Další krok k čisté mobilitě. Veřejná sféra musí začít využívat více nízkoemisních vozidel

© Shutterstock

Europoslanci dnes podpořili směrnici, která stanovuje, že určité procento vozidel nakoupených či pronajatých ve veřejných zakázkách musí spadat mezi nízkoemisní. Podle české europoslankyně Konečné je finální verze legislativy příliš slabá.

Evropská legislativa Směrnice EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel zavedla požadavek na hodnocení udržitelnosti při zadávání veřejných zakázek už v roce 2009. Nepřinesla však očekávané výsledky. Na stole se proto objevila nová verze Clean Vehicles Directive, která určuje, jakého podílu čistých vozidel musí být dosaženo při nákupu či pronájmu vozů ve veřejných zakázkách. Veřejná sféra se tak má stát významným faktorem pro urychlení nástupu alternativních paliv.

„Díky podpoře čistých vozidel skrze veřejné zakázky spolehlivě podpoříme rozšíření čisté mobility, která přispěje ke kvalitě ovzduší,“ uvedla evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová.

Evropská unie si postupně stanovuje stále přísnější limity pro emise oxidu uhličitého ze silniční dopravy. Výrobci aut však dlouhodobě upozorňují, že regulace nestačí. Zapotřebí je také rozvoj infrastruktury a osvěta mezi řidiči.

K čistší dopravě může přispět i státní správa a samospráva například tím, že budou pro své potřeby a veřejné služby pořizovat právě ekologická vozidla. Díky tomu mohou podpořit poptávku po takových vozech, a zároveň tak lidem umožní poznávat jejich fungování v praxi. Velký význam to má přirozeně u veřejné dopravy.

„Pokud stát chce, aby mu po silnicích jezdila čistější vozidla, musí jít spotřebitelům příkladem, nakupovat je pro potřebu vlastního aparátu a stavět potřebnou infrastrukturu. Pokud nedělá ani jedno, jak se v současnosti děje v České republice, nemůže čekat, že se něco změní, nebo že za něj situaci vyřeší spotřebitele s omezenými zdroji,“ řekla pro EURACTIV.cz česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM), která se tématu čisté mobility věnuje.

Emise u osobních aut se mají snížit o 37,5 procenta. Výrobci automobilů to označují za nereálné

Evropští poslanci dnes schválili návrh na snížení škodlivých emisí u nových osobních aut do roku 2030 o 37,5 procenta a u nových lehkých užitkových vozů o 31 procent.

Nová pravidla začnou platit v roce 2021

Dosavadní předpisy výsledky nepřinesly, Evropská komise v aktualizované směrnici proto navrhla rozšířit environmentální požadavek nejen na nákup vozidel, ale též na leasing, pronájem a nákup vozidel na splátky. Směrnice se má také vztahovat na zakázky na služby veřejné silniční dopravy, nepravidelné osobní dopravy nebo na poštovní a kurýrní služby či sběr odpadu.

Komise navrhla i novou definici „čistého vozidla“, ve které u osobních a lehkých užitkových vozidel vyšla z emisních norem pro CO2 a látky znečišťující ovzduší. U těžkých vozidel ji založila na alternativních palivem s tím, že pro ně bude možné také stanovit emisní limity poté, co bude schváleno nařízení k emisím CO2, které tuto regulaci v EU poprvé zavádí.

Pro členské státy pak Komise navrhla minimální cíle, kterých musí ve veřejných zakázkách u jednotlivých kategorií vozidel dosáhnout, a to v období od zavedení povinnosti (uplynutí transpoziční doby směrnice) do konce roku 2025 a s vyšší ambicí pak v období 2026 až 2030. Cíle určují, jaký podíl mají mít „čistá vozidla“ mezi pořízenými, pronajatými či jinak využitými vozy. Tento přístup by měl podle Komise dosavadní pravidla zpřehlednit a zjednodušit. Konkrétně pro Českou republiku by měl do roku 2025 i 2030 tento podíl činit 29,7 %.

Směrnice se nevztahuje například na dálkové autobusy, lesnická a zemědělská vozidla, sanitky nebo armádní vozidla. Komise má však do budoucna možnost podmínky přezkoumat a kategorie případně rozšířit.

Zástupci členských zemí v Radě EU a poslanci Evropského parlamentu projednávali návrh v průběhu roku 2018 a v polovině letošního února došlo během trojstranných jednání s Komisí k předběžné dohodě. Evropský parlament nyní směrnici v poměru 458 hlasů ku 107 oficiálně odsouhlasil a formální souhlas se teď čeká také od Rady EU. Od vstupu směrnice v platnost (odhaduje se červen tohoto roku) pak mají členské státy dva roky na úpravu své legislativy. Povinnosti z ní vyplývající tedy začnou platit od poloviny roku 2021.

EU se dohodla na snížení emisí CO2 u nákladních aut

Evropská unie se dohodla na snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) u nových nákladních vozů a autobusů. Do roku 2030 se mají emise snížit ve srovnání s letošním rokem o 30 procent.

K naplnění cílů je potřeba rozvíjet infrastrukturu

Závazky pro veřejné zadavatele přivítali také výrobci automobilů. Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) v té souvislosti zdůraznilo, že k naplnění cílů je potřeba rozvíjet infrastrukturu – tedy čerpací a dobíjecí stanice. Do konce roku 2020 by Evropská komise měla zhodnotit plnění směrnice o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva z roku 2014 a případně navrhnout její úpravy.

Rozvoj infrastruktury bude možné i nadále podporovat z evropských peněz. Státní orgány by měly prostřednictvím dostupných finančních prostředků a technické asistence podpořit i samotné veřejné zadavatele, aby investice do čistějších vozidel nevyústily například do zbytečně vysokých cen jízdného. Komise by v tom měla členským zemím poskytnout podporu, aby mohly být využity různé finanční nástroje.

Europoslankyni Konečnou, která se Clean Vehicles Directive věnovala jako stínová zpravodajka, ale výsledek jednání zklamal. „Podle mého názoru bylo přijetí ambiciózní směrnice tím nejdůležitějším klíčem ke splnění nově stanovených emisních a prodejních cílů pro výrobce lehkých užitkových a osobních automobilů. Přijaté znění je slabé a obsahuje řadu výjimek jak pro lehká, tak pro těžká vozidla,” řekla Konečná.

Nelíbí se jí například, že se do dokumentu dostatečně nepromítá podpora vozidel na CNG a LPG, která je pro Česko klíčová. Směrnice podle ní také není dost přísná, protože povinnost splnit první cíl nákupů čistých vozidel nabíhá členských zemím až ke konci roku 2025. „Členské státy si nad svojí odpovědností umyly ruce. Na jedné straně veřejný sektor předepsal výrobcům nesplnitelné cíle, na druhé ale nechce nakupovat vozidla, jejichž výrobu automobilkám sám nařídil,” uzavřela Konečná.

Kateřina Konečná: Debata o reformě EU nikdy reálně nezačala. Promarnili jsme příležitost

Velmi často poučujeme státy mimo Evropskou unii o tom, co a jak mají dělat. Nám tady  ale narazil ledovec do přídi lodi a my pořád ještě tancujeme na palubě, říká v rozhovoru pro EURACTIV.cz europoslankyně Kateřina Konečná.