Nová směrnice o pesticidech vstoupila v platnost

Včera vstoupila v platnost nová směrnice o pesticidech, která stanoví jednotný seznam maximálních úrovní reziduí pesticidů pro všechny členské státy EU.

Nová směrnice posílí bezpečnost potravin v Unii, protože zjednodušuje a sjednocuje pravidla týkající se reziduí pesticidů v potravinách. Směrnice harmonizuje maximální úroveň reziduí (Maximum Residue Level-MRL) pro pesticidy. Umožňuje tak občanům, obchodníkům a importérům lépe se v této oblasti orientovat. Dříve totiž různé MRL odpovídaly jednomu pesticidu pro stejnou plodinu v různých členských státech.

Směrnice č. 396/2005 je výsledkem úsilí Komise, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority – EFSA) a členských států. Směrnice se týká 1100 druhů pesticidů použivaných v současné době nebo v minulosti nejen na území EU ale i mimo něj. Stanoví MRL pro 315 zemědělských produktů. Pro zvýšení transparentnosti je na stránkách Komise k dipozici databáze, kde si zájemci mohou vyhledat jaká MRL je příslušná určité plodině a pesticidu.

Vypracování nové směrnice bylo nutné v zájmu zajištění nejnižší možné úrovně MRL ve všech státech EU. Spotřebitelé jsou totiž vystaveni účinkům pesticidů, protože jejich velmi malé množství zůstává ve sklizené plodině. MRL je nejvyšší možná úroveň reziduí pesticidů, která je tolerována zákonem.

Komisařka pro zdraví Androulla Vassiliou včera řekla: „Dnešní den představuje milník v našem úsilí o zajištění bezpečnosti potravin v Evropě. Nová pravidla zajišťují, že úrovně reziduí pesticidů jsou maximálně nízké a nemají žádný škodlivý vliv na naše občany.“