Zemědělci mohou předčasně do důchodu

Vláda schválila návrh o předčasném ukončení zemědělské činnosti, který umožní zemědělcům odejít do důchodu už v 55 letech a získat finanční podporu.

Nařízení o předčasném ukončení zemědělské činnosti, které je jedním z opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP), má vytvořit prostor pro nástup mladých zemědělců a zabránit vysidlování venkova.

Zemědělec, který předčasně ukončí svou činnost, dostává při splnění podmínek roční paušál 75.000 Kč a k tomu dalších 4.500 Kč za každý hektar zemědělské půdy, který převede na svého nástupce. Převést může ale nejvíce 30 hektarů. Horní limit podpory je tak stanoven na 210.000 Kč ročně. Nárok na podporu trvá do 75 let věku farmáře, poté může nárokovat pouze starobní důchod. Při současném pobírání podpory a starobního důchodu se dotace snižuje o částku vyplacenou na starobním důchodu. Aby zemědělec podporu dostal, musí ukončit komerční zemědělskou činnost, při které obhospodařoval nejméně pět hektarů. Aktivní hospodaření farmáře musí mít nejméně desetiletou historii a zemědělství musí za poslední tři roky představovat aspoň 50% příjmu z podnikání. Nástupce, na kterého je půda převedena, musí být evidován jako zemědělský podnikatel, být mladší 40 let, splňovat podmínku minimálního zemědělského vzdělání a přijmout závazek hospodařit na převzaté farmě nejméně pět let. Nabyvatelem může být i právnická osoba, s maximálním počtem pěti účastníků, z nichž žádný nesmí překročit požadovaný věkový limit, tj. 40 let.

Letos utratí stát za tyto podpory 95 milionů korun, z toho 76 milionů půjde ze zdrojů EU. V roce 2006 se počítá s částkou 118,7 milionu Kč. Žádosti se po zveřejnění data otevření programu budou podávat na pracovištích Státního zemědělského a intervenčního fondu.