Energetika

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2019

Jak je na tom české hospodářství, do jakých oblastí je třeba investovat a jaké politiky vyžadují reformu? Právě na tyto otázky odpověděla Evropská komise v letošním doporučení pro českou hospodářkou politiku.
Visegrád a EU
Aktuálně v EU 29-03-2017

Visegrád a budoucnost Evropské unie

Jak se státy Visegrádské skupiny dívají na aktuální evropské otázky? Co mají společného a v čem se rozcházejí? Podívejte se na přehledy, které jsme vytvořili ve spolupráci s kolegy z ostatních visegrádských zemí.
trh s elektřinou EU
Aktuálně v EU 20-03-2017

Zimní balíček k energetické unii: čistá energie pro všechny Evropany

Evropská komise na konci listopadu 2016 zveřejnila své představy o tom, jak má v budoucnu fungovat evropský energetický systém ovlivněný rostoucím podílem obnovitelných zdrojů a snahou o odklon od uhlí. Připravila kvůli tomu „megabalíček“ 8 legislativních návrhů a dalších nelegislativních dokumentů, podle...
fico tusk
Budoucnost EU 19-12-2016

Slovenské předsednictví končí. V migraci nepřesvědčilo, výsledky má jinde

Hospodářství, vnitro, klima, digitální trh, zemědělství, obchod. Hodnotili jsme šest měsíců Slovenska v čele EU.
Digitální agenda 29-06-2016

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2016

Zapracovat na elektronizaci státní správy, více investovat do dopravy a energetické účinnosti nebo usnadnit vzdělávání znevýhodněným dětem. I letos předložila Evropská komise České republice doporučení pro reformy, které mohou posílit její ekonomiku. Co všechno Komise po Česku chce?
10-05-2016

Oběhové hospodářství: Jsme na něj připraveni?

V čem spočívá princip oběhového hospodářství a jak správně vyvážit opatření, aby se veškeré materiály v EU využívaly s co největší účinnosti?
Aktuálně v EU 26-02-2016

Polsko a ČR: Společné zájmy a témata

Velká země na sever od českých hranic – v minulosti opomíjená a někdy vnímaná s despektem, jejíž význam pro české zájmy je ale nepopiratelný. Jaká témata jsou pro Polsko a Česko společná a kam se vzájemné vztahy vyvíjí? Podívejte se na náš fact sheet.
Aktuálně v EU 03-02-2016

Rozpočet EU a udělování rozpočtového absolutoria

Aby mohla EU fungovat a realizovat v členských státech důležité projekty zaměřené například na podporu ekonomiky, zajištění udržitelného růstu či posílení bezpečnosti, jsou k tomu zapotřebí finanční prostředky. Ty EU čerpá ze společného rozpočtu. Jak ale rozpočet vzniká a jak probíhá jeho kontrola?

Klimatická dohoda z Paříže

Paříž hostila v prosinci 2015 mezinárodní klimatickou konferenci, na které vznikla nová globální dohoda o ochraně klimatu. Co všechno konferenci předcházelo, o čem se jednalo a co se bude dít v příštích letech? EurActiv přináší přehled k základním otázkám spojeným s COP21.
Aktuálně v EU 02-09-2015

Revize evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS)

Od září budou členské země a Evropský parlament jednat o nových pravidlech pro fungování evropského trhu s uhlíkem. Jaké jsou dosavadní poznatky z návrhu Evropské komise, který byl představen v polovině července?
Digitální agenda 21-07-2015

Energetická unie

Co má být podstatou evropské energetické unie? Jaké návrhy už Evropská komise zveřejnila? Co si o tom myslí zainteresovaní hráči? EurActiv přináší průběžně aktualizovaný přehled.
Aktuálně v EU 16-03-2015

SPECIAL REPORT: Evropská energetická unie

Už tento týden se prezidenti a premiéři členských zemí sejdou v Bruselu, aby jednali o vytvoření energetické unie v rámci EU. EurActiv věnuje evropské energetické politice týdenní speciál.
Aktuálně v EU 16-03-2015

Historie: Cesta ke vzniku evropské energetické unie

Nadešel čas na hlubší integraci evropských energetik, je přesvědčena Evropská komise i řada členských států. Vzniká proto ambiciózní projekt energetické unie. Není to ale poprvé, co se EU snaží své energetiky více provázat. Co energetické unii předcházelo?
Aktuálně v EU 14-08-2014

Události na Ukrajině v únoru 2014

V únoru získaly události na Majdanu skutečně krvavý rozměr, když byli proti demonstrantům nasazeni ostřelovači. V Kyjevě vznikla prozatímní vláda pod vedením Arsenije Jaceňuka. Začala se odvíjet krize na poloostrově Krym, který později jednostranně vyhlásil připojení k Rusku.
Aktuálně v EU 14-08-2014

Události na Ukrajině v lednu 2014

V lednu nabraly demonstrace na kyjevském Majdanu dramatičtější vývoj kvůli střetům se speciálními policejními oddíly Berkut, které přitvrdily kvůli pokusu o přijetí kontroverzních zákonů omezujících občanská práva. Rezignovala vláda dosavadního premiéra Mykoly Azarova a Ukrajina začala směřovat k politickým změnám.

Implementace směrnice o energetické účinnosti v ČR

Energetická účinnost - zdroj energie, který mění uvažování o energetice. Ale jak rychle a nakolik? Na začátku června vypršela lhůta, během které měly členské země EU implementovat směrnici, jež klade na zvyšování účinnosti důraz. Co přináší?

Klimaticko-energetické cíle 2030 a pozice ČR

Evropské země se na konci října dohodly na obecné podobě klimaticko-energetické politiky po roce 2020. Nový rámec počítá se čtyřmi klimaticko-energetickými cíli, reformou systému emisního obchodování, kompenzacemi pro méně bohaté země nebo zlepšením systému reportování. Nyní ale bude záležet na konkrétní podobě legislativních návrhů, které příští rok představí Evropská komise.
Aktuálně v EU 20-02-2014

Události na Ukrajině v roce 2014

V listopadu 2013 nepodepsal ukrajinský prezident Viktor Janukovyč asociační dohodu s Evropskou unií. V nespokojené zemi se to stalo impulzem pro vznik širokého občanského hnutí a Ukrajina se nasměrovala k dalekosáhlým změnám. Neklidné situace využilo Rusko, které se rozhodlo zemi destabilizovat. Anektovalo Krym a ve východních oblastech Ukrajiny se rozhořela válka se „separatisty“ podporovanými Moskvou. Země má za sebou divoký rok. Jak se události vyvíjely den po dni?

Energetická účinnost

Evropská unie spatřuje v energetické účinnosti významný způsob, jak snižovat svou závislost na fosilních palivech, efektivněji chránit životní prostředí a šetřit výdaje za energii. V posledním roce se jedním z nejvíce diskutovaných témat na evropském poli stala směrnice o energetické účinnosti, na úspory však pamatuje také návrh cestovní mapy k nízkouhlíkové ekonomice.
18-08-2009

Zemní plyn, energetická bezpečnost a vztahy s Ruskem

Rusko je pro Unii klíčovým energetickým partnerem - sedmadvacítka je životně závislá na ruských dodávkách surovin, nicméně když to obrátíme, Rusko se naopak neobejde bez finančních prostředků získaných z jejich prodeje. V současné době jsou vztahy obou politických a ekonomických bloků velmi napjaté - jen v roce 2008 je poznamenaly spory ohledně uznání Kosova, radarové základny v Česku a Polsku a v neposlední řadě konflikt v Gruzii. V lednu 2009 dostalo partnerství Unie s Ruskem (a také) s Ukrajinou další ránu, když došlo na dva týdny k zastavení dodávek zemního plynu z východu na západ.
21-07-2009

Třetí liberalizační balíček v energetice

České předsednictví dojednalo v březnu 2009 kompromis mezi členskými státy a Evropským parlamentem ohledně liberalizace unijní energetiky. Každá země bude mít na výběr ze třech cest vedoucích k liberalizaci a to jak pro sektor zemního plynu, tak pro elektřinu. Evropští poslanci dostali za „měkčí“ přístup k liberalizaci elektroenergetiky na oplátku příslib zvýšené ochrany spotřebitelů.
16-07-2009

Výsledky českého předsednictví v energetice

Energetika byla jednou ze tří prioritních oblastí českého předsednictví v první polovině roku 2009. To muselo po lednové plynové krizi řešit především otázky spojené s bezpečností dodávek klíčových surovin. Asi nejvýznamnějším počinem bylo však nalezení kompromisu ohledně liberalizace unijní energetiky.
09-01-2009

Energetické priority českého předsednictví

Během předsednictví Radě Evropské unie se Češi hodlali v oblasti energetiky zaměřit především na rozvoj tehdejších politik, které směřovaly ke zlepšení fungování energetického trhu, zvyšování energetické účinnosti a diverzifikaci dodávek ze zahraničních zdrojů. Všechny přijaté návrhy měly být v souladu s dlouhodobými cíli jak v energetice, tak při ochraně klimatu.
07-06-2007

Biopaliva pro dopravu

Evropská unie podporuje používání biopaliv jako alternativního zdroje energie pro dopravu. V roce 2003 si sama stanovila cíl zvýšit do roku 2010 podíl biopaliv na 5,75 %. Zpráva o pokroku z roku 2007 ale ukazuje, že podíl biopaliv na spotřebě energie bude v cílovém roce pravděpodobně činit pouze 4,2 %. Z tohoto důvodu Evropská komise v roce 2008 navrhla stanovení závazného cíle - do roku 2020 dosáhnout 10% tržního podílu biopaliv. V prosinci 2008 dospěly členské státy i Evropský parlament ke kompromisu ohledně klimaticko-energetického balíčku obsahujícím také směrnici o podpoře obnovitelných zdrojů energie, který sice zachovává 10% cíl, ale rozšiřuje druhy paliv, jež se do něj započítají.