vztahy Evropské unie a Organizace spojených národů (OSN) se v posledních letech stále posilují. Pro Evropany je OSN nejdůležitějším prvkem mezinárodního systému a pro OSN je zase unie důležitým partnerem.

 • Neutrální státy EU

  Vnitro a spravedlnost 31-05-2006

  V Evropě je pět neutrálních států: Irsko, Rakousko, Švédsko, Finsko a Švýcarsko. Čtyři z těchto států jsou zároveň členy Evropské unie a podílejí se tak na společné zahraniční a obranné politice EU. Některé z těchto států se zároveň podílejí na programu Severoatlantické aliance Partnerství pro mír. U popisovaných zemí externími i interními vlivy došlo k posunu konceptu neutrality. Nové hrozby (terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, HIV/AIDS apod.) způsobily, že neutrální státy hrají v mezinárodních vztazích mnohem aktivnější roli než dříve.