Visegrádská čtyřka v EU Archives

 • Junckerův bílý ků… papír

  Aktuálně v EU 06-03-2017

  … neboli také tabula rasa.

 • Jak čte Visegrád Junckerovu Bílou knihu

  Aktuálně v EU 03-03-2017

  Bíla kniha k budoucnosti EU vypracovaná Jean-Claudem Junckerem a jeho týmem nabídla pět scénářů dalšího vývoje integračního projektu. Hned další den se setkali lídři Visegrádské skupiny a přednesli své požadavky k reformě EU. Ačkoli je Visegrád schopen napsat společný text, ze kterého jsou patrné zejména sdílené obavy, je důležité mít na paměti, že v rámci skupiny existují rozdílné pohledy na další vývoj EU.

 • Český rozpočet je v rekordním přebytku

  ČR v Evropské unii 04-01-2017

  Český rozpočet v roce 2016 hospodařil s rekordním přebytkem 61,8 miliard korun. Celkově se dá tedy říci, že dobrý výsledek hospodaření odráží primárně dobrý výkon ekonomiky (vyšší daňové příjmy) a nižší vládní investice (nižší výdaje).

 • Jak by měla vypadat nová architektura azylové a migrační politiky?

  Aktuálně v EU 11-10-2016

  Jak by měla vypadat evropská azylová a zahraniční politika? Měl by se současný přístup částečně upravit nebo je potřeba nastavit zcela nový? Zuzana Števulová a Martin Rozumek přináší společný náhled na aktuální problematiku migrace.

 • Stane se Visegrád rájem pro sdílenou ekonomiku?

  Aktuálně v EU 14-06-2016

  Na začátku června vydala Evropská komise doporučení pro přístup členských zemí k platformám sdílené ekonomiky, jako je Uber nebo Airbnb. Je možné vytvořit jednotnou definici tohoto fenoménu? V jakých ohledech se regulatorní přístup zemí V4 odlišuje od ostatních států EU? Jaká jsou daňová rizika spojená se sdílenou ekonomikou? Výzvy tzv. sharing economy zkoumá analytik AMO Kryštof Kruliš.

 • Hádky v Bruselu, přídavky pro Camerona a opařený Kaliňák

  Aktuálně v EU 12-03-2016

  Na slovo Brusel je leckterý Čech alergický. Ale pořád se tam něco děje… Nabízíme měsíční sklizeň toho, co se v Bruselu urodilo. Za druhý měsíc letošního roku.

 • Česko-polské vztahy: strategické, nebo sousedské?

  Special report | Aktuálně v EU 25-02-2016

  Zdálo se, že v posledních letech se začalo dařit česko-polské vztahy zintenzivňovat a zkvalitňovat. A to jak na poli společenském, obchodním – dle údajů ministerstva průmyslu a obchodu se obchodní výměna s Polskem mezi léty 2000 až 2013 zpětinásobila – tak zahraničněpolitickém. Poslední rok však byl obdobím vyprazdňování česko-polských vztahů a česká diplomacie s tím musí něco udělat, tvrdí ve svém komentáři analytik Vít Dostál.

 • Balík Evropské komise k energetické bezpečnosti: další krok na cestě k energetické unii

  Aktuálně v EU 16-02-2016

  Téměř před rokem EU nastoupila cestu k vytvoření energetické unie. ČR od začátku zdůrazňovala, že je především nutné usilovat o to, aby se energetická unie naplnila obsahem a nezůstala pouze prázdným konceptem. Rok 2015 byl svědkem úvodních iniciativ, které celou architekturu energetické unie vykreslují. Další konkrétní iniciativy přicházejí již zkraje letošního roku. Prvním pomyslným krokem roku 2016 je představení tzv. balíčku Evropské komise k energetické bezpečnosti. Ten se zaměřuje dvě oblasti – bezpečnost trhu se zemním plynem a sektor vytápění a chlazení. Co má Evropská komise v plánu, vysvětluje ve svém komentáři státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

 • Digitální agenda: plány nestačí, klíčová je jejich implementace

  Aktuálně v EU 27-08-2015

  Vláda včera schválila Akční plán pro rozvoj digitálního trhu. Digitální agendu Česká republika zařadila také mezi priority svého předsednictví ve Visegrádské skupině (V4), které začalo v červenci. Tento vývoj vzbuzuje optimismus. Pouhá příprava plánů a strategií však nestačí – klíčová je vždy jejich implementace, píše v komentáři ředitel Aspen Institute Prague a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

 • Jak na hladké fungování vnitřního trhu mezi zeměmi V4?

  Aktuálně v EU 02-03-2015

  Vzájemný obchod zemí Visegrádské skupiny je poměrně významný a má smysl pracovat na užších vztazích. Nejde ovšem jen o spolupráci na vládní úrovni, která závisí i na tom, kdo je zrovna u moci. Důležité jsou kontakty občanských organizací, obchodních komor, spotřebitelských sdružení nebo práce médií. Nad potenciálem visegrádské spolupráce v rámci vnitřního trhu se zamýšlí research paper Asociace pro mezinárodní otázky.

 • Možnosti alternativních dodávek zemního plynu do regionu V4

  Special report | Energetická bezpečnost 18-02-2015

  Země Visegrádské skupiny mají velký potenciál pro využití alternativních dodávek zemního plynu, které by mohly úspěšně konkurovat plynu z Ruska. Pro některé země V4 by to mohlo znamenat vysvobození od vysokých cen suroviny. Co by měly státy střední Evropy dělat? Doporučení přináší nová studie.

 • Grigorij Mesežnikov: Integrační pojistka slovenské demokracie

  Aktuálně v EU 27-11-2014

  Při hodnocení dopadů desetiletého členství Slovenska v Evropské unii by neměla chybět úvaha o významu našeho vstupu do EU v kontextu celkové demokratizace společnosti.

 • Krisztian Szabados: Co se v Maďarsku pokazilo?

  Aktuálně v EU 25-11-2014

  „Možná by stálo za to opatrně vycouvat z EU.“ Tento překvapivý komentář přišel před pár dny od Lászlo Kövéra, jedné z nejdůležitějších postav ve vládní straně Fidesz. Avšak v roce 2004 bylo Maďarsko jednou z nejodhodlanějších zemí, pokud jde o snahu vstoupit do EU.

 • Maria Majkowska: V4 v polské evropské politice

  Aktuálně v EU 24-11-2014

  Od roku 2004 urazily všechny země Visegrádské čtyřky dlouhou cestu. Před deseti lety nové členské země EU ze středovýchodní Evropy (SVE) víceméně pouze přijímaly acquis communautaire (právní řád Evropské unie) tak, jak bylo dohodnuto v přístupovém procesu.

 • EU je vůči Rusku bezbranná. ČR s V4 pracují na tom, aby to tak zůstalo

  Aktuálně v EU 06-03-2014

  Premiér Sobotka si za svůj "appeasement" vůči Rusku rychle vysloužil ostrou kritiku, ale od EU kvůli závislosti na dovozech energie z Ruska (i odjinud) nelze očekávat tvrdší postoj. EU ročně doveze energii za více než 500 miliard EUR a zdá se, že do roku 2030 s tím nechce nic dělat. Paradoxně nejvíce proti jsou navíc země Visegrádu, které jsou na Rusku ještě závislejší.

 • Čas oživit chybějící českou diskusi o EU

  Budoucnost EU 27-11-2013

  Co znamenají předčasné volby v ČR pro zdejší evropskou diskusi? Nad tím se ve svém textu zamýšlí ředitel Institutu pro evropskou politiku Europeum David Král. Česká politická reprezentace by měla být podle jeho názoru na evropském poli aktivnější. Veřejná diskuze o Evropské unii by si pak podle něj zasloužila „restart“. Jaká v ní spatřuje hlavní témata?

 • Agenda pro českou zahraniční politiku 2013

  ČR v Evropské unii 17-04-2013

  Česká zahraniční politika je v důležitých otázkách nekonzistentní, reaktivní a postrádá strategický rozměr, tvrdí analytici Asociace pro mezinárodní otázky. Priority zahraniční politiky jsou podle nich nezřetelné, protože schopnost oddělit podstatné od méně důležitého vyžaduje dlouhodobou strategickou rozvahu i politickou odvahu – a obojího se prý české zahraniční politice nedostává. I to se dočteme v Agendě pro českou zahraniční politiku 2013.

 • Kybernetická bezpečnost zemí V4

  Průmysl a inovace 29-06-2012

  V době obrovského nárůstu používání informačních technologií je problematika bezpečnosti v této oblasti stále aktuálnější. Otázkou kybernetické bezpečnosti se zabývá nová publikace „Spolupráce zemí V4 při zajišťování kybernetické bezpečnosti – analýzy a doporučení“ (V4 Cooperation in Ensuring Cyber Security - Analysis and Recommendations), kterou vydala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci s dalšími výzkumnými partnery ze zemí Visegrádské čtyřky (V4).

 • Kdo se bojí kyperského předsednictví?

  Aktuálně v EU 28-06-2012

  1. července se Kyperská republika ujme předsednictví v Radě EU a vystřídá tak na tomto postu Dánsko. Lucia Najšlová a Tomáš Weiss, analytici think-tanku EUROPEUM, se ve svém policy paperu „Kdo se bojí kyperského předsednictví EU?“ (Who is affraid of the Cyprus EU Presidency?) snaží popsat okolnosti, za jakých se toto předsednictví bude odehrávat.

 • 3 body pro postoj V4 ke Střednímu východu a Severní Africe

  Evropská unie a svět 21-03-2012

  Dlouhodobé priority Visegrádské skupiny leží jinde, a proto pravděpodobně nelze očekávat výrazné zaměření její pozornosti na Střední východ a Severní Afriku. Arabské jaro však znovu zdůraznilo význam tohoto regionu pro Evropu. Pokud chtějí být země V4 „zodpovědnými členy“ a významnými hráči EU, měly by aktivně přispívat k evropské politice v této oblasti, píše se v analýze Lucie Najšlové pro institut EUROPEUM.

 • Budoucnost bezpečných dodávek zemního plynu do zemí Visegrádské čtyřky

  Energetika 20-02-2012

  Zajištění bezpečnosti dodávek je jedním ze základních aspektů energetické politiky České republiky. Týká se to i celého regionu střední Evropy. Budoucím vývojem v oblasti energetické bezpečnosti zemí Visegrádské skupiny se zabývá nová studie Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně.

 • Jak vypadá svět podle tvůrců české zahraniční politiky?

  ČR v Evropské unii 17-10-2011

  Česká republika dnes žije v poměrně bezpečném světě, zejména díky svému ukotvení v euroatlantických institucích a mimořádně dobrým vztahům se sousedními státy. Hlavními tématy, jimiž se v zahraniční politice zabývá, jsou ekonomika a energetika. Vyplývá to z průzkumu „Trendy české zahraniční politiky: Studie zahraničněpolitických elit“, kterého se zúčastnila více než stovka politiků, diplomatů, novinářů i expertů. Co dalšího víme o názorech české zahraničněpolitické elity?

 • Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU

  ČR v Evropské unii 21-02-2011

  Plynové krize 2006 a 2009 zásadně zdůraznily otázku bezpečnosti dodávek zemního plynu, především z Ruské federace. Pro středoevropské země jde o téma obzvláště citlivé a aktuální, ať už díky jejich výrazné závislosti na tomto dodavateli, kvůli podstatným změnám souvisejícím s nově budovanou plynovou infrastrukturou v regionu nebo v návaznosti na vývoj energetiky na úrovni Evropské unie.

 • Česká republika v Evropské unii: roční vysvědčení

  Aktuálně v EU 30-05-2005

  Dosavadní zkušenost našeho ročního členství v EU je mírně pozitivní a střízlivě nadějná. Začneme-li skutečně skromně, musíme konstatovat, že za celý rok nenastal v ekonomice žádný podstatný negativní šok, který by mohl být přímo či odvozeně vztažen ke vstupu do EU. To je relativně dobrá zpráva, zejména pak ve světle řady katastrofických scénářů, črtaných v období krátce před vstupem.