Evropská unie a svět Archives

 • Globální soupeření o vládu nad internetem

  13-01-2011

  S rostoucím významem internetu také sílí snahy o jeho ovládnutí. Zástupci vlád, průmyslu i nejrůznějších lidsko-právních organizací se předhání v návrzích, jak by toto vlivné globální médium mělo vypadat a fungovat.

 • Evropská unie, Srbsko a Kosovo

  Budoucnost EU 14-06-2010

  EU se snaží hrát významnou roli v regionu západního Balkánu, jehož stabilita je pro kontinent z bezpečnostního hlediska velmi důležitá. Unie proto dala najevo, že budoucnost všech zemí západního Balkánu leží v Evropě. Týká se to také Srbska, zatím posledního státu, jemuž se podařilo získat oficiální status kandidáta na vstup do EU. Situaci však komplikuje pokračující spor o uznání Kosova.

 • Priority v oblasti vnějších vztahů EU během českého předsednictví

  10-12-2008

  Česká republika převezme od Francie předsednictví 1. ledna 2009 a na šest měsíců se stane „tváří“ EU. Oblast vnějších vztahů patří k největším výzvám pro každé předsednictví. Česká republika se zaměří především na rozvoj transatlantických vztahů, Evropské politiky sousedství a Evropské bezpečnostní a obranné politiky.

 • Evropská politika sousedství

  24-11-2008

  Evropská politika sousedství je jedním z pilířů politiky, kterou EU provádí v rámci vnějších vztahů. EU se snaží pomocí Evropské politiky sousedství dosáhnout toho, aby se ze států s ní sousedících staly země politicky i ekonomicky stabilní a klade při tom zvláštní důraz i na dodržování zásad demokracie.

 • Vztahy Evropské unie a Ruska

  13-11-2008

  Rusko je pro Unii významným strategickým partnerem, stejně jako EU pro Rusko. Osmadvacítka je životně závislá na ruských dodávkách klíčových energetických surovin, její východní soused se naopak neobejde bez finančních prostředků, které plynou z jejich prodeje. Vzájemné vztahy poznamenala řada událostí, která se odehrála v průběhu posledních let, například spory ohledně uznání nezávislosti Kosova, přerušení ruských dodávek ropy do Evropy v zimě 2009, radarové základny ve střední Evropě nebo konflikt v Gruzii. Naposledy je ovlivnil dramatický vývoj na Ukrajině a ukrajinském poloostrově Krym.

 • Transatlantické vztahy

  31-10-2008

  EU má s USA velmi pevné vztahy, jejichž význam podtrhuje i vzájemná ekonomická provázanost. Euroatlantické partnerství zůstává geopolitickým faktorem, který do značné míry určuje nynější mezinárodněpolitické uspořádání světa, v němž žijeme.

 • Vztahy EU s Indií a Čínou

  16-07-2008

  Indie a Čína jsou dvě nejlidnatější země světa, které navíc prožívají v posledních dvou dekádách raketový ekonomický růst. Současně ale čelí mnoha výzvám, které s sebou rychlý rozvoj hospodářství přináší. Intenzivní vztahy EU s oběma asijskými velmocemi jsou klíčové nejen pro to, aby Unie začala hrát na mezinárodním poli významnější roli, ale také pro řešení globálních problémů současnosti jako jsou globální oteplování, nedostatek základních komodit či související energetické otázky. V neposlední řadě je pro Unii zásadní udržovat dobré vztahy s Čínou a Indií z důvodu udržení konkurenceschopnosti evropského hospodářství.