Koncepce byla schválena – rolníci dostanou vyšší podporu

zemědělství

Česká vláda schválila koncepci rozvoje zemědělství, podle níž by se měli rolníci dočkat rostoucích podpor.

Česká vláda předpokládá do roku 2010 přesun většiny živočišné produkce a chovu skotu do horských a podhorských oblastí. Měl by se zvýšit objem produkce obilovin a olejnin. Spolu s přílivem zahraničního kapitálu zřejmě poroste i průměrná plocha, na kterých jednotlivé zemědělské subjekty hospodaří.

Čeští zemědělci obdrží v letošním roce z Evropské unie celkem 20 miliard korun na dotacích. V roce 2010 by to mělo být zhruba 40 miliard korun. Část této částky ale půjde například na zvýšené ceny práce či na dražší, ale ekologicky šetrnější metody hospodaření. Česká republika má možnost dorovnávat dotace z evropských rozpočtů, které jsou ve srovnání s dotacemi pro farmáře ze starých členských států zhruba čtvrtinové. Česká vláda „přidává“ svým zemědělcům nad rámec evropských přímých plateb letos 5,2 miliardy korun.

Přímé platby českým zemědělcům by se měly dostat na úroveň plateb zemědělcům z bývalých členských zemí EU mezi lety 2009 a 2011. Poté by měla být česká zemědělská politika plně podřízena Společné zemědělské politice.