Evropská komise představila akční plán týkající se lesů

Evropská komise včera přijala akční plán zaměřený na udržitelnou správu lesů v Evropské unii. V rámci akčního plánu by mělo být realizováno osmnáct hlavních opatření.

Přijetím akčního plánu o lesích v EU Evropská komise navázala na usnesení Rady z prosince 1998, které se zabývalo strategií rozvoje lesů v Evropské unii. Akční plán poskytuje „rámec pro akce vztahující se k lesům na evropské úrovni a na úrovni členských států“. Komise definovala čtyři hlavní cíle akčního plánu. Ke splnění vymezených cílů by měla přispět realizace osmnácti opatření.

Prvním cílem je v dlouhodobém horizontu zlepšit konkurenceschopnost lesního hospodářství. Komise navrhuje, aby byly především podporovány inovace a výzkum. Pozornost by se měla zaměřit také na odborné školení vlastníků lesů a pracovníků v lesním hospodářství. EK zdůrazňuje návaznost na akční plán týkající se biomasy a na strategii o biopalivech. Jako druhý cíl Komise vytyčila otázku zlepšování a ochrany životního prostředí. V rámci tohoto cíle by měly být prosazovány aktivity zabývající se změnou klimatu a biodiversitou. Posílit by se měl také monitorovací systém lesů a jejich ochrana.

Akční plán by měl také přispět ke kvalitě života. V této oblasti Komise vyzdvihuje nutnost podporovat sociální a kulturní dimenzi lesů. Podle EK by se mělo více prosazovat vzdělání v oblasti životního prostředí a „zkoumat potenciál městských lesů“. Posledním cílem akčního plánu je podpora spolupráce a komunikace. Ta by měla přispět k rovnováze „ekonomických, enviromentálních a socio-kulturních cílů v politikách, které se vztahují k lesům“.

Evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel v souvislosti se zveřejněním akčního plánu uvedl: „Akční plán je koncipován tak, aby významně přispěl k udržitelnému řízení lesů. Naším záměrem je udržet a zvýšit multifunkční roli evropských lesů, a to podporou lepších a udržitelných dodávek zboží a služeb občanům.“

V současné době lesy v EU pokrývají téměř 38% půdy a jejich podíl na celkovém půdním fondu EU se neustále zvyšuje. V letech 2000 – 2005 došlo podle informací Komise ke zvýšení lesního porostu v EU o 2,3 milionů ha. Nejvíce lesů se nachází ve Finsku a Švédsku. Nejméně naopak v Irsku, Nizozemsku a v Dánsku.