Ministerstvo zemědělství v nové strategii podporuje živočišnou výrobu

zdroj: FreeDigitalPhotos.net.

Ministerstvo zemědělství dnes (21. ledna) představilo návrh strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU. O její budoucí podobě (pro období 2014–2020) v současnosti vrcholí jednání na evropské úrovni. Český koncepční dokument zahrnuje klíčové principy, nad nimiž nyní proběhne odborná diskuze. Ke schválení strategie by mělo dojít v průběhu roku 2013.

Ministr zemědělství Petr Bendl dnes na setkání se zástupci nevládních zemědělských a potravinářských organizací zahájil diskuzi o návrhu „Strategie českého zemědělství a potravinářství v rámci Společné zemědělské politiky EU po roce 2014“.

Cílem dnes zveřejněné strategie je podle Bendla nalézt hlavní priority českého zemědělství. Jak vyplývá z dokumentu, jednou z nich by mělo být zajištění potravinové bezpečnosti na národní a evropské úrovni. Mělo by se podle něj také dbát na zlepšení vztahu zemědělství k půdě a vodě a obecně by se mělo usilovat o zvýšení efektivnosti a konkurenceschopnosti českého zemědělství.

Prezentovaný materiál počítá třeba s podporou mladých začínajících zemědělců. Dále navrhuje zvýšit podporu propagace lokálních či regionálních potravinářských produktů. Více investic by mělo směřovat na pěstování ovoce a zeleniny a hlavně do oblastí živočišné výroby.

Petr Bendl tuto snahu vysvětluje v souvislosti s tím, kam směřovaly národní dotace již v roce 2012. „Výrazné soustředění národních dotací do sektoru prasat a drůbeže bereme jako jasné plnění příslibu intenzivnější podpory živočišné výroby, čímž chceme alespoň částečně zmírnit velkou vazbu evropských dotací na obhospodařovanou plochu.“

Živočišná výroba by podle Bendla měla zvrátit zvyšující se závislosti na dovozu a současně vést ke zvýšení počtu pracovních příležitostí na venkově. „Navíc usilujeme o to, aby v novém rozpočtovém období od roku 2014 nebyla dotační preference rostlinné výroby tak silná jako dosud,“ uvedl.

Mezi konkrétní opatření patří v rámci evropského Programu rozvoje venkova také přechod na systém jednotné platby. Znamená to, že se z České republiky stane jeden administrativní region, kam budou proudit evropské dotace. V souladu s cílem „ozeleňování“ by měla být mimo jiné zavedena povinnost střídat plodiny na orné půdě. Mělo by také docházet ke zvýhodňování projektů, které vytvářejí udržitelná pracovní místa nebo které mají za cíl snižování energetické náročnosti.

Ministerstvo zemědělství pro rok 2013 také předpovědělo nárůst dotací z EU. Ty by mohly být ze současných 34,8 miliard korun navýšeny na 39,6 miliard.

Projednávání budoucí Společné zemědělské politiky nyní v souvislosti s jednáním o finančním rámci na období 2014-2020 vrcholí. Návrhu, který Evropská komise předložila v říjnu 2011, se dostalo kritiky ze strany zemědělců i neziskových organizací (EurActiv 14.10.2011). Jan Veleba z České agrární komory na návrhu kritizoval především požadavek uvést sedm procent zemědělské půdy do klidu (EurActiv 4.11.2011).