Zdravotní výbor bude hlasovat o budoucnosti tabáku v EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: mack2happy

Zítra (10. července) bude výbor pro veřejné zdraví v Evropském parlamentu rozhodovat o návrhu tabákové směrnice. Na stole leží 65 kompromisních pozměňovacích návrhů, mezi jednotlivými frakcemi však v některých zásadních bodech nepanuje shoda. Lze ale očekávat, že ENVI bude k návrhu Komise vstřícnější než ostatní výbory. Jak se na věc dívají čeští europoslanci?

Zítra odpoledne by mělo být o něco jasněji v tom, jak bude v Evropské unii vypadat regulace výroby a prodeje tabákových výrobků. Europoslanci ve výboru pro veřejné zdraví (ENVI) budou schvalovat zprávu, která se má stát základem pro pozici celého Evropského parlamentu.  

Návrh nové tabákové směrnice provádí Parlamentem jako zpravodajka britská europoslankyně Linda McAvanová (S&D), která se postavila za návrh Evropské komise a v některých ohledech navrhla dokonce přísnější regulaci, než jakou plánuje exekutiva. Zpravodajka přišla především s návrhem na zavedení jednotného balení cigaret, se kterým návrh Komise nepočítá (EurActiv 11.4.2013).  

McAvanová klade důraz především na to, že Komise v návrhu směrnice míří hlavně na snížení počtu kuřáků mezi mladými lidmi (podrobnější informace o navržené legislativě viz Links Dossier). „Tabák by měl vypadat jako tabák a chutnat jako tabák, ne jako sladkosti. Když cigarety nebudou mladým kuřákům chutnat, můžeme doufat, že bude kouřit čím dál méně mladých lidí,“ prohlásila například nedávno před novináři.

Připomněla tak jeden z bodů směrnice, který počítá se zákazem cigaret s charakteristickými příchutěmi, včetně té mentolové. Tento zákaz MacAvanová ve své zprávě zachovala, stejně jako zákaz slim cigaret, tedy těch s průměrem menším než 7,5 mm.  „Co se týká slim cigaret, stále trvá návrh na zákaz, stejně jako trvá návrh na zákaz příchutí,“ potvrzuje český europoslanec Pavel Poc (S&D), který je členem stejného výboru.

„Na stole je celkem 65 kompromisních návrhů. Zmenšení obrazového varování zpravodajka nenavrhuje, ovšem Evropská lidová strana (EPP) a Evropští konzervativci a reformisté (ECR) budou chtít návrh Komise změkčit na 65 % plochy krabičky,“ uvedl k dalšímu z navržených regulačních opatření. Tím je požadavek Komise na zvětšení zdravotních varování na krabičkách cigaret – měly by zabírat 75 % plochy přední i zadní strany. Počítá se také se zavedením varovných obrázků.

Spory o milimetry

Jak křesťanští demokraté, tak konzervativci a reformisté stojí vůči řadě bodů směrnice v opozici a jak již bylo zmíněno, budou usilovat o její zmírnění. Návrh na velikost varování v rozsahu 65 % plochy krabičky odpovídá kompromisu, na kterém se na konci května shodly členské státy (EurActiv 24.6.2013).

Někteří europoslanci však nesouhlasí ani s tímto zmírněním. „Já osobně budu prosazovat, aby se varování nezvětšovala, protože nevidím stávající velikost jako nedostatečnou,“ řekl ve včerejším rozhovoru další člen výboru ENVI Milan Cabrnoch (ECR), který je přesvědčen, že regulace tabákových výrobků by obecně měla být ponechána na zodpovědnosti jednotlivých členských států.    

„Nemám nic proti zdravotním varováním,“ řekl redakci na druhou stranu další europoslanec ECR Miroslav Ouzký. „Zákaz některých produktů pod vlajkou ochrany zdraví ale považuji za hloupost,“ dodal s tím, že tabákovou směrnici považuje za příklad rozporu ochrany veřejného zdraví a ochrany základních svobod jednotlivce.

Kompromis se rýsuje alespoň v otázce minimálních rozměrů kombinovaných varování ve vztahu k velikosti krabičky. Podle Komise by měla mít varování rozměry nejméně 64 x 55 mm. To by ovšem znemožňovalo výrobu cigaret o tzv. standardní délce, tedy 70 mm (běžně se označují jako „krátké cigarety“). Výbor pravděpodobně navrhne, aby se tato minimální velikost zmenšila na 55 x 53 mm.  

Shodnout by se mohli europoslanci také na tom, že Komise by neměla mít v budoucnu pravomoc upravovat pravidla pro tvar a velikost jednotlivých balení. Z návrhu by tak mohla zmizet jedna z tzv. přenesených pravomocí, které si exekutiva ve svém návrhu vymezuje. Proti velkému počtu těchto delegovaných aktů protestovaly některé členské státy (EurActiv 8.3.2013).

Rozpory na druhé straně panují v otázce zmíněného jednotného balení, které navrhuje zpravodajka. Má přitom podporu své frakce, zelených i evropské sjednocené levice. Lidovci a konzervativci však návrh nepodporují.

Hra o kompromis

K návrhu směrnice už své nezávazné stanovisko v polovině června vyjádřilo dalších pět parlamentních výborů. Ukázalo se, že jejich europoslanci mají k tabákové regulaci opatrnější přístup než zpravodajka McAvanová. Výbory se například postavily za menší rozměry zdravotních varování, než jaké by chtěla Komise (většina navrhuje 50 % plochy krabičky). Nezamlouvá se jim ani zákaz cigaret s mentolovou příchutí a slim cigaret.

„Zpravodajka samozřejmě do jisté míry reagovala na průběh hlasování v ostatních výborech ve svých kompromisních návrzích,“ řekl EurActivu europoslanec Poc. „Pozice ostatních výborů jsou totiž indikátorem budoucího hlasování na plénu Evropského parlamentu, které bude o návrhu hlasovat v září,“ dodal.  

Podle Milana Cabrnocha se však zpravodajka bude nadále držet spíše požadavků na přísnější regulaci. To jeho kolega Miroslav Ouzký kritizuje: „Největší chybou politika je představa, že je chytřejší než jeho voliči. Toto je typický příklad spasitelského syndromu: my víme, co je správné, zdravé a dobré pro vaše zdraví.“

„Já její strategii velmi dobře rozumím. Kolegyně McAvanová v tuto chvíli především potřebuje, aby její zpráva prošla výborem ENVI. Na opouštění pozic a kompromisy je nyní skutečně dost času,“ říká k tomu europoslanec Poc.   

„Mám pocit, že hraniční řešení prosazuje hlavně proto, aby vytvořila prostor pro vyjednávání kompromisu s Radou,“ řekl také europoslanec Cabrnoch.  

Jak již bylo zmíněno, Rada ministrů se shodla například na tom, že zdravotní varování by měla zabírat 65 % plochy krabičky. Proti zákazu slim cigaret se ministři postavili, zachovali však návrh na zákaz cigaret s příchutí (s přechodným obdobím tří let pro výrobky, jejichž prodej na unijním trhu představuje minimálně 3 % v dané kategorii výrobků).

Podle Poce je pozice Rady poměrně dobrým základem pro vyjednávání mezi oběma institucemi, které má začít na podzim. „Upřímně řečeno, čekal jsem, že to bude daleko horší. Řekl bych, že Rada dala ve své pozici najevo určitou ochotu k vyjednání budoucích kompromisů, stejně jako to v navržených kompromisech učinila zpravodajka,“ uvedl.

Národní pozice

Podle europoslanců bude při hlasování záležet i na národních pozicích jednotlivých členských zemí.

„Pozice frakce jako takové se shoduje s pozicí zpravodajky,“ shrnuje postoj skupiny socialistů a demokratů Pavel Poc. Na druhé straně prý ohledně hlasování neexistuje žádný diktát. „Takže například europoslanci z producentských zemí, jako je Španělsko nebo Bulharsko, mohou mít s některými částmi zprávy problém a mohou mít tendenci v případě konkrétních pozměňovacích návrhů podlehnout lobbistickým tlakům stejně jako jejich vlády,“ dodal.

Čeští europoslanci v ECR se hodlají do značné míry držet české vládní pozice, která je k návrhu směrnice dost kritická a nesouhlasí v podstatě se všemi hlavními body, které navrhuje Komise (EurActiv 29.3.2013 a EurActiv 15.52013).

Ve srovnání s ostatními parlamentními výbory lze však podle Milana Cabrnocha očekávat, že europoslanci v ENVI budou k návrhu Komise a zpravodajky vstřícnější. „Ve zdravotním výboru obvykle vítězí ten více regulační přístup. A o zdravotních aspektech se zkrátka mluví více než o tom, jestli má být tabák regulován z Bruselu nebo ne,“ vysvětlil.