EU prosazuje vyšší konzumaci ovoce a zeleniny u dětí školního věku

Program „Ovoce do škol“ má zajistit pravidelnou distribuci ovoce a zeleniny na školy v zemích EU. Kromě okamžitého efektu, kterým bude vyšší konzumace zdraví prospěšného ovoce a zeleniny dětmi, má program dlouhodobější cíl, a to vytvořit zdravé stravovací návyky, které si děti ponesou i do dalšího života.

Souvislosti:

Myšlenka vytvoření programu „Ovoce do škol“ má základ mimo jiné v závěrech druhého Akčního plánu pro jídlo a nutriční politiku Světové zdravotnické organizace (WHO) ze září roku 2007. WHO zde upozorňuje především na nutnost bojovat s obezitou u malých dětí a adolescentů. Jedním z nástrojů může být konzumace alespoň čtyřista gramů ovoce či zeleniny denně.

V lednu minulého roku Evropská komise představila návrh reformy společného trhu s ovocem a zeleninou. Mezi jinými návrh obsahuje také možný způsob zhodnocení případných přebytků ve formě jejich bezplatné distribuce do škol, nemocnic a charitativních organizací, zcela financované Unií, a to až do výše pěti procent objemu, který uvádí na trh organizace producentů. Na podporu spotřeby ovoce a zeleniny pro děti do osmnácti let tehdy Komise navrhla zvýšení finanční spoluúčasti Unie na šedesát procent. Distribuce ovoce a zeleniny do škol má mít kromě blahodárných účinků na zdraví obyvatel EU také dopad na pozdější vyšší spotřebu těchto zemědělských produktů v rámci Unie.

V současné době žije v Evropské unii dvacet dva miliónu dětí s nadváhou. Dalších pět milionů dětí je obézních a toto číslo se každým rokem zvyšuje o čtyřista tisíc. Lepší stravovací návyky mohou pomoci s řešením tohoto závažného problému.

Témata:

Evropská komise včera představila svůj návrh programu „Ovoce do škol“. Na nákup čerstvého ovoce a zeleniny má být každoročně vyhrazeno až devadesát milionů eur z rozpočtu Unie. Členské státy, které se rozhodnou program využít, jej budou spolufinancovat z padesáti procent. Konvergenční regiony, kde je HDP na obyvatele nižší, se budou na financování programu podílet v poměru 75 : 25.

Další kroky:

Podobný program již v některých zemích probíhá. Členské státy by měly ve spolupráci se zdravotnickými a vzdělávacími institucemi, se zástupci průmyslu a zájmových skupin a dalšími zainteresovanými skupinami vypracovat vnitrostátní strategii, přičemž Komise počítá s odstartováním projektu ve školním roce 2009/2010.

Nejprve je ovšem třeba souhlasu Rady a Parlamentu.