Dotace českým zemědělcům by v roce 2010 měly dosáhnout 40 miliard korun

Česká vláda dnes projednává koncepci agrární politiky pro období po vstupu země do EU (2004–2013). Podpora domácím zemědělcům se bude soustavně zvyšovat až na 40 miliard korun v roce 2010.

Jak uvádí návrh koncepce, rozhodující podíl na zvyšování dotací budou mít přímé platby, ale navýší se i prostředky na podporu venkova. Letos čeští zemědělci dostanou z unijního rozpočtu čtvrtinové přímé platby ve srovnání s konkurenty ze států bývalé Patnáctky. Česká republika může tento rozdíl dorovnávat z vlastního rozpočtu v období 2004–2006 na 55 až 65% výše podpor vyplácených ve starých členských zemích. Letos šlo z české kasy na doplatky 5,2 miliardy korun. Celkový objem podpor se první tři roky členství může pohybovat kolem 30,5 miliardy korun ročně. Jestliže se bude doplatek z národních zdrojů kontinuálně zvyšovat, dostanou se přímé podpory na úroveň starých členských zemí EU v roce 2009 u větších a 2011 u menších zemědělských podniků.

Čeští zemědělci začínají už krátce po vstupu pronikat především na německý a rakouský trh, kde konkurují hlavně nižší cenou. První kontrakty v současnosti uzavírají výrobci mléka a vepřového masa, začaly i cukrovary. V důsledku to však může zvýšit ceny v České republice. Zatím se export mléka či vepřového do českých cen nepromítl, protože jde o malá množství, uvádí dnešní Hospodářské noviny. List podotýká, že rolníci svou produkci vyvážejí za vyšší ceny přesto, že od českého státu berou miliardové dotace.

Návrh koncepce agrární politiky předpokládá pokračující restrukturalizaci podniků, spojenou s postupným přesunem chovu skotu z nížin do podhorských a horských oblastí. Zároveň lze čekat zvýšení produkce zejména u obilovin a olejnin. Určitý, možná jen přechodný pokles produkce se naopak může projevit v chovu prasat a drůbeže. Očekává se, že do zemědělství začne pronikat zahraniční kapitál a domácí nezemědělský kapitál.