Co se nelíbí vládě, Parlamentu nebo průmyslu na tabákové směrnici EU?

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Grant Cochrane

Debata o regulaci výroby a prodeje tabákových výrobků se rozběhla a objevuje se řada kontroverzních témat. EurActiv se zaměřil na postoj české vlády a podnikových svazů, oslovil také sdružení spotřebitelů nebo odborníky na odvykání tabáku. Jak se dívají například na zákaz mentolových cigaret nebo na větší zdravotní varování na krabičkách?

Evropská komise v prosinci minulého roku předložila návrh na revizi směrnice, která reguluje výrobu a prodej tabákových výrobků. Návrh v současné době projednává Evropský parlament a zabývají se jím i členské státy. Mezi europoslanci i národními hráči vzbudila nová legislativa poměrně velkou pozornost.

Návrh směrnice předpokládá například zavedení kombinovaného zdravotního varování na krabičkách cigaret. Vedle varovného textu by mělo obsahovat i obrázky. Takové varování by mělo pokrývat 75 % plochy krabičky (v současné době je to přitom 30 % přední plochy a 40 % zadní plochy). Členské státy navíc dostávají možnost zavést jednotná balení, která se od minulého roku používají v Austrálii.

Podle loňského zvláštního Eurobarometru má zavedení obrázkových varování podporu evropské veřejnosti. Varovné obrázky na všech baleních tabákových výrobků podpořilo podle průzkumu 76 % z více než 26,5 tisíc respondentů.     

Některé ze členských států EU, včetně České republiky, proti tomuto opatření protestují – zejména kvůli zvětšení plochy, kterou má varování zabírat. Vyslovila se proti němu vláda i obě komory Parlamentu. Podle kritiků by mohlo docházet k poškozování práv vlastníků loga, ochranných známek a průmyslových vzorů.

„Administrativním zásahem by výrobce přišel o reálnou možnost komunikace se zákazníkem, možnost propagace a dokonce i jasné identifikace svého výrobku,“ uvedl v připomínkách například také Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

„Varování, která jsou na krabičkách dnes, jsou jasná a zřejmá. Jako spotřebitelé jsme buď všichni svéprávní, anebo nejsme svéprávní. Musíme za své osudy do určité míry rozhodovat sami,“ řekl pak EurActivu předseda představenstva Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal.

Český senát se domnívá, že dosud nebyl dostatečně prokázán dopad varování na spotřebu cigaret. Evropská komise ovšem argumentuje mimo jiné studií z roku 2009, kterou vypracovala agentura Sambrook Research. Podle jejích výsledků zdravotní varování přispívají k lepší znalosti výrobku a pomáhají měnit spotřebitelské chování. Kombinované varování je prý přitom mnohem efektivnější než pouhý text.

Mentol a čokoláda

Směrnice počítá také se zákazem charakterizujících příchutí tabákových výrobků, jako jsou mentol, čokoláda nebo vanilka. Podle přesvědčení Komise by neměly cigarety a další výrobky chutnat jinak než po tabáku. Cílem regulace je přitom hlavně snížení počtu kuřáků mezi dětmi a mladistvými. Příchutě prý zvyšují atraktivitu kouření pro mladé.

„Jsou to samozřejmě lákavé příchutě pro děti,“ řekla redakci o čokoládových nebo jiných sladkých příchutích předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku Eva Králíková, která je v Česku pravděpodobně nejznámější odbornicí v oblasti odvykání kouření.

„Pokud je regulace charakterizujících přísad zamýšlena jako preventivní opatření proti kouření mladistvých, pak je bezpředmětné, aby se zákaz týkal např. mentolu, protože ten je podle dostupných dat oblíben především u starší generace kuřáků,“ podotýká k tématu česká vláda.

Se zákazem příchutí nesouhlasí ani Svaz průmyslu nebo Hospodářská komora ČR. Návrhy spočívající v diskriminaci některých produktů narušují podnikatelské prostředí a oslabují ekonomický potenciál vnitřního trhu, tvrdí v připomínkách také Potravinářská komora ČR. Například v případě mentolu prý nebylo vědecky prokázáno, že má vliv na kouření dětí a mladistvých, tvrdí podobně jako vláda.

Odborníci na druhé straně upozorňují na rizika, která „ochucené“ cigarety přinášejí. „Mentol je nebezpečný především proto, že dráždí chladové receptory v krku. Kuřák má pocit, že vdechuje chladný čistý vzduch, ačkoliv opak je pravdou,“ vysvětlila docentka Králíková. Kouř z mentolových cigaret tak prý kuřák vdechuje mnohem intenzivněji, čemuž odpovídá i vyšší dávka vdechnutých škodlivin.

V případě čokoládových příchutí nebo cukru je věc o něco složitější. „Návykovost cigaret je samozřejmě způsobena především nikotinem. Ten vyplavuje dopamin, což vyvolává pocit slasti. Obecně je dopamin jedním z neuromediátorů, které způsobují dobrou náladu,“ řekla reakci Králíková.

Kuřáci mají v určité části mozku více dopaminu, protože mají méně látky, která dopamin rozkládá. „Ta se jmenuje monoaminooxidáza (MAO). Takové látky jako cukr nebo čokoláda podporují syntézu inhibitorů této látky, takže vlastně zvyšují návykovost,“ dodává expertka. (Inhibitor je látka, která zpomaluje nebo zcela zastavuje určitou reakci – pozn. red.).

Méně škodlivé?  

Vedle existujících druhů tabákových výrobků se má regulace vztahovat také na nové kategorie produktů, které se na trhu objeví až po jejím vstupu v platnost. Nové kategorie by navíc měly podléhat oznamovací povinnosti a měly by být schvalovány na úrovni členských států.

„Regulace nových produktů zcela pomíjí rostoucí poptávku po výrobcích se sníženou škodlivostí,“ tvrdí v připomínkách SP ČR, podobně jako Potravinářská komora. Návrh se tak prý ve svém důsledku staví „proti úsilí výrobců vyvíjet a uvádět na trh méně škodlivé alternativy ke konvenčním cigaretám.“

Vzhledem k tomu, že na nové výrobky by se vztahovala stejná pravidla jako na existující produkty, by totiž výrobci na obalech nesměli uvádět žádné informace o případné snížené škodlivosti.

„Neumím posoudit, jestli bude do budoucna možné vyrábět nějaké nové kategorie. Je ale fakt, že by se dopředu neměla předjímat pravidla pro takové nové výrobky. K návrhu jsme ale v tomto bodě spíše neutrální,“ sdělil redakci Libor Dupal ze Sdružení českých spotřebitelů.  

Rozsáhlé pravomoci  

Jak již EurActiv zmiňoval ve svých minulých článcích, české vládě ani Parlamentu se příliš nezamlouvá rozsah přenesených pravomocí, které si Komise v návrhu směrnice přisuzuje.

Sněmovní výbor pro evropské záležitosti pak podobně jako zákonodárci z některých jiných členských zemí zaslal Komisi odůvodněné stanovisko kvůli možnému překročení principu subsidiarity. Podobně se na věc dívá i Senát, který své stanovisko k návrhu směrnice schvaloval minulý týden (EurActiv 20.3.2013).

Čeští představitelé se tak domnívají, že regulaci tabákových výrobků by měla Komise přenechat spíše členským státům. Ne všichni s tím ale souhlasí.

„Diskuse vedená o renacionalizaci tabákové legislativy je pozicí tabákové lobby, jednou z posledních bašt odporu", sdělil redakci europoslanec Pavel Poc (S&D), který zasedá ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. „Tabáková lobby tuto pozici zvolila až v poslední době právě z nedostatku jakýchkoli objektivních argumentů,“ tvrdí.

„Řekl bych, že počet mrtvých v důsledku kouření je tak vysoký, že by byla spíše na místě spolupráce než malicherný spor o kompetence. Bez harmonizace prostě nejsou postupy jednotlivých států dost účinné a návrh celoevropské směrnice v tomto směru pokládám za logický krok,“ dodává.

Precedens pro ostatní

Zatímco vláda a Parlament se podle svých vyjádření obávají přílišné regulace z evropské úrovně, podnikové asociace se domnívají, že regulace tabákových výrobků by se mohla stát precedentem pro jiné oblasti.

„V případě úspěchu lze s jistotou očekávat pokus o zásahy do dalších průmyslových odvětví, jež budou prohlášeny za ‚ne-normální‘ přestože legální. Potravinářství i vybrané spotřební zboží je již nyní předmětem veřejné debaty, v níž zaznívají návrhy na zákazy, regulaci či vyšší zdanění,“ tvrdí Potravinářská komora.

„Vezme-li Komise tento svůj návrh jako precedent, mohou se příště obětí regulace stát i jiné oblasti výroby a obchodu, například potraviny či alkohol,“ domnívá se Hospodářská komora.

„Je věcí názoru, jestli se tím zakládá nějaký precedens, a já názor nikomu neberu,“ sdělila EurActivu europoslankyně Zuzana Roithová (EPP), která je členkou výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Připomněla, že s každým návrhem směrnice musí souhlasit také většina europoslanců a členských států.

K revizi dosavadní směrnice z roku 2001 přitom Komisi vyzvala Evropská rada, která reprezentuje členské země. „Nefunguje tu žádný diktát, Evropská komise je zkrátka povinna pracovat a členské státy měly dát případně už dávno najevo, že s kouřením nechtějí bojovat. V takovém případě by Komise nic nenavrhovala,“ dodala europoslankyně.

Je podle ní přirozené, že proti řadě návrhů exekutivy se ozývá kritika. Navržená legislativa pak podle ní často doznává významných změn. „Bude se o tom jednat a výsledkem bude kompromis,“ domnívá se. „Je samozřejmě věcí každé země, jak se k otázce postaví. Vychází to z toho, jak má nastaveny priority v oblasti boje s kouřením,“ dodala.