Evropské finance Archives

 • Strategie pro Podunají

  Evropské fondy 14-12-2010

  Strategie EU pro dunajský region sdružuje státy, jejichž území spadá do povodí řeky Dunaj. Jejím cílem je pomoct zúčastněným zemím čelit společným problémům například v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí a zefektivnit a zintenzívnit jejich vzájemnou spolupráci. Mezi nejdůležitější priority strategie patří obnovení splavnosti řeky, protipovodňová ochrana nebo hospodářský rozvoj regionu.

 • Regionální politika EU: Hodnocení v polovině období 2007-2013

  Budoucnost EU 27-06-2010

  Úkolem regionální politiky EU je odstraňovat hospodářské a sociální nerovnosti mezi 27 členskými státy Evropské unie a jejich regiony. Evropská komise v polovině současného programovacího období na léta 2007-2013 provedla hodnocení s cílem zjistit, jak si jednotlivé členské státy při využívání peněz z evropských fondů vedou.

 • Reforma trhu s cukrem

  Zemědělství 12-09-2005

  Cukerný režim EU fungoval ve skoro nezměněné podobě od roku 1968. Členské státy došly k závěru, že reforma je nezbytná. Evropská komise navrhuje reformu, která snižuje výkupní ceny cukru a cukrové řepy a zrušení intervenčního systému a snížení národních kvót.

 • Reformy Společné zemědělské politiky

  Zemědělství 30-11-1999

  Zemědělství se stalo jednou z jednou z nejkontroverznějších a nejdiskutovanějších oblastí evropské politiky. Žádný z dřívějších pokusů o reformu nebyl dostatečně razantní. Společná zemědělská politiky zabírá asi 45 % rozpočtu Unie. Reformovat SZP je velmi obtížné – především kvůli zájmovým skupinám farmářů, kterým vyhovoval způsob dotací odváděných od výše produkce. Až externí tlaky v devadesátých letech v podobě pravidel Světové obchodní organizace, rozšíření Unie a neudržitelnosti dnešní podoby SZP do budoucnosti, přiměly Evropu v zemědělském sektoru podniknout zásadní kroky k razantnější reformě.