Je dojednáno. Do roku 2030 se má podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v EU zvýšit na 32 procent

[© Pixabay]

EU má nový cíl. Do roku 2030 chce zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na 32 %. Evropský parlament chtěl alespoň 35 %. Čeští ekologové výsledek vítají, ČR se ale podle některých mohla zapojit do konečné dohody víc. České ekonomice to přesto může přinést 1,5 % HDP ročně.

Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v Evropské unii by měl v roce 2030 činit 32 procent. Podle agentury Reuters se na tom dnes shodli vyjednavači EU. To je sice vyšší cíl než 27 procent navrhovaných členskými státy a Evropskou komisí, ovšem některé vlády a Evropský parlament prosazovaly alespoň 35 procent.

Podle britské nevládní organizace Sandbag se v roce 2017 podílely větrné, solární a biomasové zdroje na výrobě elektřiny v EU 20,9 procenta.

„Tato dohoda je těžce vydobytým vítězstvím ve snaze o uvolnění skutečného potenciálu Evropy v přechodu k čisté energii,“ napsal komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete na twitteru.

Sice vyšší cíl, ale mohl být ještě ambicióznější

Podle původního návrhu Evropské komise měl podíl obnovitelných zdrojů na energetickém mixu v roce 2030 činit 27 procent, což je kompromis členských států. Některé z nich se zdráhají podporovat příliš vysoké cíle, protože jejich energetika je stále značně závislá na uhlí a plynu.

Ředitel ekologické skupiny Climate Action Network Europe Wendel Trio dohodnutých považuje 32 procent za počáteční bod zápasu o ambicióznější cíle, uvedla agentura Reuters.

Nové cíle jsou podle českých ekologů úspěchem

Dnešní shoda vyjednavačů je podle tuzemských ekologických organizací úspěchem ambicióznějších států. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK. Ekologové připomínají, že výsledek je kompromisem mezi původním návrhem Evropské komise, která navrhovala podíl 27 procent, a návrhem Evropského parlamentu, který chtěl podíl OZE ve výši 35 procent.

Česko bude mít zřejmě do tří let nový energetický zákon. Přečtěte si více >>>>

„Výsledný cíl na úrovni 32 procent lze označit za úspěch, a to i přesto, že neprošel ambicióznější návrh Evropského parlamentu. Technologický vývoj a s ním spojené změny v energetice totiž ukazují, že nezadržitelný rozvoj obnovitelných zdrojů v Evropě může nakonec politické cíle ještě překonat,“ uvedl dnes energetický expert Hnutí Duha Karel Polanecký.

Nad nově domluveným evropským cílem pro OZE jsou podle něj dnes pouze Švédsko, Finsko a Lotyšsko.

„Česká republika má potenciál rozvoje především v biomase pěstované na zemědělské půdě, větrných elektrárnách a fotovoltaice. Když se podaří snížit spotřebu, bude stačit k naplnění cíle menší produkce obnovitelných zdrojů,“ dodal.

Jan Freidinger z Greenpeace ČR zkritizoval postoj tuzemských zástupců při dohodě.

„Česko při jednáních bohužel sehrálo tradičně negativní roli. Přes programové prohlášení vlády a předvolební sliby většiny politických stran o podpoře malých OZE instalací, prosazovalo Česko nejnižší 27procentní podíl OZE do roku 2030. Suchu, umírání lesů a změnám klimatu navzdory,“ dodal.

Zcela rozdílný pohled má naopak viceprezident Svazu průmyslu a obchodu a generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš. Na svém twitteru dnes uvedl, že přijatý návrh znamená, že výrobu elektřiny z OZE ve výši asi 20 terawatthodin, se kterou tuzemská Aktualizovaná státní energetická koncepce (ASEK) počítá až v roce 2040, by Česko mělo mít už o deset let dříve.

„Dopad na české hospodářství (v takovém případě bude) asi 1000 miliard korun do roku 2030, tedy asi 1,5 procenta HDP ročně,“ dodal. 

Hospodářská komora nepovažuje za reálné naplnění národního cíle, který by překračoval 20 procent podílu OZE na hrubé konečné spotřebě. Komora považuje za důležité, že dohodnutý cíl je závazný na úrovni celé EU a že nedošlo k závaznému rozdělení na národní cíle pro jednotlivé členské státy.

Česká energetika je stále značně závislá na uhlí a plynu. Navíc celkový podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR již třetím rokem stagnuje. Stát by v prvé řadě při stanovení národního cíle měl zodpovědně posoudit reálné ekonomické možnosti ČR. Přihlásit se k příliš ambiciózním cílům je nezodpovědné.

„Možnosti, které pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR máme, jsou dost omezené geograficky a z části i technicky. To s sebou nese obrovskou finanční náročnost naplnění ambiciózních cílů,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.