Vznikne Evropský rybářský fond

Rada ministrů pro zemědělství a rybolov včera schválila návrh Evropské komise z července 2004 na vytvoření Evropského rybářského fondu .

Evropský rybářský fond (ERF) tak od nového roku nahradí dosavadní Finanční nástroj na podporu rybolovu (FIFG). Podle závěrů Rady je hlavním cílem nového fondu „zajistit trvale udržitelný rozvoj evropského rybolovu a akvakultury“. V rámci fondu by měla být podporována opatření na zvyšování konkurenceschopnosti na jedné straně a na ochranu a zlepšování životního prostředí na straně druhé. ERF by měl podle návrhu fungovat sedm let (2007 – 2013).

Z fondu budou financovány aktivity týkající se nejen mořského rybolovu, ale také vnitrozemského (např. odbahňování rybníků). Dále budou podporovány investice na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizace plavidel, podpora likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury a uvádění na trh. Na činnost ERF vyčlenila EU celkem 3,8 miliard eur.

Ministr zemědělství Jan Mládek v této souvislosti pro ČTK uvedl: „Pro nás z toho kouká za sedm let 23 milionů eur z EU, dalších sedm milionů eur bude ze spolufinancování, což dává dohromady 840 milionů korun. Znamená to, že 120 milionů korun ročně půjde do rybářství.“

EU ponechává členským státům volnou ruku v tom, jakým způsobem bude probíhat rozdělování finančních prostředků v rámci pěti hlavních priorit:

  • pomáhat loďstvu přizpůsobovat lovnou kapacitu a intenzitu dostupným rybolovným zdrojům
  • podporovat různá odvětví
  • podporovat organizace, které reprezentují společné zájmy odvětví
  • trvale udržitelný rozvoj oblastí závislých na rybolovu
  • technickou pomoc členským státům, která má usnadnit poskytování podpory

Členské státy budou muset vypracovat strategický plán pro rybolov, v jehož rámci bude finanční pomoc ERF v jednotlivých členských zemích rozdělována. Dosud platilo, že peníze na rybolov byly čerpány prostřednictvím několika programů.

Evropský komisař pro rybolov a námořní záležitosti Joe Borg prohlásil: „Dnešní dohoda představuje správnou rovnováhu mezi pomocí tomuto odvětví v opětovném získání a udržení konkurenceschopnosti a podporou rybolovu a akvakultuře, jež budou udržitelné a šetrné k životnímu prostředí. ERF bude také pomáhat oblastem rybolovu posílit hospodářskou základnu.“