Maďarsko porušuje evropské limity pro znečištění ovzduší, rozhodl soud. Hrozí mu pokuta

© Pixabay

Maďarsko porušilo své povinnosti vyplývající z práva Evropské unie, neboť dlouhodobě nedodržovalo limity pro čistotu ovzduší. Rozhodl o tom dnes Soudní dvůr EU, podle něhož úřady v regionu Budapešti a několika dalších oblastech nezajistily snížení dlouhodobě překračovaného povoleného množství prachových mikročástic ve vzduchu.

Soud vyhověl žalobě Evropské komise, a pokud se bude problém opakovat, může Brusel navrhnout finanční sankce.

Překročení povolených limitů pro polétavý prach (PM10) se podle soudu od roku 2005 týkalo regionu hlavního města a údolí řeky Slané (v Maďarsku Sajó u hranic se Slovenskem, od roku 2011 pak v oblasti města Pécs na jihu země. Ve všech třech oblastech byly limity překračovány do roku 2017.

Evropské ovzduší se zlepšuje, negativní vliv na zdraví je však stále příliš velký

Kvalita ovzduší v zemích EU se v posledním desetiletí zlepšila, jeho znečištění však stále způsobuje statisíce předčasných úmrtí ročně, vyplývá ze zprávy EEA. Česko překračuje povolené limity.

K porušení unijní směrnice o kvalitě ovzduší podle soudu nevedl samotný fakt, že země stanovené hodnoty překročila, ale že nezajistila, aby byly porušovány „nejkratší možnou dobu“. Soud neuznal maďarský argument, že v oblastech u hranic ke znečištění přispívala produkce prachu ze sousedních zemí.

Podle loňské zprávy Evropské agentury pro životní prostředí způsobily v roce 2018 prachové mikročástice obsažené ve vzduchu předčasná úmrtí 379.000 lidí. To je pouze mírné zlepšení proti začátku století a unijní země mají podle agentury stále v čistotě vzduchu stále co zlepšovat. Maďarsko patřilo ve zmíněném roce po Polsku a Bulharsku mezi nejhorší země v předčasných úmrtích na obyvatele způsobených prachovými mikročásticemi.

Pokud by Maďarsko dnešní verdikt nerespektovalo a povolené hodnoty dále překračovalo, může komise podat novou žalobu a soud následně schválit pokutu za porušování směrnice. Podobné rozsudky padly v minulosti také v případech dalších unijních zemí, mimo jiné Polska, Itálie či Švédska.

Itálie dlouhodobě porušuje směrnici o kvalitě ovzduší, rozhodl unijní soud

Itálie svým soustavným překračováním povolených hodnot pro kvalitu ovzduší, kterému včas nezabránila přijetím náležitých opatření, porušuje evropská pravidla. Rozhodl o tom dnes Soudní dvůr EU.