Tabáková směrnice: ve zdravotním výboru jsou ve hře protichůdné návrhy

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: graur codrin

Je debata o regulaci tabáku střetem levicového a pravicového přístupu? Pomohou větší zdravotní varování a zákaz příchutí v cigaretách snižovat počet kuřáků mezi mladými lidmi? A jaké další dopady může tabáková regulace mít? EurActiv přináší pohled českých europoslanců Milana Cabrnocha (ECR) a Pavla Poce (S&D), kteří zasedají ve výboru pro veřejné zdraví.

Snížit počet kuřáků v Evropské unii, a to zejména mezi mladými lidmi. To je hlavní cíl revize tabákové směrnice, která se v současné době projednává v Evropském parlamentu i členských státech. Podle údajů Evropské komise totiž většina lidí začíná s kouřením ještě před dosažením plnoletosti. V EU přitom na následky kouření zemře každý rok 700.000 lidí, udává Komise.

Mezi hlavní navrhované body patří nová pravidla pro zdravotní varování na obalech, která by se měla v budoucnu výrazně zvětšit. Díky tomu by měla podle exekutivy odrazovat od kouření větší počet lidí a působit zejména na začínající kuřáky. Komise také plánuje konec cigaret s příchutí, jako jsou mentol nebo čokoláda, protože právě ty jsou prý pro mladé lidi nejlákavější. Vyrábět by se v budoucnu neměly ani tzv. slimky.

Podle kritiků může mít navrhovaná regulace řadu negativních důsledků. Týká se to především zemí, které jsou pěstiteli tabáku nebo cigarety a další tabákové výrobky produkují a vyvážejí. Největší výrobce v České republice, společnost Philip Morris, například ročně vyrábí asi 40 miliard kusů cigaret. Asi polovina odbytu přitom směřuje mimo Česko a Slovensko.

Tabákový průmysl je také významným zaměstnavatelem, a tak je dalším argumentem odpůrců směrnice ochrana pracovních míst.

„Někdo se mně ptal, co řeknu 1.500 lidem, až je propustí Philip Morris v Kutné Hoře. Tak jsem se ho na oplátku zeptal, co řekne rodinám obětí kouření,“ nesouhlasí s těmito argumenty český zástupce v Evropském parlamentu Pavel Poc (S&D). „Na následky kouření zemře v Česku 50 lidí denně, takže cigarety tu továrnu zahubí během jediného měsíce,“ tvrdí europoslanec, který zasedá ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Tento výbor v Parlamentu odpovídá za projednávání návrhu směrnice.

Některá opatření by prý také mohla mít podle kritiků regulace za následek nárůst černého trhu. „Neuváženými regulacemi bychom mohli otevřít velký prostor pro kriminální činnost, ať je to již nelegální výroba, černý trh či pašování. Existují odůvodněné obavy, že by se černý trh s cigaretami záhy propojil s černým trhem s alkoholem a dalšími, nelegálními drogami,“ varuje další člen výboru ENVI, český europoslanec Milan Cabrnoch (ECR).  

Kromě toho je obchod s tabákovými výrobky nezanedbatelným zdrojem příjmů pro státní rozpočty. Na druhé straně s sebou kouření nese vysoké sociální a zdravotní náklady, které mají na státní pokladny také svůj dopad. Europoslanci Poc i Cabrnoch se shodnou na tom, že rozpočtové argumenty by neměly mít v debatě o regulaci tabákových výrobků žádnou váhu. Podle Cabrnocha jsou „liché a krátkozraké“ (EurActiv 18. 4. 2013).

Na co by se měl podle jeho názoru naopak klást důraz, to je ověření účinnosti navrhovaných opatření. „Zásadní je náš požadavek na jasné doložení účinnosti navrhovaných regulací a na odpovědnou analýzu dopadů,“ zdůraznil.

Pomůže zákaz příchutí?

Kritici navrhované směrnice totiž často poukazují na to, že zvolená forma regulace vůbec nemusí mít pozitivní vliv na snižování počtu kuřáků mezi mladými lidmi (EurActiv 26.2.2013). Mentolová příchuť je například oblíbená spíše mezi staršími kuřáky, upozornila i česká vláda. Ani zkušenosti ze zahraničí prý nedokazují, že následkem zákazu mentolových cigaret by začínalo kouřit méně mladistvých.

Odborníci na odvykání kouření na druhé straně varují před tím, že mentol pomáhá odbourat nepříjemný pocit při vdechování tabákového dýmu. Kuřáci tak do plic spolu s větší „dávkou“ kouře dostávají i více škodlivin, navíc prý příjemnější chuť cigaret některým lidem „usnadňuje“ začátky kouření. Čokoládové nebo jiné sladké příchuti pak podle nich dokonce mohou zvyšovat návykovost cigaret. Navíc jsou prý lákavější právě pro děti a mladé lidi (EurActiv 29.3.2013).

„Přídavné látky činí kouření zajímavějším a přitažlivějším pro větší spektrum zákazníků a logicky to nejvíc zasahuje mladé lidi, méně konzervativní a více zvědavé na cokoli nového. To je totéž jako příchutě u čehokoli jiného jako bramborových lupínků nebo popcornu,“ domnívá se i europoslanec Poc. Zpochybňování účinnosti zákazu těchto příchutí je podle něj „zábavné“: „Takže všichni ti marketéři, kteří to vymýšlí, to dělají zbytečně?“

Milan Cabrnoch však podle svých slov nevěří tomu, že by lidé začínali kouřit, protože cigarety voní po mátě nebo čokoládě. Nemyslí si ani, že by kuřáci mentolových cigaret přestali kouřit, když bude mentolová příchuť zakázána.

„Příčinu i řešení musíme hledat ve výchově v rodině, ve škole a ve společenském vnímání kouření. Děti nekouří proto, že jim cigarety voní. Kouří proto, že to vidí u svých rodičů, u svých kamarádů a že se kouřením zařazují do určité, pro ně atraktivní, společenské skupiny,“ tvrdí. Bude tak proto rozhodně podporovat všechna opatření, která by chránila děti a mladistvé před kouřením. „Třeba i před kouřením jejich vlastních rodičů,“ dodává.

Ošklivé krabičky

„Samozřejmě je třeba využívat informační kampaně a klást důraz na vzory v rodině a ochranu dětí,“ dodává k tomu Pavel Poc. Bez regulace v oblasti výroby a prodeje se ale podle něj boj proti kouření neobejde. Varovné obrázky a velká zdravotní varování jsou podle něj nakonec také informační kampaní. „‚Podívej, takhle dopadneš, když budeš kouřit!‘ To se těmi obrázky říká a je to účinnější a názornější než nějaká teoretická kampaň,“ domnívá se.

Proto je také zastáncem zmíněného návrhu Komise, aby se zdravotní varování na krabičkách zvětšila na 75 % plochy přední a zadní strany krabičky a aby obsahovala i varovné obrázky.

Zpravodajka výboru ENVI Linda McAvanová (S&D) ve svém návrhu dokonce žádá, aby EU po vzoru Austrálie zavedla tzv. jednotná balení. Z obalů by tak měla být odstraněna veškerá loga, barvy a grafiky. Podle Poce se nejedná o příliš zásadní otázku. „Pokud bude 75% plochy obalu vyčleněno pro tato varování, nedávám osobně moc velkou důležitost tomu, co bude na zbytku,“ řekl již dříve EurActivu.

Europoslanec Cabrnoch nepodporuje ani samotné zvětšení zdravotních varování. „Proto, aby zdravotní varování splnilo svou funkci, by jistě stačila i polovina plochy krabičky,“ řekl redakci.

Dopad zdravotních varování a jednotných balení je ostatně jednou z dalších otázek, o které se zastánci a odpůrci tabákové regulace dlouhodobě přou. Obě strany se přitom opírají také o vědecké studie. Existují totiž výzkumy, podle kterých má podoba krabiček jednoznačný vliv na rozhodování spotřebitelů. Jiné studie na druhé straně tvrdí, že účinnost zdravotních varování nebo jednotného balení není dostatečně prokázána (EurActiv se tomuto tématu podrobně věnoval v jednom ze svých dřívějších článků).

Věčná bruselská regulace

Jaká situace tedy panuje ve výboru pro veřejné zdraví? „V této fázi mají všichni zpravodajové své strategie pro budoucí vyjednávání a hystericky reagovat na každé prohlášení nemá smysl,“ řekl EurActivu Pavel Poc.

Stínový zpravodaj Evropské lidové strany Karl-Heinz Florenz prý například prosazuje, aby se varovné obrázky na krabičkách oproti návrhu směrnice zmenšily. „Zprávu zpravodajky McAvanové podporuji a další se ukáže,“ říká prozatím Poc.

Zákonodárci pravicových frakcí jsou vůči návrhu zpravodajky naopak skeptičtí. „Paní zpravodajka mne nepřekvapila tím, že chce regulaci zpřísnit,” sdělil redakci Milan Cabrnoch. „Její emotivní a vyhraněný postoj byl jasný již z jejího vystupování na výboru. Patří k těm, kdo jsou přesvědčeni, že ví, co je pro ostatní lidi prospěšné a jsou rozhodnuti jim svou pravdu vnutit i proti jejich vůli,” domnívá se.

Spory nad tabákovou směrnicí se tak v Evropském parlamentu do značné míry odehrávají podle klasických názorových linií pravicových a levicových stran.

„Tendenci regulovat kde co sledujeme nejen v Evropském parlamentu dlouho. Je výrazem soutěže dvou základních politických přístupů: pravicového, který věří ve schopnost lidí být odpovědný sám za sebe a svou rodinu, a levicového, který nevěří ve svobodné rozhodování lidí a chce regulovat života každého z nás cestou zákazů, příkazů a pobídek,“ interpretuje tyto rozdíly europoslanec Cabrnoch.  

Pavel Poc to však označuje spíše za „pokrytectví pravice“. „Zeptal jsem se nedávno pana Cabrnocha při jednání na Stálém zastoupení ČR v Bruselu, jak se dívá na povolení či zákaz kouření konopí. Reakce byla kategorická: zákaz, žádná tolerance. Tak jaképak řeči o svobodě a vlastním rozhodnutí,“ kontruje europoslanec sociální demokracie.

Argumenty o svobodné volbě spolu s důrazem na ekonomické aspekty regulace prý odvádějí pozornost od zdravotních souvislostí kouření, které jsou podle jeho názoru v debatě o tabákové směrnici zásadní.