Budoucnost EU Archives

 • Základní práva občanů EU

  15-12-2009

  Evropská občanská práva jsou obsažena v Listině základních práv EU, která byla deklarována v roce 2000 v Nice a sedm let poté novelizována v rámci dotváření Lisabonské smlouvy. Ta začátkem prosince 2009 vstoupila v platnost a Listina se tak stává pro členské státy právně závazným dokumentem. Česká republika, Polsko, Irsko a Velká Británie si ale vyjednaly výjimky z její působnosti.

 • Transparentnost rozhodování v EU a právo na informace

  18-09-2009

  Transparentnost rozhodování v evropských institucích je poměrně citlivé téma. Komplikovanost rozhodovacích procesů jednotlivých institucí přispívá ve velké míře k tomu, že se rozevírají nůžky mezi EU a jejími občany, kteří evropské integraci a jejímu fungování přestávají rozumět. EU nicméně v posledním desetiletí zvýšila své úsilí o zvýšení transparentnosti rozhodovacích procesů.

 • Lisabonská smlouva – Změny v rozhodování po institucionální reformě

  03-08-2009

  Dlouhodobým úsilím členských států, které se po rozšíření Unie o dalších 12 členů ještě zvýraznilo, je zjednodušit smluvní základ EU, zvýšit efektivitu rozhodovacího procesu a posílit demokratický prvek uvnitř spolku nyní čítajícího 27 členů. Odmítnutí Ústavní smlouvy v Nizozemsku a Francii v důsledku vedlo k vytvoření Lisabonské smlouvy, která představuje druhý pokus rozšířené EU o reformu smluvního základu. Lisabonská smlouva vešla v platnost 1. prosince 2009. Poslední zemí, která ji ratifikovala, byla Česká republika.

 • Složení Evropské komise 2010-2014

  05-06-2009

  Výběr nové Evropské komise nebyl nikdy lehkým politickým úkolem. EurActiv Vám proto nabízí shrnutí toho, jak probíhalo skládání současné Komise, které z politického i institucionálního pohledu obsahovalo celou řadu obměn, především kvůli otázkám jak, kdy a kdo bude tvořit příští exekutivu EU.

 • Reforma evropských institucí

  21-05-2007

  Smluvní základ EU je velmi komplikovaný a členské státy již dlouho usilují o jeho zjednodušení a zefektivnění fungování evropských institucí. Změny, které by do institucionálního rámce EU přinesla Smlouva o Ústavě pro Evropu, jsou v porovnání s těmi z předešlých let přinejmenším revoluční. Po odmítavých referendech ve Francii a v Nizozemsku v roce 2005 je však její osud velmi nejistý. Názory jednotlivých členských států na instuticionální změny se v mnoha ohledech velmi liší a dosažení kompromisu nebude proto snadné.