Vláda schválila program rozvoje venkova

island, duha

Vláda na své včerejší poslední schůzi schválila Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013. Venkov a zemědělství budou podle tohoto programu dostávat až kolem 13 miliard korun ročně.

Souvislosti:

Program navazuje na národní strategický plán rozvoje venkova, který vláda schválila v květnu. Z roční sumy na podpory v rámci programu by mělo jít přibližně 22% na konkurenceschopnost zemědělství, lesnictví a potravinářství, přibližně 55% na zlepšování životního prostředí a krajiny, necelých 17% na rozšiřování okruhu hospodářských činností a podpory kvality života na venkově a kolem 5% na podporu záměrů venkovských partnerství. Program přitom obsahuje v rámci uvedených čtyř priorit konkrétní opatření a finanční částky. Zemědělci tak budou moci čerpat peníze na modernizaci hospodářství či nákup strojů. Peníze z programu půjdou také pro zemědělsky méně příznivé oblasti, údržbu krajiny nebo na podporu energetického využití biomasy. Obce mohou dostat peníze například na vybudování informačního střediska, stezku pro turisty či rekonstrukci objektů, které pak budou sloužit veřejnosti. Dotace mají také pomoci venkovskému obyvatelstvu v projektech směřujících k rozšiřování zdrojů příjmů. Program zahrnuje i některé lesnické dotace.

Témata:

Podle ČTK je celkový příděl peněz představuje na sedm let zhruba 93 miliard korun, přibližně 73 miliardami se na něm podílí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Zbytek tvoří vlastní zdroje z českého rozpočtu. Podle některých agrárních organizací a politiků ale mělo být schvalování dokumentu ponecháno až nové vládě.

Stanoviska:

Zemědělský expert ODS Jiří Papež považuje postup vlády za nesmyslný. „S hlasováním o demisi kabinet schvaluje důležitý koncepční dokument – to je špatně,“ prohlásil. Pokud ale materiál zatím nebude odeslán do Bruselu, může se k němu nová vláda ještě vrátit, dodal.
Agrární komora podle svého prezidenta Jana Veleby schválení programu vítá, protože odklady by mohly ohrozit čerpání peněz od příštího roku. S konečnou podobou dokumentu ale zcela spokojena není a bude ještě žádat navýšení peněz na modernizaci zemědělských farem. Na tento účel je určeno něco přes miliardu ročně, české zemědělství by ale podle Veleby potřebovalo dvojnásobek.

O rozdělení peněz měli v rámci národní diskuse rozdílnou představu zejména nevládní agrární organizace a zástupci obcí a regionálních samospráv. Ministerstvo zemědělství ale považuje konečnou podobu programu za vyváženou. Navíc financování rozvoje venkova a zemědělství podle resortu nespočívá jen na Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova.

Hnutí Duha přivítalo, že v podmínkách jsou zařazeny některé základní standardy zdravého hospodaření, především v oblasti lesního hospodářství. Podmínkou obdržení dotace bude ponechávat na každý hektar lesa pět stromů k zestárnutí, aby zde zůstala část živin. Podle hnutí ale chybí další a podstatně důležitější požadavky, jako sázet místní druhy dřevin, tedy především listnaté či smíšené porosty, a těžit po jednotlivých stromech.

Další kroky:

Program rozvoje venkova se zasílá ke schválení Evropské komisi. Ta ale předpokládá schválení prováděcí evropské legislativy až v září, takže teprve poté bude moci ČR oficiálně předat dokument do Bruselu.