Evropská komise žádá další omezení v produkci cukru

Komise v pátek oznámila omezení produkce cukru pro jednotlivé členské státy až o 13,5%, v závislosti na předchozích omezeních.

Členské státy EU a Evropská komise se dohodly na dalším snižování výroby cukru, aby zabránily nadprodukci a s tím spojenému kolapsu cen. Od června minulého roku je přitom v běhu reforma, která má za cíl omezit trh s cukrem o šest milionů tun během čtyř let. Kompenzace za tunu ukončené produkce má v prvních dvou letech činit 730 eur.

Nový návrh, o kterém Komise hlasovala ve čtvrtek 22.února, má za cíl snížit mezi lety 2007 a 2008 produkci cukru o dva miliony tun, což představuje 13,5% celkové produkce. Tento objem se však nevztahuje na všechny členské státy bez rozdílu. Evropská komise došla k názoru, že je třeba ocenit státy, které dobrovolně snížily svou produkci pod stanovenou míru. Proto země, které již dříve omezily výrobu cukru o více než 50% (například Řecko či Portugalsko), budou moci nadále produkovat stejný objem. Tento padesáti procentní práh byl součástí dohody, kterou Rada podepsala v listopadu 2005. Dohoda zaručila regionům, pěstitelům a výrobcům, kteří byli postiženi takto drastickým snížením, dodatečnou podporu.

Na státy, které snížily výrobu o méně než 50%, bude platit proporčně stanovené omezení. Například země, která snížila produkci o 25%, ji napříště sníží jen o 6,75%, tedy o polovinu. Konečné rozhodnutí bude vydáno v říjnu tohoto roku. Pokud bude rozhodnuto o omezení vyšším než stanovených 13,5%, nebude na předešlé snahy jednotlivých států brán ohled.

Podle komisařky pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel je mimo tento neodkladný krok také nutné pozměnit pravidla restrukturalizačního fondu, aby se stal atraktivnější pro méně konkurenceschopné výrobce. Stejně tak bude upraven text směrnice 318/2006. S novými návrhy přijde Evropská komise v nejbližší době.