Ministři se postavili Komisi, nesouhlasí se zastropováním dotací pro větší farmy

Zdroj: CreativeCommons.org

Ministři zemědělství na svém včerejším bruselském zasedáním vyjádřili nesouhlas s návrhem Komise na omezení výše přímých plateb pro velké zemědělské farmy. Česká republika označuje jednání za úspěšné, ale dokument, který nezískal posvěcení od všech členských zemí, by mohl být podle ministerstva zemědělství více ambicióznější.

„Jako úspěch hodnotíme to, že v textu Závěrů předsednictví je řada bodů, které odpovídají pohledu České republiky na budoucí směřování reformy Společné zemědělské politiky (SZP),“ sdělil redakci EurActivu náměstek českého ministra zemědělství Juraj Chmiel, který se účastnil včerejšího (17. března) zasedání rezortní Rady v Bruselu. 

K těmto bodům patří především odmítnutí zastropování přímých plateb v závislosti na velikosti zemědělského podniku (tzv. capping) a ustoupení od historických kritérií pro rozdělování zemědělských dotací. 

S myšlenkou zastropovat platby přišla Evropská komise na podzim, když představila návrh na reformu SZP. Argumentovala tím, že navrhovaná opatření by měla zabránit tomu, aby velké farmy pobíraly dotace na úkor menších zemědělských usedlostí. 

„Evropskou komisí navrhované zastropování plateb by výrazně porušilo princip spravedlivého zacházení se zemědělci v celé EU,“ uvedl nedávno ministr Ivan Fuksa. „V České republice jsou historicky výrazně zastoupeny velké podniky, a na zastropování bychom proto velmi tratili,“ vysvětlil.    

Českou republiku v jejím názoru na únorové Radě podpořily státy jako Slovensko, Rumunsko Německo, Velké Británie a Itálie (EurActiv 28.2.2011) a podle všeho se tak stalo i nyní. 

„V prvním ostrém testu našich vyjednávacích schopností jsme určitě obstáli a ukázalo se, že máme dostatek spojenců na to, abychom své požadavky dokázali prosadit. Nyní bude klíčové tyto spojence udržet, což bývá těžší než je získat,“ komentoval včerejší jednání europoslanec Jan Březina (EPP). 

Jak ale EurActivu prozradil náměstek Chmiel, Česká republika by byla mnohem spokojenější, kdyby dokument, který Rada schválila kvalifikovanou většinou, obsahoval „ještě ambicióznější formulace“. 

„Bývali bychom uvítali explicitnější odmítnutí diskriminace mezi podniky podle jejich velikosti a jasný závazek k nastolení ´spravedlivých´ podmínek, nikoliv pouze ´spravedlivějších´ podmínek (jak se uvádí v dokumentu; pozn.red), a to bez jakéhokoliv přechodného období,“ vysvětlil redakci Chmiel, který si ale zároveň uvědomuje, že mezi pozicemi členských států existují zásadní rozdíly a tudíž výsledný dokument odpovídá kompromisu 20 z 27 států. 

„Zastropování přímých plateb, které by mohlo z našeho 25 miliardového koláče zemědělských dotací odkrojit až 13 miliard korun, bohužel v textu není výslovně odmítnuto, pouze se konstatuje existence většího počtu států, které zastropování odmítají,“ přidává se Březina. Podle něj to i tak znamená určitý krok vpřed a dobrou startovní pozici pro další jednání.   

Další debata k reformě SZP proběhne na půdě Rady ministrů na podzim tohoto roku poté, co Komise předloží příslušné legislativními návrhy.