Budoucnost EU

Eurovolby 2019 25-03-2019

Volby do Evropského parlamentu 2019

V květnu letošního roku se v EU uskutečnily již deváté přímé volby do Evropského parlamentu. Češi si v nich zvolili 21 zástupců.
společná zemědělská politika
Aktuálně v EU 31-07-2017

Společná zemědělská politika: Od semínek až ke sklizni po roce 2020

Společná zemědělská politika EU se vydává na cestu směrem k jednoduchosti a užitečnosti. Vyžádali si to jak ministři zemědělství, tak i samotní farmáři. Otázkou zůstává, jaké jsou její konkrétní nedostatky a jak by se měla politika změnit.
rozpočet EU po roce 2020
Aktuálně v EU 20-07-2017

Méně peněz, více úkolů: Jak si EU poradí se svým budoucím rozpočtem

EU se bude muset více starat o svou bezpečnost a obranu a vyrovnávat se s migračními tlaky. Zároveň by chtěla být i nadále jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů humanitární a rozvojové pomoci a stát v čele boje proti změně klimatu. To vše se promítne i do příštího víceletého rozpočtu EU, který bude navíc ovlivněn odchodem Spojeného království. Náš factsheet ukazuje, jak evropský rozpočet funguje v současnosti a jak by se mohl proměnit.
Evropský semestr ČR
Aktuálně v EU 23-06-2017

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2017

Snížit administrativní zátěž pro podnikatele, zajistit udržitelnost důchodového systému nebo zkvalitnit vědu a výzkum. I letos předložila Evropská komise Česku doporučení pro reformy, které mohou posílit jeho hospodářství. Jak se na vybraná témata dívají čeští odborníci?
hospodářská a měnová unie
12-06-2017

Eurozónu čeká změna. V plánu je posílení hospodářské a měnové unie

Česká republika stále váhá nad vstupem do eurozóny. Státy, které již platí eurem, přitom čekají rozsáhlé změny. Komise je navrhla v diskusním dokumentu o prohloubení hospodářské a měnové unie.
sociální politika EU
Aktuálně v EU 25-05-2017

Co dobrého a zlého obnáší sociální rozměr EU

Unie má zatím v oblasti sociální politiky jen omezené pravomoci, jsou však nezbytné pro fungování vnitřního trhu. Výraznější angažmá EU by s sebou přineslo významnější dopady, které mohou přinášet jak užitek, tak i ekonomické problémy.
sociální politika
Aktuálně v EU 03-05-2017

Unie otevírá diskusi o sociální dimenzi EU

Evropská komise otevřela debatu o sociální dimenzi EU. Co vlastně sociální politika zahrnuje, jak se vyvíjela na evropské úrovni a jaká je její budoucnost? Názory na další prohlubování sociální politiky EU se liší.
Visegrád a EU
Aktuálně v EU 29-03-2017

Visegrád a budoucnost Evropské unie

Jak se státy Visegrádské skupiny dívají na aktuální evropské otázky? Co mají společného a v čem se rozcházejí? Podívejte se na přehledy, které jsme vytvořili ve spolupráci s kolegy z ostatních visegrádských zemí.
nové dovednosti
Aktuálně v EU 30-01-2017

Nová agenda dovedností pro Evropu

Evropská komise v loni představila Novou agendu dovedností pro Evropu. Jejím cílem je zvýšit úroveň dovedností Evropanů, a vyřešit tak nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nedostatečnými schopnostmi nezaměstnaných. Agenda obsahuje konkrétní opatření, která EU postupně plní.
fico tusk
19-12-2016

Slovenské předsednictví končí. V migraci nepřesvědčilo, výsledky má jinde

Hospodářství, vnitro, klima, digitální trh, zemědělství, obchod. Hodnotili jsme šest měsíců Slovenska v čele EU.
Aktuálně v EU 23-06-2016

EU a Velká Británie: Historie vztahů a cesta k referendu

Občané Velké Británie dnes v dlouho očekávaném referendu rozhodnou, zda jejich země zůstane členem Evropské unie. Specifický postoj Británie vůči evropské integraci není ničím novým, naopak ho lze sledovat už od doby, kdy se ostrovní království rozhodlo k integračnímu projektu přistoupit. Jaká je historie vztahů mezi Londýnem a Bruselem a jaká byla cesta k dnešnímu referendu?
Aktuálně v EU 16-03-2015

SPECIAL REPORT: Evropská energetická unie

Už tento týden se prezidenti a premiéři členských zemí sejdou v Bruselu, aby jednali o vytvoření energetické unie v rámci EU. EurActiv věnuje evropské energetické politice týdenní speciál.
Aktuálně v EU 16-03-2015

Historie: Cesta ke vzniku evropské energetické unie

Nadešel čas na hlubší integraci evropských energetik, je přesvědčena Evropská komise i řada členských států. Vzniká proto ambiciózní projekt energetické unie. Není to ale poprvé, co se EU snaží své energetiky více provázat. Co energetické unii předcházelo?
27-06-2010

Regionální politika EU: Hodnocení v polovině období 2007-2013

Úkolem regionální politiky EU je odstraňovat hospodářské a sociální nerovnosti mezi 27 členskými státy Evropské unie a jejich regiony. Evropská komise v polovině současného programovacího období na léta 2007-2013 provedla hodnocení s cílem zjistit, jak si jednotlivé členské státy při využívání peněz z evropských fondů vedou.
14-06-2010

Evropská unie, Srbsko a Kosovo

EU se snaží hrát významnou roli v regionu západního Balkánu, jehož stabilita je pro kontinent z bezpečnostního hlediska velmi důležitá. Unie proto dala najevo, že budoucnost všech zemí západního Balkánu leží v Evropě. Týká se to také Srbska, zatím posledního státu, jemuž se podařilo získat oficiální status kandidáta na vstup do EU. Situaci však komplikuje pokračující spor o uznání Kosova.
15-12-2009

Základní práva občanů EU

Evropská občanská práva jsou obsažena v Listině základních práv EU, která byla deklarována v roce 2000 v Nice a sedm let poté novelizována v rámci dotváření Lisabonské smlouvy. Ta začátkem prosince 2009 vstoupila v platnost a Listina se tak stává pro členské státy právně závazným dokumentem. Česká republika, Polsko, Irsko a Velká Británie si ale vyjednaly výjimky z její působnosti.
18-09-2009

Transparentnost rozhodování v EU a právo na informace

Transparentnost rozhodování v evropských institucích je poměrně citlivé téma. Komplikovanost rozhodovacích procesů jednotlivých institucí přispívá ve velké míře k tomu, že se rozevírají nůžky mezi EU a jejími občany, kteří evropské integraci a jejímu fungování přestávají rozumět. EU nicméně v posledním desetiletí zvýšila své úsilí o zvýšení transparentnosti rozhodovacích procesů.
03-08-2009

Lisabonská smlouva – Změny v rozhodování po institucionální reformě

Dlouhodobým úsilím členských států, které se po rozšíření Unie o dalších 12 členů ještě zvýraznilo, je zjednodušit smluvní základ EU, zvýšit efektivitu rozhodovacího procesu a posílit demokratický prvek uvnitř spolku nyní čítajícího 27 členů. Odmítnutí Ústavní smlouvy v Nizozemsku a Francii v důsledku vedlo k vytvoření Lisabonské smlouvy, která představuje druhý pokus rozšířené EU o reformu smluvního základu. Lisabonská smlouva vešla v platnost 1. prosince 2009. Poslední zemí, která ji ratifikovala, byla Česká republika.
05-06-2009

Složení Evropské komise 2010-2014

Výběr nové Evropské komise nebyl nikdy lehkým politickým úkolem. EurActiv Vám proto nabízí shrnutí toho, jak probíhalo skládání současné Komise, které z politického i institucionálního pohledu obsahovalo celou řadu obměn, především kvůli otázkám jak, kdy a kdo bude tvořit příští exekutivu EU.
21-05-2007

Reforma evropských institucí

Smluvní základ EU je velmi komplikovaný a členské státy již dlouho usilují o jeho zjednodušení a zefektivnění fungování evropských institucí. Změny, které by do institucionálního rámce EU přinesla Smlouva o Ústavě pro Evropu, jsou v porovnání s těmi z předešlých let přinejmenším revoluční. Po odmítavých referendech ve Francii a v Nizozemsku v roce 2005 je však její osud velmi nejistý. Názory jednotlivých členských států na instuticionální změny se v mnoha ohledech velmi liší a dosažení kompromisu nebude proto snadné.