Ekonomika Archives

 • Oběhové hospodářství: Jsme na něj připraveni?

  Energetika 10-05-2016

  V čem spočívá princip oběhového hospodářství a jak správně vyvážit opatření, aby se veškeré materiály v EU využívaly s co největší účinnosti?

 • Rozpočet EU a udělování rozpočtového absolutoria

  Special report | Aktuálně v EU 03-02-2016

  Aby mohla EU fungovat a realizovat v členských státech důležité projekty zaměřené například na podporu ekonomiky, zajištění udržitelného růstu či posílení bezpečnosti, jsou k tomu zapotřebí finanční prostředky. Ty EU čerpá ze společného rozpočtu. Jak ale rozpočet vzniká a jak probíhá jeho kontrola?

 • Klimatická dohoda z Paříže

  Energetická účinnost 30-11-2015

  Paříž hostila v prosinci 2015 mezinárodní klimatickou konferenci, na které vznikla nová globální dohoda o ochraně klimatu. Co všechno konferenci předcházelo, o čem se jednalo a co se bude dít v příštích letech? EurActiv přináší přehled k základním otázkám spojeným s COP21.

 • Programování – Je Česká republika připravená?

  ČR v Evropské unii 20-10-2015

  Nástup digitální revoluce přináší společnosti mnohé změny. Jednou z nich jsou i nové požadavky na pracovním trhu, kde dnes nestačí jen umět pracovat s internetem, nebo vytvořit tabulku na počítači. IT experti tvrdí, že za pár let se jen málo profesí vyhne nutnosti umět programovat. Programování by se proto mělo stát součástí obecných znalostí a učit by se ho měly děti již na základních školách. Některé státy změny školního systému již zahájily. A jak je na tom Česká republika?

 • Digitální šampioni EU

  Digitální agenda 19-10-2015

  Autorka dětských knih na téma IT, britský lord, předseda slovenské Národní rady nebo polský rytíř. Digitálním šampionem EU může být každý z nich. Stačí být výjimečnou osobností, která se chce zasadit o hladký přechod společnosti do digitální éry a umí přicházet s inspirativními myšlenkami. Podívejte se na náš přehled digitálních šampionů z jednotlivých členských zemí EU.

 • Revize evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS)

  Aktuálně v EU 02-09-2015

  Od září budou členské země a Evropský parlament jednat o nových pravidlech pro fungování evropského trhu s uhlíkem. Jaké jsou dosavadní poznatky z návrhu Evropské komise, který byl představen v polovině července?

 • Energetická unie

  Special report | Digitální agenda 21-07-2015

  Co má být podstatou evropské energetické unie? Jaké návrhy už Evropská komise zveřejnila? Co si o tom myslí zainteresovaní hráči? EurActiv přináší průběžně aktualizovaný přehled.

 • Slaďování rodinného a pracovního života v EU a ČR

  Sociální politika 03-07-2015

  Lze skloubit rodinný život s profesním? Jaká je role členských států a co zmůže Evropská unie? Blýská se v České republice na lepší časy? Odpovědi na tyto otázky najdete v novém facsheetu, který připravila redakce EurActivu.

 • Členské země EU a euro

  Eurozóna 17-06-2015

  Eurozóna má v současnosti 19 členských států, naposledy se jejími členy staly Baltské země. Jak se k přijetí eura staví státy, které si zatím ponechávají své národní měny? V jaké fázi se v nich nachází diskuse o vstupu do eurozóny? Je vůbec aktuální? Odpovědi na tyto otázky přináší nový factsheet EurActivu.

 • Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2015

  Special report | ČR v Evropské unii 22-05-2015

  Usnadnit ženám s malými dětmi cestu na pracovní trh, implementovat protikorupční strategii a lépe financovat zdravotnictví. I letos předložila Evropská komise České republice doporučení pro reformy, které mohou posílit její ekonomiku. Co všechno Komise po Česku chce?

 • Strategie EU pro jednotný digitální trh

  Special report | Digitální agenda 20-05-2015

  Komise na počátku května představila strategii pro jednotný digitální trh, který má posílit ekonomiku EU, usnadnit online obchod pro spotřebitele i firmy nebo reformovat autorské právo. EU si má podle návrhu také posvítit na online platformy, jako je Google nebo Facebook, zvýšit ochranu dat internetových uživatelů a víc sjednotit režimy DPH napříč Unií.

 • Nezaměstnanost mladých v EU a České republice

  Special report | Obchod a export 09-02-2015

  Vysoká nezaměstnanost mladých lidí je zásadní problém, který v současné době řeší téměř celá Evropa. S relativně nízkou mírou nezaměstnanosti mladých patří Česká republika v rámci EU k nejúspěšnějším státům. I přesto, že je míra nezaměstnanosti mladých lidí v Česku stále pod průměrem EU, výrazně převyšuje celkovou míru nezaměstnanosti v ČR.

 • Řecko na cestě z krize 2009-2015

  Aktuálně v EU 21-01-2015

  V lednových volbách zvítězilo radikální levicové uskupení Syriza, které u voličů bodovalo ostrým odmítáním zavedených úsporných opatření. Od té doby, co se Syriza ujala vlády, se vedou jednání o pokračující finanční pomoci ze strany mezinárodních organizací. Řecká ekonomika je na dně a pokud se řecká vláda s věřiteli nedohodne, hrozí tzv. Grexit, tedy odchod Řecka z eurozóny.

 • Spotřební daně na cigarety v Česku a v Evropské unii

  Eurozóna 03-11-2014

  Spotřební daně na cigarety mají regulovat spotřebu tabáku. Přinášejí také peníze do státní kasy. Každá země má ale specifické podmínky, a tak různé modely zdanění přinášejí v jednotlivých státech různé výsledky. Jak zdanění cigaret funguje a jaké možnosti mají členské země EU?

 • Pravidla pro platební služby na vnitřním trhu EU: Na cestě k hlubší integraci

  Eurozóna 17-06-2013

  Příprava pravidel pro platební služby na vnitřním trhu EU sahá až do roku 2005. Od té doby se ale situace velmi změnila. Důvodem je i to, že způsob nakupování za posledních let prošel rychlým vývojem - platba za zboží či službu pomocí mobilního telefonu již není sci-fi, elektronickou platební kartu najdeme v peněženkách mnoha teenagerů a nákup přes e-shop zvládají i důchodci. Evropská komise proto v polovině roku 2013 představila návrh nové směrnice o platebních službách. Součástí legislativního balíčku je i návrh nařízení o mezibankovních poplatcích za platební transakce prováděné kartami.

 • Tabáková směrnice EU: obrázky na krabičkách a zákaz ochucených cigaret

  Obchod a export 20-05-2013

  V českých obchodech se nově objevují varovné obrázky na krabičkách cigaret, které zavádí tabáková směrnice EU dojednaná v roce 2014. Náš factsheet z té doby přináší podrobný přehled o obsahu směrnice. Jde například také o zákaz ochucených cigaret.

 • Digitální agenda pro Evropu

  Digitální agenda 14-01-2013

  Vysokorychlostní internet pro všechny, posílení jednotného digitálního trhu a zvýšení elektronické gramotnosti se objevují mezi hlavními body strategie Digitální agenda pro Evropu, kterou Evropská komise představila v roce 2010. Její zavedení má prý pomoci hospodářskému růstu EU a přinést výhody digitálního věku všem vrstvám společnosti.

 • SPECIAL REPORT: 20 let vnitřního trhu (1992-2012)

  ČR v Evropské unii 22-10-2012

  V roce 2012 uplynulo 20 let od doby, kdy došlo k završení mnohaletého integračního úsilí a kdy se naplnění základních svobod – volného pohybu zboží, služeb, kapitálu a osob – stalo skutečností. Jak se ale ukazuje, přes řadu výhod, které společný trh občanům a firmám do dnešní doby přinesl, řada překážek přetrvává. Volný pohyb služeb je realitou pouze u některých profesí, vzájemné uznávání odborných kvalifikací nefunguje na sto procent a jednotný trh v online prostředí zatím stále zůstává hudbou budoucnosti.

 • Transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

  Sociální politika 29-05-2012

  Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením představuje změnu velkokapacitní ústavní péče na bydlení a podporu v běžném prostředí. Tito lidé tak mohou žít v běžných domácnostech a vést život, kterým žijí jejich vrstevníci. Nejedná se o rušení péče o lidi s postižením, ale o změnu způsobu a podmínek jejího poskytování. Zatímco v západoevropských zemích pojem „transformace sociálních služeb“ je ve společnosti pevně ukotven již několik desetiletí, v České republice probíhá proces teprve krátce a pomaleji.

 • Aktivity EU pro vzdělání a zaměstnanost mladých

  ČR v Evropské unii 02-04-2012

  V rámci Strategie 2020 odstartovala Evropská komise dvě iniciativy zaměřené na vzdělání a zaměstnanost, které se soustředí na mladé lidi. Jedná se o iniciativy Mládí v pohybu a Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Dále se také chystá integrovat několik již existujících systémů pod hlavičku nového programu Erasmus pro všechny.

 • ČR a přijetí eura

  Eurozóna 16-06-2010

  Společnou měnou euro, která byla oficiálně představena v roce 1999, se ve 12 zemích platí od začátku roku 2002. Postupně se k eurozóně připojilo ještě dalších pět zemí: Slovinsko, Kypr, Malta, Slovensko a Estonsko. Všechny nové členské státy EU se v květnu 2004 zavázaly v přístupových smlouvách k přijetí jednotné evropské měny. Uchazeči musí splnit podmínky nominálních kritérií a sladit svou bankovní legislativu s eurozónou. Česko zatím některá kritéria nesplňuje, a proto nemůže vstoupit do eurozóny dříve než v roce 2017.

 • Revize strategie Evropa 2020

  Eurozóna 10-06-2010

  V polovině června roku 2010 schválila Evropská rada nový plán, který nahradil Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost. Mezi klíčové priority desetileté strategie EU Evropa 2020 patří „zelený růst“, inovace a vzdělávání. Kritici ovšem upozorňují, že bez závazných cílů bude Evropa 2020 následovat osud své předchůdkyně. V březnu 2014 začala pololetní revize strategie.

 • Rovné příležitosti

  Sociální politika 30-11-2007

  Přestože bylo na evropské úrovni mnoho uděláno v oblasti boje proti diskriminaci a sociálnímu vyloučení, stále to nestačí. Za účelem větší podpory rovnosti a nediskriminace vyhlásila Evropská komise rok 2007 „Rokem rovných příležitostí pro všechny“.

 • Ekologická auta

  Eurozóna 12-09-2005

  (Zveřejněno 12.9.2005; neaktualizováno) Krátce: EU podporuje prosazování ekologičtějších aut skrz kombinaci závazných a nezávazných opatření. „Čistá auta“ zahrnují nízké emise u vozidel tankovaných běžným způsobem stejně jako vozidla poháněná alternativními zdroji. Výroba takovýchto aut, které produkují méně emisí oxidu uhličitého (CO2), vyžaduje …