Volby

21-05-2014

Malé strany a evropské volby

V evropských volbách, které se v České republice konají 23. a 24. května, kandiduje celkem 38 stran a hnutí. Kandidátky a hlavní body programů těch z nich, které nenajdeme ve Sněmovně, si projděte v našem factsheetu.
Aktuálně v EU 09-05-2014

Programy českých stran pro evropské volby

Jaká témata jsou důležitá pro české strany kandidující v evropských volbách? Jejich programy v kostce si pročtěte v našem fact sheetu.
Aktuálně v EU 21-02-2014

Evropské volby 2014 v ČR

Po sedmi měsících od parlamentních voleb proběhnou v České republice volby do Evropského parlamentu. Ty prezident Miloš Zeman vyhlásil na 23. a 24. května a čeští voliči v nich zvolí 21 europoslanců. Na výběr mají z 38 stran.
Aktuálně v EU 28-08-2013

Volby do Evropského parlamentu 2014

V květnu 2014 proběhnou v evropské osmadvacítce již osmé přímé volby do Evropského parlamentu. Ty se budou vůbec poprvé řídit Lisabonskou smlouvou, kvůli které se například sníží počet europoslanců z některých zemí včetně České republiky. Češi budou moci zvolit 21 zástupců 23. a 24. května.
Budoucnost EU 15-12-2009

Základní práva občanů EU

Evropská občanská práva jsou obsažena v Listině základních práv EU, která byla deklarována v roce 2000 v Nice a sedm let poté novelizována v rámci dotváření Lisabonské smlouvy. Ta začátkem prosince 2009 vstoupila v platnost a Listina se tak stává pro členské státy právně závazným dokumentem. Česká republika, Polsko, Irsko a Velká Británie si ale vyjednaly výjimky z její působnosti.
12-12-2009

Vliv Evropského parlamentu na rozhodování v EU

Význam Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu Evropské unie za dobu jeho existence výrazně vzrostl. Prozatím posledního a zároveň zcela zásadního rozšíření pravomocí se Parlament dočkal s Lisabonskou smlouvou, která vstoupila v platnost k 1. prosinci 2009. Na otázku, do jaké míry a v kterých oblastech mohou europoslanci do tvorby evropských politik zasahovat se EurActiv pokouší v následujícím textu.
Aktuálně v EU 05-06-2009

Volební programy evropských politických frakcí pod drobnohledem

V době blížících se voleb do Evropského parlamentu v červnu 2009 Vám EurActiv nabídl souhrn volebních manifestů čtyř hlavních evropských frakcí. Tento souhrn analyzoval obsah volebních programů. Bruselský EurActiv také požádal experty na volby, aby porovnali zmíněné manifesty s těmi z let minulých.
17-03-2009

Volby do Evropského parlamentu 2009

Na začátku června 2009 proběhly v České republice stejně jako ve zbytku sedmadvacítky volby do Evropského parlamentu. Počet českých europoslanců se snížil ze 24 na 22. Volby skončily přesvědčivým vítězstvím středopravého uskupení EPP-ED (Evropská strana lidová – Evropští demokraté) před druhou Stranou evropských socialistů (PES) a byly doprovázeny historicky nejnižší volební účastí (43,1 %). Kampani vévodila negativní vymezování, věcná témata nebyla příliš diskutována.
23-11-2007

Politické skupiny v Evropském parlamentu

Přímé volby do Evropského parlamentu poprvé proběhly v roce 1979. Občané členských zemí Evropské unie tak mají od té doby možnost svým hlasem ovlivňovat jeho složení. O přízeň voličů se ucházejí jak politické strany v jednotlivých zemích, tak nezávislí kandidáti. Zvolení kandidáti politických stran se podle svého politického zaměření sdružují v Evropském parlamentu do tzv. politických skupin. V současné době je v Parlamentu zastoupeno sedm politických skupin a nezařazení poslanci.