Ministři zemědělství diskutovali dělbu rolí mezi státem a trhem v oblasti bezpečnosti a kvality potravin

Od 5. do 7. září se pod taktovkou nizozemského předsednictví uskutečnila v Nordwijku neformální schůzka ministrů zemědělství členských států Unie.

Kromě vyjížďky lodí po rotterdamském přístavu a návštěvy farmy holandského ministra Ceese Veermana účastníci také řešili citlivá témata. Tím hlavním byla otázka dělby rolí mezi státem a trhem v oblasti bezpečnosti a kvality potravin („Agriculture under the public eye: who is responsible for what?“)

Většina ministrů se shodla na to, že hlavní slovo při kontrole bezpečnosti potravin by si měl zachovat stát.

Český ministr zemědělství Jan Palas pro ČTK uvedl: „Podporujeme myšlenku předsedajícího Nizozemska na zvyšování podílu nestátních kontrolních a certifikačních systémů kvality potravin. Ale ČR se nalézá teprve na počátku tohoto procesu.“ Jak uvedl, kvůli skandálům okolo nemoci šílených krav či dioxinů v potravinách převládá nad řádným fungováním soukromého sektoru spíše skepse. Také strategie obchodních řetězců je podle něj založena na oslovení spotřebitele nižší cenou na úkor kvality potravin, uvedla dále Česká tisková kancelář.

Předsedající Nizozemsko ústy svého ministra Ceese Veermana prosazovala v oblasti kontroly kvality potravin větší roli trhu.

David Byrne: Schůzky se zúčastnil i irský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele David Byrne, který se vyslovil především pro širší mezinárodní spolupráci v pokrývání globálních hrozeb, jakou byla např. nedávná epidemie ptačí chřipky.

Dovoz masa do Ruska: Dalším tématem, které nastolilo Polsko, byla situace komplikovaného dovozu produktů ze zvířat do Ruska. Rusko si prosadilo, že všichni importéři těchto výrobků z Unie budou muset mít speciální certifikáty. Např. Polsku ovšem Rusové zatím schválili pouze devatenáct ze 75 posuzovaných podniků. Co se týče českých podniků, byly schváleny dokonce pouze čtyři.