EU přijala mimořádná opatření k zastavení růstu cen obilí

V reakci na „historicky vysoké ceny“ na trzích s obilovinami Evropská komise včera navrhla, že evropským zemědělcům povolí využít 3,8 milionů hektarů půdy která nyní musí obvykle ležet ladem ke zvýšení obilné produkce.

Pravidlo, podle nějž musí zemědělci ponechat 10% půdy ladem aby nedocházelo k nadprodukci, bude v rámci plánu, který včera přijala Komise, do příští sklizně dočasně zrušeno. Pro přijetí návrhu je zapotřebí získat do konce měsíce souhlas ministrů zemědělství a Evropského parlamentu. Návrh předložila Komise poté, co nízké zásoby obilovin vytlačily ceny na „historicky vysokou“ úroveň.

„Zásoby určené na intervence poklesly z 14 milionů tun na počátku období 2006/2007 na zhruba 1 milion tun letos v září. Tvoří je především zásoby kukuřice v Maďarsku. Snížení podílu půdy, která má zůstat ladem z 10% na 0% by podle očekávání mělo zvýšit produkci přinejmenším o 10 milionů tun,“ uvedla Komise v prohlášení.

Dočasné odstranění pravidla by dále mělo zabránit tomu, aby se příští rok opakovala stejná situace, dodala. „Slabá úroda v roce 2008 ve spojení s 10% půdy, která by ležela ladem, by pro vnitřní trh představovala potenciálně vážné riziko.“

Za vysoké ceny může podle Evropské komise především špatné počasí: „Sklizeň z úrody v roce 2007 je podle odhadů v současné době pod úrovní z loňského roku kvůli suchému a neobvykle horkému počasí v dubnu, nepříznivému počasí v západních členských státech během léta a vlnám sucha a horka v jihovýchodní Evropě.“

Evropská komise ovšem neunikla kritice. Počátkem měsíce se dostala pod palbu kritiky za to, že dopustila zhoršení situace v případě podobného nedostatku na trhu s mlékem. „Tento nedostatek…bude mít závažný řetězový efekt na ceny mléka a přidává se k nárůstu nákladů dalších základních potravin (obilnin, krmiva pro dobytek, masa, atd.),“ zaznělo ze strany Socialistů v parlamentní diskusi, která se konala 5. září.

Komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boel na svém blogu před nedávnem komentovala nárůst cen mléčných výrobků a pšenice: „Nedávný cenový vývoj není ničím menším ani ničím větším než činností trhu, což je přesně to, co od evropského zemědělství v roce 2007 chceme.“

Komise uvedla, že budoucnost systému ponechávání půdy ladem bude přezkoumán v listopadu u příležitosti zahájení rozsáhlé revize Společné zemědělské politiky.