Evropská unie a svět Archives

 • Evropská politika sousedství

  24-11-2008

  Evropská politika sousedství je jedním z pilířů politiky, kterou EU provádí v rámci vnějších vztahů. EU se snaží pomocí Evropské politiky sousedství dosáhnout toho, aby se ze států s ní sousedících staly země politicky i ekonomicky stabilní a klade při tom zvláštní důraz i na dodržování zásad demokracie.

 • Vztahy Evropské unie a Ruska

  13-11-2008

  Rusko je pro Unii významným strategickým partnerem, stejně jako EU pro Rusko. Osmadvacítka je životně závislá na ruských dodávkách klíčových energetických surovin, její východní soused se naopak neobejde bez finančních prostředků, které plynou z jejich prodeje. Vzájemné vztahy poznamenala řada událostí, která se odehrála v průběhu posledních let, například spory ohledně uznání nezávislosti Kosova, přerušení ruských dodávek ropy do Evropy v zimě 2009, radarové základny ve střední Evropě nebo konflikt v Gruzii. Naposledy je ovlivnil dramatický vývoj na Ukrajině a ukrajinském poloostrově Krym.

 • Transatlantické vztahy

  31-10-2008

  EU má s USA velmi pevné vztahy, jejichž význam podtrhuje i vzájemná ekonomická provázanost. Euroatlantické partnerství zůstává geopolitickým faktorem, který do značné míry určuje nynější mezinárodněpolitické uspořádání světa, v němž žijeme.

 • Vztahy EU s Indií a Čínou

  16-07-2008

  Indie a Čína jsou dvě nejlidnatější země světa, které navíc prožívají v posledních dvou dekádách raketový ekonomický růst. Současně ale čelí mnoha výzvám, které s sebou rychlý rozvoj hospodářství přináší. Intenzivní vztahy EU s oběma asijskými velmocemi jsou klíčové nejen pro to, aby Unie začala hrát na mezinárodním poli významnější roli, ale také pro řešení globálních problémů současnosti jako jsou globální oteplování, nedostatek základních komodit či související energetické otázky. V neposlední řadě je pro Unii zásadní udržovat dobré vztahy s Čínou a Indií z důvodu udržení konkurenceschopnosti evropského hospodářství.