Jak je to s lobbingem okolo evropské tabákové směrnice?

zdroj: Pixabay.com; autor: realworkhand

Někteří členové Evropského parlamentu si stěžují, že jsou kvůli projednávání směrnice o tabákových výrobcích „bombardováni“ argumenty tabákových firem. Lobbing prý „kvete“ také mezi zástupci členských států. Jak se na to dívají oslovení čeští europoslanci?

Některé evropské vlády se obávají dopadů navržené revize tabákové směrnice na zemědělce a výrobce tabákových produktů ve svých státech, ukázalo zasedání Rady ministrů zemědělství na začátku tohoto týdne.

Návrh tabákové směrnice vzbudil emotivní debatu v Evropském parlamentu (EurActiv 29.4.2013) a zdá se, že podobně tomu bude mezi členskými státy. Legislativa spadá do gesce Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdravotnictví a spotřebitelské záležitosti (EPSCO). Jedná se ale o komplexní téma, a proto se směrnicí zabývají i ostatní ministerské formace.

Během setkání ministrů zemědělství svůj skeptický postoj ke směrnici prezentovalo Řecko, které podpořily i delegace dalších států, včetně České republiky nebo Polska (Praha a Varšava se chystají ve svých výhradách vůči směrnici postupovat koordinovaně, jak psal EurActiv ve svém včerejším článku).  

Athény kritizovaly především návrh na zákaz některých kategorií tabákových výrobků, jako jsou cigarety s příchutí nebo „slimky“, a požadavek na standardizaci obalů.

„Navržená regulace může paradoxně vést ke ztrátě významného počtu pracovních míst v řadě členských států. Jsme přesvědčeni, že princip nadměrné regulace či dokonce zákaz uvádění některých tabákových výrobků na trh EU nesměřuje ani ke zlepšení fungování vnitřního trhu, ani k naplnění cílů probíhající reformy Společné zemědělské politiky,“ řekla na jednání náměstkyně českého ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková.

Některé země se také obávají, že nová regulace by mohla vést k posílení černého trhu. Evropská komise na to ale reagovala připomínkou, že návrh směrnice obsahuje i opatření, která mají nelegální obchod s tabákovými výrobky naopak znesnadnit. Komise chce totiž zavést jednotný systém sledovatelnosti (EurActiv 11.4.2013).

Exekutiva také odmítla argument některých zemí, že návrh legislativy diskriminuje pěstitele určitých typů tabáku (více informací k tomuto tématu viz EurActiv 6.3.2013).

Únik informací

Rada také organizuje sérii pracovních setkání zástupců členských států a členů Evropské komise. Celkem se má takových setkání konat čtrnáct a již příští měsíc by mělo být jasné, jaký postoj Rada k návrhu směrnice zaujme.

Tato jednání o směrnici vzbudila podle zdrojů bruselské redakce EurActivu pozornost kvůli úniku informací, které se mají z jednání údajně dostávat k zástupcům tabákových firem. Ty je pak využívají ve své kampani proti navržené legislativě, tvrdí zdroj EurActivu.

„V některém místě řetězce dochází k úniku zpráv z pracovních setkání. Tabákové firmy se pak obracejí na vlády některých států a stěžují si na pozice, které některé země zastávají,“ uvedl.

Na zvýšenou aktivitu tabákové lobby si stěžují i poslanci Evropského parlamentu, píše EurActiv.com. Zákonodárci jsou prý „bombardováni“ e-maily, dopisy a dalšími materiály, které argumentují proti návrhu směrnice. Argumenty se prý přitom zaměřují zejména na ekonomické aspekty regulace, mezi které patří i zmíněné obavy z posílení nelegálního obchodu.

Kampaň mezi europoslanci i členskými státy prý přináší své výsledky. „Pozice některých členských zemí se velice podobají pozici tabákového průmyslu,“ uvedl jiný zdroj, který dodal, že se to týká i některých politických skupin v Parlamentu.

„Je smutné se dívat na některé kolegy, kteří za tabákovou lobby nepokrytě kopou a zakrývají to argumenty o svobodné volbě a ekonomickým vydíráním,” řekl k tomu v minulosti EurActivu.cz český europoslanec Pavel Poc (S&D). Na druhé straně dodává, že lobbingu je kolem tabákové směrnice stejně jako v případě jiných „horkých“ témat.

„Tak jako při každém návrhu, který se dotýká výroby a obchodu, dostáváme celou řadu informací a jsme oslovováni zástupci jednotlivých stran. Je to stejné, pokud jednáme o automobilech, energii nebo lécích,“ souhlasí další český zástupce v Parlamentu Milan Cabrnoch (ECR).

„Lobbingu je spíš míň, protože v případě tabákového průmyslu vládně poměrně přísný kodex nesetkávání se s lobbisty tabákových firem,” dodává Poc.

Cabrnoch pak uvedl, že osobně se s žádným tlakem ze strany tabákového průmyslu v souvislosti s revizí směrnice nesetkal.

„Oslovilo mě stanovisko české vlády, Senátu, Poslanecké sněmovny, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu obchodu a cestovního ruchu, dvou nebo tří výrobců cigaret a jednoho odborového svazu. Jejich postoje se značně shodují,“ řekl nedávno redakci (o tom, co těmto institucím na návrhu směrnice vadí, psal EurActiv v jednom ze svých starších článků).

„Zatím se na mne neobrátila žádná organizace, která by návrh novely tabákové směrnice podporovala,“ dodal Cabrnoch.