Karcinogeny znečišťují ukrajinská průmyslová města. Čeští vědci je odhalili i na pískovištích

© Stanislav Krupař / Arnika

Skupina odborníků testovala vzorky z pěti průmyslových měst na Ukrajině. Výsledky ukazují, že úroveň znečištění životního prostředí, zemědělských produktů a veřejných prostorů může ohrožovat zdraví.

Česko-ukrajinský tým testoval znečištění pěti hlavních průmyslových oblastí východní Ukrajiny, a to za použití vzorků říčních sedimentů, písku z dětských hřišť a drůbežích vajec z volného chovu. Výsledky jsou znepokojivé – naměřená hladina těžkých kovů a perzistentních organických látek (POP) může ohrozit lidské zdraví.

Výzkum společně provedly nevládní organizace z ČR a Ukrajiny – Arnika a Ecoaction. Vzorky pocházely z měst Dnipro, Krivoj Rog, Záporoží, Charkov a Mariupol.

„Může se zdát, že úroveň kontaminace není na první pohled šokující. Vzorky však nebyly shromažďovány v továrnách, ale v rezidentských oblastech. Vzhledem k tomu, že průmysl znečistil i písek na hřištích, máme tu vážný problém,“ vysvětluje Maksym Soroka, expert na ochranu životního prostředí a spoluautor studie.

Nebezpečný sliz, problematická žába. Unie chce trh zbavit hraček, které ohrožují děti

Některé hračky na evropském trhu obsahují takzvané perzistentní organické znečišťující látky (POPs). Ty jsou pro děti závadné. Europoslanci nyní usilují o to, aby zboží vyrobené z těchto recyklovaných látek, a to nejen hračky, zmizelo z trhu.

Klíčové poznatky

Zvýšená úroveň těžkých sedimentů – zejména kadmia a zinku – byla nalezena v říčních sedimentech, stejně jako v písku na dětských hřištích, i když ne v takové míře. Některá hřiště byla však silně znečištěna karcinogenním insekticidem DDT. Množství těchto škodlivých prvků a sloučenin přesahovalo odlišné právní normy platné v České republice, ale i na Ukrajině. Testování vědci prováděli na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to kvůli vysokým standardům a nestrannosti českých laboratoří.

„Hlavními podezřelými za znečištění ovzduší jsou místní továrny vlastněné státními společnostmi, ukrajinskými oligarchy nebo globálními korporacemi. Místní společnost by mohla být zmanipulována, přítomnost zahraničních partnerů nám zaručuje nezávislé výsledky,“ říká Tamara Charčylavová z organizace Ecoaction.

Testované domácí potraviny, zejména drůbeží vejce z volného chovu, byly kontaminovány perzistentními organickými látkami, jako je PCB, což je velmi často používaná sloučenina chlóru v kapalinách přenášející teplo. PCB je karcinogenní a v mnoha zemích zakázána.

Všechna testovaná průmyslová města trpí znečištěním ropnými uhlovodíky pocházejících z používání ropy a rafinovaných produktů z ropy.

Potenciální zdroje

Těžký průmysl a jeho odvětví patří k možným příčinám nadměrného znečištění. Studie uvádí pět možných původů problému: metalurgie, tepelné elektrárny, těžba, výroba koksu a potenciální spoluspalování odpadu v cementárnách.

Ukrajina má dlouhou tradici těžkého průmyslu již z dob komunismu. Nezměněná průmyslová orientace a slabá environmentální politika však způsobují vážné znečištění ovzduší a desítky tisíc úmrtí ročně. V současné době je Ukrajina nejvíce energeticky náročnou zemí na světě a šestým největším producentem CO2 na jednoho obyvatele.

COP24: EU je lídrem světové klimatické politiky, ke snižování emisí se ale přidává i Čína

Po třech letech od dojednání Pařížské klimatické dohody se začne pracovat na naplňování jejich cílů, 197 vlád se totiž shodlo na souboru pravidel pro boj s klimatickou změnou. 

Co je třeba udělat

Odborníci doporučují identifikovat zdroje znečištění. Kromě toho navrhují provést výzkum v jiných oblastech než v pěti vybraných městech, které by mohly být kontaminovány.

Výzkumníci pak také volají po reakci na zneklidňující poznatky. Ta by mohla spočívat v modernizaci výrobního procesu.

„Implementace nejlepších dostupných metod a postupů je zásadním úkolem v oblasti životního prostředí. Těžké průmyslové podniky musí zlepšit své technologie – mělo by to například mít za následek snížení emisí prachu, které přenášejí nebezpečné znečišťující látky, jako jsou těžké kovy a dioxiny,“ říká Kateřina Krejčová, projektová koordinátorka společnosti Arnika.

EU jako vzor

Směrnice o průmyslových emisích, která je hlavním nástrojem EU pro regulaci emisí znečišťujících látek z průmyslových zařízení, by měla být v budoucnu implementována i na Ukrajině. Země se k tomu sama zavázala.

„Jedním z klíčových cílů této legislativy je snížení dopadu průmyslových podniků na životní prostředí. Výsledky nového výzkumu jasně ukazují, jak důležitý je tento úkol,“ říká Olena Miskunová, koordinátorka odboru podpory místních komunit Ecoaction.