Evropské finance

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2019

Jak je na tom české hospodářství, do jakých oblastí je třeba investovat a jaké politiky vyžadují reformu? Právě na tyto otázky odpověděla Evropská komise v letošním doporučení pro českou hospodářkou politiku.
29-08-2018

Víceletý finanční rámec pro období 2021–2027

Příští víceletý rozpočet má reagovat na nové priority EU. Zemědělská politika či politika soudržnosti získají méně financí a více prostředků poputuje na migraci a správu hranic. Novinkou je mechanismus, který má propojit čerpání peněz s dodržováním zásad právního státu.
31-07-2018

Příprava půdy pro společnou zemědělskou politiku EU po roce 2020

Evropská komise v červnu 2018 zveřejnila svůj dlouho očekávaný návrh pro společnou zemědělskou politiku EU (SZP) po roce 2020. Plány Komise ale vyvolaly vlnu kritiky a otázek ze strany evropských zemědělců a ochránců životního prostředí.

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2018

Letošní doporučení Evropské komise upozorňují na nízké platy českých učitelů a nezaměstnanost znevýhodněných demografických skupin. Dokument se mimo jiné zaměřuje i na udržitelnost českého důchodového systému a na nedostatky české vědy a výzkumu. Co si o tom myslí čeští odborníci?
společná zemědělská politika
Aktuálně v EU 31-07-2017

Společná zemědělská politika: Od semínek až ke sklizni po roce 2020

Společná zemědělská politika EU se vydává na cestu směrem k jednoduchosti a užitečnosti. Vyžádali si to jak ministři zemědělství, tak i samotní farmáři. Otázkou zůstává, jaké jsou její konkrétní nedostatky a jak by se měla politika změnit.
rozpočet EU po roce 2020
Aktuálně v EU 20-07-2017

Méně peněz, více úkolů: Jak si EU poradí se svým budoucím rozpočtem

EU se bude muset více starat o svou bezpečnost a obranu a vyrovnávat se s migračními tlaky. Zároveň by chtěla být i nadále jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů humanitární a rozvojové pomoci a stát v čele boje proti změně klimatu. To vše se promítne i do příštího víceletého rozpočtu EU, který bude navíc ovlivněn odchodem Spojeného království. Náš factsheet ukazuje, jak evropský rozpočet funguje v současnosti a jak by se mohl proměnit.
fico tusk
Budoucnost EU 19-12-2016

Slovenské předsednictví končí. V migraci nepřesvědčilo, výsledky má jinde

Hospodářství, vnitro, klima, digitální trh, zemědělství, obchod. Hodnotili jsme šest měsíců Slovenska v čele EU.
Aktuálně v EU 03-02-2016

Rozpočet EU a udělování rozpočtového absolutoria

Aby mohla EU fungovat a realizovat v členských státech důležité projekty zaměřené například na podporu ekonomiky, zajištění udržitelného růstu či posílení bezpečnosti, jsou k tomu zapotřebí finanční prostředky. Ty EU čerpá ze společného rozpočtu. Jak ale rozpočet vzniká a jak probíhá jeho kontrola?
Evropské fondy 20-12-2014

Příprava operačních programů 2014-2020

Česká republika už brzy zašle aktualizované operační programy pro období 2014-2020 ke konečnému schválení do Bruselu. Dokončují se vypořádání připomínek a probíhají formální jednání k jednotlivým operačním programům s Evropskou komisí. Počítá se, že během prvního pololetí 2015 by se měly programy rozeběhnout.
euro peníze
Eurozóna 03-11-2014

Spotřební daně na cigarety v Česku a v Evropské unii

Spotřební daně na cigarety mají regulovat spotřebu tabáku. Přinášejí také peníze do státní kasy. Každá země má ale specifické podmínky, a tak různé modely zdanění přinášejí v jednotlivých státech různé výsledky. Jak zdanění cigaret funguje a jaké možnosti mají členské země EU?
Evropské fondy 27-12-2013

Kohezní politika 2014-2020 v ČR

EU se připravuje na příští sedmileté programové období, které začne v lednu 2014. Nejinak jsou na tom i členské státy EU včetně České republiky. Příprava zde odstartovala v roce 2010 a v těchto měsících vrcholí – na programu dne je finalizace tzv. Dohody o partnerství, strategického dokumentu, který narýsuje základní pravidla pro čerpání evropských prostředků v letech 2014-2020.
tabáková směrnice
Obchod a export 20-05-2013

Tabáková směrnice EU: obrázky na krabičkách a zákaz ochucených cigaret

V českých obchodech se nově objevují varovné obrázky na krabičkách cigaret, které zavádí tabáková směrnice EU dojednaná v roce 2014. Náš factsheet z té doby přináší podrobný přehled o obsahu směrnice. Jde například také o zákaz ochucených cigaret.
Evropské fondy 27-12-2012

Implementační struktura evropských fondů v ČR a role NOK

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace unijní politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Česká republika získává prostředky z evropských fondů prostřednictvím 26 operačních programů. Zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v ČR je Národní orgán pro koordinaci (NOK), který funguje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj (MMR).
Evropské fondy 16-03-2011

Budoucnost kohezní politiky EU po roce 2013

Regionální politika EU (také kohezní politika) vytváří rámec pro financování širokého spektra projektů. Jejím cílem je podpořit hospodářský růst ve členských státech Unie a zároveň vyrovnat hospodářské i sociální rozdíly mezi 271 evropskými regiony. Strategický rámec politiky se obměňuje jednou za sedm let.
Evropské fondy 14-12-2010

Strategie pro Podunají

Strategie EU pro dunajský region sdružuje státy, jejichž území spadá do povodí řeky Dunaj. Jejím cílem je pomoct zúčastněným zemím čelit společným problémům například v oblasti dopravy, energetiky a životního prostředí a zefektivnit a zintenzívnit jejich vzájemnou spolupráci. Mezi nejdůležitější priority strategie patří obnovení splavnosti řeky, protipovodňová ochrana nebo hospodářský rozvoj regionu.
Budoucnost EU 27-06-2010

Regionální politika EU: Hodnocení v polovině období 2007-2013

Úkolem regionální politiky EU je odstraňovat hospodářské a sociální nerovnosti mezi 27 členskými státy Evropské unie a jejich regiony. Evropská komise v polovině současného programovacího období na léta 2007-2013 provedla hodnocení s cílem zjistit, jak si jednotlivé členské státy při využívání peněz z evropských fondů vedou.
Zemědělství 12-09-2005

Reforma trhu s cukrem

Cukerný režim EU fungoval ve skoro nezměněné podobě od roku 1968. Členské státy došly k závěru, že reforma je nezbytná. Evropská komise navrhuje reformu, která snižuje výkupní ceny cukru a cukrové řepy a zrušení intervenčního systému a snížení národních kvót.
Zemědělství 30-11-1999

Reformy Společné zemědělské politiky

Zemědělství se stalo jednou z jednou z nejkontroverznějších a nejdiskutovanějších oblastí evropské politiky. Žádný z dřívějších pokusů o reformu nebyl dostatečně razantní. Společná zemědělská politiky zabírá asi 45 % rozpočtu Unie. Reformovat SZP je velmi obtížné – především kvůli zájmovým skupinám farmářů, kterým vyhovoval způsob dotací odváděných od výše produkce. Až externí tlaky v devadesátých letech v podobě pravidel Světové obchodní organizace, rozšíření Unie a neudržitelnosti dnešní podoby SZP do budoucnosti, přiměly Evropu v zemědělském sektoru podniknout zásadní kroky k razantnější reformě.