ČR porušuje evropská pravidla pro reklamu na tabákové výrobky

Evropská komise včera zaslala České republice varování, v němž Prahu vyzývá, aby urychleně napravila nedostatky v legislativě zakazující tabákovou reklamu a sponzorskou účast tabákových firem na událostech, které mají evropský rozměr.

Souvislosti:

Česká republika spolu s Maďarskem, Španělskem a Itálií nesplňuje pravidla na zákaz propagace tabákových výrobků, který od členských států požaduje Směrnice o tabákové reklamě. Směrnice, která byla schválená v roce 2003, vyžaduje zákaz reklamy v tištěných médiích, rozhlase a na internetu. Dále zakazuje tabákovým firmám sponzorovat události a akce, které mají evropský rozměr. Zákaz televizní propagace tabákových výrobků byl naproti tomu byl schválen již ve Směrnici nazvané „Televize bez hranic“ na počátku 90. let.

Témata:

Zákaz reklamy se netýká činností tabákových firem, které mají dopad jen uvnitř jednotlivých členských států. Jde především o podporu prodeje, jako v případě popelníků a dalších propagačních předmětů. Zákaz se netýká také například reklamy v kinech nebo na billboardech. To, jestli členské země tento typ propagace tabákových výrobků nakonec zakážou, je ponecháno zcela na nich.

Směrnice o zákazu tabákové reklamy nepřipouští žádné výjimky. Státy měly směrnici převést do své národní legislativy do 31. června roku 2005. Do té doby měly zaslat Komisi zprávu, jakým způsobem směrnici aplikovaly ve svých zákonech.

Česká republika nesplňuje požadavky Komise u akcí, sponzorovaných tabákovými společnostmi. České zákony totiž poskytují tabákovým firmám dočasnou tříletou výjimku na sponzorské smlouvy, které byly podepsány ještě před tím, než nová legislativa nabyla účinnosti.

Stanoviska:

Markos Kyprianou, komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele včera řekl, že zákaz tabákové reklamy je jedním ze stavebních kamenů boje proti tabáku a vyzval členské země k jejímu naplnění. Uvedl, že k tomu, aby se snížil počet lidí kteří kouří nebo začínají kouřit je zapotřebí přestat tabák oslavovat prostřednictvím reklamy a sponzorství.

Další kroky:

Česká republika má nyní dva měsíce odpověď Komisi a na podniknutí kroků, které budou směřovat k nápravě současného stavu a harmonizaci českých zákonů se Směrnicí o tabákové reklamě. Pokud Praha do té doby požadavkům nevyhoví, zašle jí Komise druhé varování a nevyhoví-li ani tehdy, může s ní Komise zahájit řízení u Evropského soudního dvora.