Drobní zemědělci nemusí vést podvojné účetnictví ani příští rok

Operační program pro drobné zemědělce nebude vyžadovat vedení podvojného účetnictví ani v roce 2005.

Pro rok 2004 vyjednalo Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí, že drobní zemědělci s obratem do 6 milionů Kč nemusí vést pro čerpání peněz z Operačního programu Zemědělství podvojné účetnictví. Podle vyjádření Ministerstva financí zůstává tato výjimka platná i do budoucna.

Podvojné účetnictví samozřejmě také nemusí vést subjekty, které se stanou konečnými příjemci prostředků ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. To se týká příjemců jednotné platby na plochu (SAPS) a podpor poskytovaných v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP).

Ministerstvo financí s definitivní platností vymezilo povinnost vedení podvojného účetnictví od 1. ledna 2005. Tato povinnost se podle zákona o účetnictví rozšiřuje na fyzické osoby, které jsou podnikateli a v roce 2004 se stanou účetní jednotkou. Jedná se zejména o tyto případy:

  • Fyzická osoba (podnikatel), která při své podnikatelské činnosti v roce 2003 dosáhla obratu vyššího než 6.000.000 Kč. Přitom nehraje roli, jakého obratu dosáhne v roce 2004, vždy má povinnost od 1. ledna 2005 začít vést podvojné účetnictví, pokud v roce 2004 svoji podnikatelskou činnost neukončí;

  • Fyzická osoba (podnikatel), která v roce 2003 nepřekročila stanovený obrat, a přesto se do 31. prosince 2004 rozhodne vést podvojné účetnictví dobrovolně;

  • Fyzická osoba (podnikatel), která v roce 2003 nepřesáhla obratu 6.000.000 Kč, avšak v průběhu roku 2004 se stane účastníkem sdružení bez právní subjektivity a alespoň jeden z ostatních účastníků bude buď:

  1. tuzemskou právnickou osobou,

  2. zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která na území České republiky podniká nebo provozuje jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,

  3. organizační složkou státu,

  4. fyzickou osobou zapsanou jako podnikatel v Obchodním rejstříku, fyzickou osobou, která dobrovolně povede v roce 2004 podvojné účetnictví,

  5. fyzickou osobou (podnikatelem), která v roce 2003 překročila obrat 6.000.000 Kč.