Členské země musí zveřejnit všechny příjemce zemědělských dotací

Evropská komise včera přijala nařízení, které jednotlivým členským zemím ukládá, jakým způsobem mají zveřejňovat informace o všech příjemcích finanční podpory v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

V roce 2006 bylo přijato nařízení, které členským státům Evropské unie uložilo povinnost každý finanční rok zveřejňovat seznam všech příjemců dotací z evropských fondů týkajících se zemědělství a rozvoje venkova.

V listopadu 2007 Rada přijala hlavní zásady nařízení, které včera definitivně odsouhlasila Evropská komise a které po členských státech EU požaduje dodržování stanovených postupů při zveřejňování údajů o všech příjemcích finančních podpory z fondů EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova.

Podle nařízení musí každý členský stát na národních internetových stránkách zpřístupnit veřejnosti takové informace, které jí umožní „vyhledat příjemce plateb podle jména, obce, částky (v příslušné měně), kterou obdržel, nebo kombinací těchto tří kritérií a tyto informace si stáhnout ve formě jediného souboru údajů“. Členské státy mají také povinnost informovat dotčené příjemce o zveřejnění požadovaných údajů, přičemž musí zajistit, aby tyto informace byly zveřejněny v souladu s evropskou legislativou o ochraně osobních údajů.

Informace o příjemcích dotací musí být zpřístupněny vždy do 30. dubna následujícího roku, kdy byly evropské dotace vyplaceny. Na internetových stránkách by měly být tyto údaje dostupné po dobu dvou let od jejich zveřejnění. První informace by měly zveřejněny do 30. září tohoto roku, a to u dotací na rozvoj venkova. Údaje o přímých platbách zemědělcům musí být zveřejněny do 30. dubna 2009.

Nařízení ponechává volnost členským zemím, aby samy rozhodly o tom, kdo bude za zveřejňování těchto informací zodpovědný. Komise bude mít vlastní internetovou stránku, na které budou pouze odkazy na národní webové stránky.

Šestnáct členských zemí EU (Belgie, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Švédsko, Velká Británie) včetně České republiky už tyto informace zveřejňují. V případě České republiky lze požadované údaje nalézt na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boel uvedla: „Jedná se o peníze daňových poplatníků, takže je velmi důležité, aby občané věděli, za co byly utraceny. Transparentnost by také měla zlepšit správu těchto fondů, neboť se posílí veřejná kontrola toho, jak jsou finanční prostředky vynakládány. Jenom tak můžeme docílit informované diskuze o budoucnosti Společné zemědělské politiky. O transparentnost jsme se zasazovali společně s Evropským parlamentem a jsme rádi, že jsme dosáhli dohody o tom, jakým způsobem bude systém fungovat.“