Ministři pro palivovou pomoc rybářům, proti reformě dotací zemědělcům

Ministři zemědělství členských zemí EU podpořili vyplacení částky dvou miliard eur na pomoc rybářům přizpůsobit se rostoucím cenám pohonných hmot. Velká většina ministrů kritizovala plány Komise na snížení dotací farmářům.

„Politické dohody o naléhavých opatřeních pro rybářský sektor bylo dosaženo kvalifikovanou většinou,“ oznámil po zasedání ministrů 15. července mluvčí francouzského předsednictví.

Tato opatření nabízí vládám možnost zvýšit hranici pomoci pro rybářské lodě až na 100.000 eur na tři roky, což je výrazné navýšení oproti stávajícím 30.000 eur. Byly také schváleny akce na snížení předimenzované rybářské flotily a palivové závislosti a na zvýšení prodejní hodnoty ryb.

Rozhodnutí ministrů přichází poté, co rybáři po celé EU masově stávkovali. Ministři tak reagují na to, že od roku 2004 došlo k 240% zvýšení cen pohonných hmot. Nejvíce postiženy jsou země jako Francie, Itálie, Španělsko, Řecko, Portugalsko a Malta.

Rybáři ale nebyli jediní, kdo stávkovali. Celý evropský zemědělský sektor by silně ovlivněn současným růstem paliv a potravin. Vlády doufají, že ochrání své zemědělce od dalších bolestí, zejména v souvislosti s plánovanou reformou Společné zemědělské politiky.

Mnoho ministrů se vyslovilo proti plánu, který v loňském roce v květnu předložila komisařka zodpovědná za zemědělství Mariann Fischer Boel a který se zaměřuje na stanovení maximální hranice pomoci pro největší farmy a přesunutí peněz z dotací na výrobu a podpory cen na rozvoj venkova.

Ministři z Francie, Itálie, Německa, Velké Británie, Lucemburska, České republiky a dalších zemí uvedli, že pokud by byly návrhy Komise realizovány, tak k žádnému zvýšení produkce nedojde a naopak se riskuje poškození zemědělců.

Francouzský ministr zemědělství Michel Barnier, jehož země nyní Evropské unii předsedá, trval na tom, že reforma musí zajistit, aby evropští farmáři vyráběli „více“ a „lepší“ produkty, „zejména v době, kdy jsme v situaci potravinové nejistoty ve světě“. A dodal, že jeho cílem je dosáhnout dohody o zemědělském reformním balíčku do listopadu tohoto roku.