Polskou posypovou solí v potravinách se bude zabývat i EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Vyšetřovatelé, kteří se zabývají polským případem zaměňování technické posypové soli za jedlou, se obrátili na Evropskou komisi, aby zalarmovala systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF). Česká republika, která si podle ministra zemědělství Petra Bendla (ODS) vyžádala od polských úřadů další informace, se k celoplošnému zákazu dovozu polských potravin zatím nechystá.

Polskem hýbe aféra s posypovou solí, kterou několik osob vědomě přebalovalo a prodávalo potravinářským závodům jako jedlou. Polští inspektoři při vyšetřování odhalili, že technická sůl, která se používá například pro odstraňování sněhu či náledí na vozovkách, byla přítomna v 555 vzorcích. Ty jsou nyní podrobovány analýze, aby se vyloučila jejich zdravotní závadnost.  

Polská strana ujišťuje, že problém nepřekročil hranice země a nebezpečí v jiných členských zemích EU tak nehrozí. 

I přesto ale Ústřední hygienická stanice Polska uvědomila Evropskou komisi a RASFF, systém včasného varování, o tom, že byly zahájeny právní úkony proti několika společnostem, které prodávaly technickou sůl jako potravinářskou. Evropská komise pak požádala polské úřady, aby ji pravidelně informovaly o tom, jak se situace vyvíjí a u jakých výrobků byla kontaminace potvrzena. 

Podle informací, které EurActivu poskytla hygienická stanice, se zatím ve zkoumané technické soli přítomnost nebezpečných dioxinů či jiných škodlivých látek nepotvrdila. 

Opatrnost Evropy je ale pochopitelná. Evropská sedmadvacítka má totiž v čerstvé paměti zkušenost s dioxiny z minulého roku, kdy se tyto škodlivé látky objevily v krmivu pro hospodářská zvířata hned v několika německých spolkových zemích. 

Systém včasného varování, RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) slouží k monitorování a kontrole bezpečnosti potravin a sdílení informací mezi členskými zeměmi EU, Evropskou komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Česká republika se jeho členem stala v okamžiku vstupu do EU v roce 2004.  

Pokud některý ze členů systému má podezření na závažná zdravotní rizika u potravin či krmiv, uvědomí o tom Evropskou komisi, která následně hlášení přehodnotí a rozhodne, zda je nutné poslat informaci dál.

Vyšetřování tzv. solné aféry trvá již několik týdnů 

Mluvčí Ústřední hygienické stanice také uvedl, že případem se polská prokuratura zabývá již několik týdnů. Inspektorát rovněž potvrdil, že se vyšetřování zaměřuje na pět jednotlivců ze tří společností, které byly zapojeny do používání technické soli v potravinářském průmyslu. Nicméně, přesný sortiment výrobků, ve kterých se posypová sůl používala, nebyl dosud zveřejněn. 

„Obžalovaní nepřijali žádnou odpovědnost s tvrzením, že měli k dispozici výsledky analýzy, které potvrzovaly, že sůl byla vhodná k lidské spotřebě,“ řekl mluvčí inspektorátu. 

Zatím předběžný seznam, který státní zástupci sestavili, uvádí přibližně 40 společností, které technickou sůl odebíraly. Inspektoři zároveň odmítli vyloučit, zda je do případu s průmyslovou solí zapojeno ještě více firem.  

Na druhou stranu prokuratura zdůrazňuje, že skutečnost, že mnoho společností technickou sůl odebíralo, nemusí ještě nutně znamenat, že byla použita při výrobě potravin. Zároveň odmítla jmenovat, o jaké společnosti se jedná, dokud se používání této soli neprokáže. 

Inspektorát také EurActivu sdělil, že státní zástupci „zabavili veškeré výrobky uvedené na trh, které by mohly obsahovat průmyslovou sůl“ a budou takto nadále pokračovat, dokud nebude analýza vzorků dokončena. Na otázku, zda se podezřelá sůl dostala do ostatních zemí EU, mluvčí uvedl, že byl vystopován jediný distributor v Nizozemsku.

Česko celoplošný zákaz podezřelých polských výrobků zatím neplánuje 

Podle ministra zemědělství Petra Bendla, Česká republika zatím nepočítá s tím, že by zavedla celoplošný zákaz dovozu polského zboží. 

„Zákaz by byl možný pouze v případě přímého ohrožení zdraví obyvatel. V současné době nemáme signály o takové míře rizika. V případě, že by tomu informace nasvědčovaly, budeme toto opatření neprodleně žádat po Bruselu,“ uvedl ministr. 

Čeští inspektoři přesto zahájili průběžné kontroly vybraných polských výrobků, jejichž první výsledky by měly být známy v pátek, a došlo i na předběžné pozastavení uvádění polské soli do oběhu. Důvodem je fakt, že Polsko dosud neposkytlo informace o výrobcích, u nichž by bylo zvýšené riziko kontaminace průmyslovou solí. 

Podle ministerstva je ale šance na to, že by se takové výrobky na pultech českých obchodů objevily, velmi nízké. Čeští výrobci potravinářských výrobků totiž ve většině případů preferují jedlou sůl z jiných členských států EU než z Polska.