Komise zaostřila na ceny potravin

Kontrolní orgány v jednotlivých členských státech musí zvýšit svou aktivitu, aby Unie předešla opětovnému nárůstu cen potravin, tvrdí Evropská komise. Jde jí především o potlačení „protisoutěžního“ chování a o ochranu práv spotřebitelů.

Souvislosti:

Průměrné ceny potravin se na začátku letošního roku nebývale zvýšily, a proto Evropská komise zahájila v květnu vyšetřování příčin tohoto jevu. Komise se zaměřila především na detailní prozkoumání role, kterou hrály spekulace, fungování dodavatelských řetězců a vývoj cen jednotlivých zemědělských plodin. V červnu evropští lídři na summitu pověřili Komisi, aby do prosince tohoto roku vypracovala nástroje, které budou zaměřeny na zprůhlednění trhu s potravinami a zemědělskými produkty.

Témata:

Podle Evropské komise je nejdůležitější, aby se každá členská země Unie zaměřila na posílení dozoru nad trhy s potravinami a zajistila jejich správné fungování. Jde jí hlavně o odstranění cenových fixací a dalších restrikcí (ze strany producentů), které omezují dodavatele v určování konečné ceny pro spotřebitele. Je také nezbytné zajistit snadnou porovnatelnost cen jednotlivých produktů, tvrdí Komise. Dále nabádá k obezřetnosti – i přes současný pokles cen potravin jsou tu stále přítomny oba hlavní faktory, které v budoucnu povedou k jejich opětovnému růstu – dlouhodobě se zvyšující poptávka a zpomalování růstu produktivity výrobců.

Z těchto důvodů „evropská exekutiva“ navrhuje detailní revizi regulací týkajících se trhu s potravinami a odstranění těch z nich, které například brání volnému přístupu dalších subjektů na trh nebo jinak ohrožují jeho bezproblémové fungování. Pozornosti by neměly uniknout ani vztahy mezi dodavateli a maloobchodníky. V další části plánu Komise se mluví o zamezení „nadměrným“ spekulacím na trhu se zemědělskými plodinami, které by mělo přispět k omezení jeho volatility. Komise také chystá permanentní monitoring trhu se zemědělskými plodinami a potravinami, aby poskytovala všem zainteresovaným skupinám objektivní informace.

„Cílem navrhovaných opatření není jenom zajištění levnějších potravin, ale také podpora kupní síly nejchudších Evropanů a tvorba nových pracovních míst,“ objasňoval nezbytnost zavedení nových regulací Joaquín Almunia, komisař pro ekonomické otázky.

Maloobchodníci přivítali materiál Komise jako „vyváženou a kvalitní“ zprávu o příčinách růstu cen potravin. Také ocenili, že návrhy kladou důraz na férovou soutěž v rámci celého dodavatelského řetězce. „Musíme udělat ještě více pro sjednocení regulací na jednotném evropském trhu, aby z něj mohli více profitovat nejen obchodníci, ale také spotřebitelé, řekl ředitel European roundtable on retail Paul Skehan.

EuroCommerce, organizace sdružující jak maloobchodníky, tak velkoobchodníky, též ocenila práci Komise, ale zároveň odmítla jakoukoliv odpovědnost komerčního sektoru za vysoké ceny potravin pro konečného spotřebitele. „Tvorba cen je vysoce komplexním problémem, který závisí do značné míry na tom, jak jsou uplatňovaná pravidla volné soutěže v celém dodavatelském řetězci,“ řekl šéf EuroCommerce Xavier Durieu.

Další kroky:

  • Začátek roku 2009: „Skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost zemědělsko-potravinářského průmyslu“ předloží návrh jak zlepšit pravidla volné soutěže napříč celým dodavatelským řetězcem tak, aby nepodléhal tolik výkyvům v cenách zemědělských plodin.
  • Polovina roku 2009: Komise by měla představit nástroje určené k „odrazení“ spekulantů od trhů se zemědělskými plodinami.