Evropská agentura pro bezpečnost potravin zahájila v Parmě svoji činnost

Včera byla oficiálně zahájena činnost Evropské agentury pro bezpečnost potravin (EFSA) v jejím novém sídle, Parmě. Slavnostního otevření byli přítomni předseda Evropské komise José Manuel Barroso, evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele Markos Kyprianou, italský premiér Silvio Berlusconi a výkonný ředitel EFSA Geoffrey Podger.

Evropská agentura pro bezpečnost potravin vznikla jako nezávislá instituce v roce 2002. Svoji činnost zahájila o rok později. Jejím hlavním cílem je podporovat činnost evropských institucí – zejména Komise – v oblasti ochrany spotřebitele. Zaměřuje se na široké spektrum problémů: od provádění odborného hodnocení až po šíření nových informací a spolupráci s dalšími vědeckými institucemi v členských státech EU.

Během svého fungování dokázala EFSA vytvořit dobrou spolupráci s Komisí. EFSA primárně nese odpovědnost za analýzu hodnocení rizik a Komise za řízení. Komise navrhuje také jaká opatření by měla být přijata. EFSA tak poskytuje odborné expertizy, které slouží jako podklad pro rozhodování Komise.

Předseda Evropské komise při slavnostním ceremoniálu prohlásil: „Důvěřující zákazník je základním kamenem soutěživé ekonomiky, a Evropská agentura pro bezpečnost potravin hraje důležitou roli v posilování této důvěry. Občané EU mohou věřit, že seriózní a nezávislé odborné informace budou využity k zajištění nejvyšší úrovně ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin v Evropě.“