Sociální politika Archives

 • Volné lístky na vlaky po Evropě pro všechny osmnáctileté z EU? Moc vzdálený a rychlý návrh

  Aktuálně v EU 12-12-2016

  Nerad bych byl špatně pochopen: ta myšlenka se mi líbí a cestování v rámci jízdenek Interrail podporuji. O návrhu skupiny europoslanců, aby se všem Evropanům k 18. narozeninám daroval volný lístek na vlaky po Evropě v rámci Interrail, jsme …

 • Ekonomický výhled a priority hospodářské politiky EU odstartovaly další kolo Evropského semestru

  Aktuálně v EU 24-11-2016

  Pokud se na události minulého týdne v EU díváme ekonomickýma očima, nemohly sledovat prioritnější událost, než byl výkop dalšího kola Evropského semestru, tentokrát pro rok 2017.

 • Zaměstnanost mladých: investujeme do naší budoucnosti

  Budoucnost EU 23-09-2016

  Evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová ve svém komentáři vysvětluje, jak chce Komise zvyšovat zaměstnanost mladých.

 • Aktuální dění v EU: Potřeba čelit rizikům a prosadit si svůj zájem

  Aktuálně v EU 17-05-2016

  O udělení tržního statusu Číně nebo o nové směrnici o vysílání pracovníků se ve svém komentáři píše poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník. „Rizikem je pokus o ustavení společné minimální mzdy v EU, což by byla destrukce konkurenceschopnosti v méně rozvinutých zemích Unie,“ říká o navrhované směrnici.

 • Pomalým tempem k rovnosti pohlaví

  04-11-2014

  Christine Lagardeová, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu, nedávno varovala, že světu hrozí nová „nevýrazná norma“ pomalejšího růstu. Ve svých obavách není osamocená.

 • Holandská léčba holandské nemoci

  17-01-2014

  Příliš málo vlád dokáže zkrotit přebujelý sociální stát ve své zemi dříve, než udeří katastrofa. V důsledku toho nakonec někteří občané prodělají ekonomickou obdobu infarktu: čeká je drsný pokles životní úrovně, neboť se stanou oběťmi koncovky neudržitelných programů. Řecko a město Detroit představují pouze nejnovější skličující příklady.

 • Kvóty pro ženy

  25-11-2013

  Nedostatek žen ve vedení velkých firem je smysluplně řešitelný jedině tím, že ženy samy budou o tyto posty stát a budou se o ně aktivně ucházet. V takovém případě nepotřebují berličku v podobě kvóty nebo pravidla, že při rovnosti předpokladů se dá přednost ženě. Úplná rovnost předpokladů není nikdy, tak jako nejsou stejní žádní dva lidé na této planetě. Ale i kdyby se takoví náhodou našli a shodou okolností se sešli u jednoho výběrového řízení, bylo by férovější, kdyby mezi nimi rozhodl los a ne pohlaví, uvádí v komentáři místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

 • Manuál transformace ústavů

  25-06-2013

  Nová publikace Manuál transformace ústavů je určena zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb. Tedy těm, kteří nesou zodpovědnost za systém, podobu a změny sociálních služeb a těm, kteří poskytují sociální služby v institucích ústavního typu.

 • Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením

  11-12-2012

  Publikace Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením vytvořilo Národní centrum podpory transformacie sociálních služeb (TRASS) v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora transformace sociálních služeb, který je financován ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. Manuál je určen pro zřizovatele a poskytovatele sociálních služeb, projektanty a další, kteří se procesu účastní.

 • Kdo víc váží, ať víc platí

  13-03-2012

  Tloustneme. V Austrálii, ve Spojených státech a v mnoha dalších zemích začínáme běžně vídat lidi tak obézní, že se spíše kolébají, než chodí. Vzestup obezity je nejvýraznější v rozvinutém světě, ale dochází k němu i ve středněpříjmových a chudých zemích.

 • Daleko do penze

  ČR v Evropské unii 10-02-2010

  Zásadní penzijní reformy jsme se v minulém roce nedočkali a náš penzijní systém tak zůstává nepřipraven na demografické změny. A co hůř, většina občanů žije nadále v přesvědčení, že stát se o ně v důchodu postará.

 • Chřipka na prodej

  ČR v Evropské unii 10-02-2010

  Hlavní hygienik onemocněl prasečí chřipkou a ministryně zdravotnictví se bude snažit domluvit s britskou farmaceutickou firmou, aby Česká republika nemusela odebrat část z milionu vakcín, které si proti nemoci objednala.

 • Dobrá zpráva

  ČR v Evropské unii 28-12-2009

  A je to na světě: ministr pro lidská práva Michael Kocáb představil slibovanou vládní Koncepci romské integrace do roku 2013. Dokument je označován jako strategický a včera ho odsouhlasila vláda. Jeho význam podtrhuje pečlivě vypracovaných sedmdesát stránek, které v popisu „romského problému“ a jeho navrhovaných řešení nezapomínají snad vůbec na nic.

 • Neregulérní migrace a pobyt cizinců a EU

  19-07-2008

  Evropská unie přistěhovalce potřebuje, říká ve své analýze Jan Jařab, člen kabinetu Vladimíra Špidly, evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální věci a rovnost příležitostí. Není ale možné vytvářet migrační politiku pouze s ohledem na „momentální potřeby trhu práce“, důraz musí být kladen také podporu lidských práv a lidské důstojnosti.

 • Podpora rovných příležitostí ze zdrojů Evropské unie

  Evropské fondy 28-02-2008

  Petr Zahradník z EU Office České spořitelny se ve své analýze zaměřuje na podporu rovných příležitostí mezi muži a ženami z evropských fondů. Z operačních programů umožňují takovou podporu OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Podnikání a inovace nebo EP Praha Adaptabilita, mezi komunitárními pak program Progress.

 • Z místní úrovně do Bruselu – Jak nevládní organizace přibližují EU občanům

  Aktuálně v EU 17-10-2005

  Francouzské a holandské „ne“ ústavní smlouvě demonstrovalo spíše propast mezi občany a politiky, především co se týká evropských témat, než rebelii proti národní politice nebo hlubokou sociální úzkost. Příští měsíce budou klíčové pro otázku, jak přiblížit Evropskou unii jejím občanům. V centru těchto diskusí budou jistě nevládní organizace. Jejich výraznější zapojení do evropského projektu v posledních desetiletích přineslo významná očekávání od jejich schopnosti „překonat propast mezi EU a jejími občany“. Tato očekávání jistě nebyla splněna zcela.

 • Občanství EU a imigrace ve španělském kontextu

  Aktuálně v EU 03-10-2005

  Článek se zabývá španělským postojem ke konceptu evropského občanství v kontextu imigrace.

 • Práce v Unii mizí v dáli. Stará Evropa bude opět rozhodovat o zákazech pro nové členy

  Budoucnost EU 27-09-2005

  Prostě se usadit kdekoli na kontinentu a sehnat si tam práci – to je jedna ze základních výsad Evropanů sdružených v Unii. Unijním nováčkům je však zatím zapovězena ve dvanácti zemích staré Patnáctky. A spor o to, zda mají mít noví členové EU stejná pracovní práva jako ti původní, má mnohem větší význam, než by se mohlo na první pohled zdát – hýbe celou Unií, naposled způsobil krach ústavní smlouvy ve Francii.

 • Pracovní doba v EU – svoboda nebo regulace?

  Digitální agenda 28-06-2005

  Spory o úpravu pracovní doby jistě nepatří k nejnaléhavějším problémům dnešní EU, tím spíše v období současné krize. Přesto se tato problematika čas od času vynoří a způsobí menší vzrušení. Jedním z takových momentů bylo i projednávání novely Směrnice o pracovní době na jaře 2005. Jde o téma, které je zajímavé z více důvodů. Současná debata především jasně ukazuje, jak zarputile se některé síly brání akceptovat reformy neefektivního, přeregulovaného pracovního trhu, jehož zpružnění je nezbytným předpokladem hospodářského ozdravění Unie.

 • Liberalizace trhu služeb v Evropské unii

  Digitální agenda 09-06-2005

  Služby jsou motorem ekonomického růstu a tvoří 70% HDP a zaměstnanosti ve většině členských států. Fragmentace vnitřního trhu v této oblasti má negativní vliv na celé evropské hospodářství, zvláště pak na konkurenceschopnost malých a středních podniků, a zároveň omezuje přístup spotřebitelů k rozmanitější nabídce služeb za konkurenceschopné ceny. Cílem připravované směrnice o službách je tudíž dosažení skutečně fungujícího trhu služeb,
  který by byl ku prospěchu ekonomiky celé Unie.

 • Německé sociální reformy Hartz III a Hartz IV – přehled ustanovení a reforem a jejich dopady na německou společnost

  01-06-2005

  Zákony, kterým se ve zkratce říká Hartz I až IV, byly vypracovány na základě konceptu, který vypracovala speciální komise pod předsednictvím Petera Hartze. Komise představila své návrhy v srpnu 2002, tedy těsně před zahájením předvolební kampaně před volbami do Spolkového sněmu.

 • Česká občanská společnost 2004: po 15 letech rozvoje

  Aktuálně v EU 06-05-2005

  Česká občanská společnost je po 15 letech rozvoje aktivní, ambiciózní a různorodá, ale stále čelí problémům. Může se pochlubit mnoha silnými stránkami – silnou základnou občanů, úspěšným působením neziskových organizací v oblasti ochrany přírody, celkově pozitivním vztahem s veřejnou správou a každodenní praxí mnoha neziskových organizací. Jako klíčové problémy analýza identifikovala témata veřejné vykazatelnosti a interního řízení organizací. Přináší mnoho nových poznatků, které mohou zpochybnit tradiční názory na občanskou společnost v ČR.

 • Důležitá zpráva pro Evropu. Německo stále hledá a hledá cestu k prosperitě

  Aktuálně v EU 12-04-2005

  Od letošního roku si Němci slibovali, že konečně přinese hospodářský boom. Superministr pro hospodářství Wolfgang Clement prohlašoval, že rok 2005 bude pod vedením rudozelené koalice znamenat obrat: přinese konjunkturu, větší export a více pracovních míst. Nic z toho se však nestalo a krize se naopak prohloubila. Experti předpovídají hospodářský růst jen kolem 1%, v zemi je 5,2 milionu nezaměstnaných a podle odborníků se tento stav ani příští měsíc nezlepší, protože denně ubývá 700 až 1.000 míst. Jsou to nejhorší čísla v dějinách Německé spolkové republiky a to je důležitá zpráva pro celou Evropu.

 • Co změnil jarní summit Evropské rady na strategii sociálního začleňování?

  Aktuálně v EU 07-04-2005

  Před březnovým summitem Evropské rady panovalo poměrně silné napětí a očekávání především mezi sociálně zaměřenými nevládními organizacemi, protože se nevědělo jak přesně hlavy členských států Evropské unie naloží s návrhy Evropské komise týkající se Lisabonské strategie, která zde měla být podle záměrů značně zrevidována. Lisabonská strategie byla totiž doposud postavena na třech pilířích (hospodářském, ekologickém a sociálním), ale jako taková příliš nefungovala.