Greenpeace se bouří proti geneticky upravené kukuřici

Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace včera vyzvala členské státy Evropské unie, aby přijaly na národní úrovni opatření proti pěstování geneticky modifikované Bt kukuřice MON810.

Podle studií, které má Greenpeace k dispozici, existují důkazy o nepříznivém vlivu insekticidních GM plodin na některé druhy motýlů a bezpečnost pěstování těchto plodin je tím zpochybněna. Pokud jsou larvy motýla monarchy vystavené pylu Bt kukuřice, pouze necelých 80% z nich dosáhne dospělého stádia, kdy se z nich vyklubou motýli.

V dopise vládám všech členských zemí EU Greenpeace vysvětluje, že ačkoliv MON810 je v EU autorizována pro pěstování, mohou členské státy na národní úrovni její kultivaci zakázat, pokud se vyskytují pochybnosti o bezpečnosti či se objeví nové informace, které bezpečnost produktu zpochybňují. Greenpeace současně předalo představitelům vlád plný text studie o dlouhodobých účincích Bt kukuřice MON810 firmy Monsanto a kukuřice Bt11 firmy Syngenta na larvy motýla monarchy.

V EU až do dubna letošního roku platilo pět let embargo na uznání dalších geneticky upravených plodin. Stalo se tak mimo jiné na základě zpřísnění pravidel pro označování GMO.

Nová pravidla určují, že pokud zboží obsahuje více než 0,9% GMO, musí být viditelně označeno nálepkou s textem „Tento výrobek obsahuje GMO“.

Unie se do jara velice silně bránila dovozu zboží s obsahem GMO, což se pravidelně setkávalo s kritikou Spojených států, Kanady a Argentiny na půdě Světové obchodní organizace (WTO). Podle průzkumů vyvolávají GMO podezření u 70% evropských spotřebitelů.