Itálie dlouhodobě porušuje směrnici o kvalitě ovzduší, rozhodl unijní soud

© Pixabay

Itálie svým soustavným překračováním povolených hodnot pro kvalitu ovzduší, kterému včas nezabránila přijetím náležitých opatření, porušuje evropská pravidla. Rozhodl o tom dnes Soudní dvůr EU.

Soudní dvůr Evropské unie dnes zveřejnil rozsudek, ve kterém odsoudil Itálii za porušování evropských pravidel proti znečištění ovzduší. Podle soudu v letech 2008 až 2017 na rozsáhlé části italského území byly soustavně a trvale překračovány povolené hodnoty koncentrace jemných částic PM10. Soud navíc konstatoval, že povolené hodnoty jsou překračovány i v současnosti.

Žalobu proti Itálii podala Evropská komise v roce 2018 v rámci řízení o porušení povinností. Podle Komise byly limity soustavně a trvale překračovány v Pádské nížině, v největších italských městech a jejich okolí a v některých dalších oblastech země. S tvrzením Komise unijní soud v rozsudku souhlasí. Argumentaci Itálie naopak odmítl.

Osm let beze změn

K odsouzení Itálie přispěla rozhodujícím způsobem i liknavost, se kterou země k problému přistoupila. Podle soudců se hodnoty v průběhu osmi let prakticky nezměnily. Na hodnocení podle něj nemá vliv ani skutečnost, že v některých letech stanovené hodnoty nebyly překročeny, nebo že k překročení došlo jen v jedné zóně.

Soud sice uznal, že Itálie přijala v poslední době některá opatření, jejichž cílem je zlepšit kvalitu ovzduší. Než se však jejich dopad projeví na měřených hodnotách, tak může uplynout až dvacet let, konstatuje rozsudek.

Soud naopak odmítl tvrzení italské vlády, že koncentrace jemných částic je výsledkem souběhu faktorů, které může samotná vláda obtížně ovlivnit. Podle Soudu nebyla prokázána existence výjimečných okolností, jejichž důsledkům na kvalitu ovzduší nemohlo být zabráněno.

Po vydání rozsudku by měla Itálie přijmout opatření, která povedou k nápravě nedostatků, na které unijní soud upozornil. V případě, že by se tak nestalo, Itálii hrozí, že Evropská komise podá další žalobu a návrh na udělení finančních sankcí.

Bedřich Moldan: Vláda se snaží zvyšovat kvalitu ovzduší, otázkou je, zda jsou opatření účinná

Každý by se měl zamyslet nad tím, jestli je opravdu nutné, aby neustále jezdil autem nebo vytápěl na pětadvacet stupňů, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz ekolog Bedřich Moldan. Současná vláda je podle něj v otázce zlepšování kvality ovzduší poměrně aktivní.