Boj o složení cigaret v Evropě pokračuje

zdroj: Pixabay.com; autor: Dirk Schumacher

Ztráta pracovních míst nejen v Evropě, ale i v zemích Afriky nebo Spojených státech. Toho se podle svého prohlášení obávají pěstitelé tabáku, kteří se ozvali se svým názorem vůči nové evropské tabákové směrnici. Jednání o nové legislativě v EU vrcholí a jedním z diskutovaných témat je vytvoření seznamu povolených látek. Česko je proti jeho zavedení.

Pěstitelé tabáku se obávají, že kvůli nové podobě evropské tabákové směrnice nebude technicky možné vyhovět kritériím pro povolené přísady v tabákových výrobcích. Hrozí tak prý ztráty pracovních míst nejen v tabákovém průmyslu, ale také v zemědělství. Důvodem je návrh na zavedení seznamu povolených látek, které mohou cigarety a tabák pro ruční balení obsahovat.

Podle zemědělců lze chápat, že chce Komise zakázat přísady, které vytvářejí charakteristické příchutě tabákových výrobků a které mohou zvýšit atraktivitu těchto produktů hlavně pro mladé lidi. To je jeden z hlavních bodů směrnice (EurActiv 24.6.2013). Tzv. pozitivní seznam, tedy seznam povolených přísad, ale podle nich situaci značně komplikuje. Píšou to ve svém dopise adresovaném britské europoslankyni Lindě McAvanové (S&D), která má směrnici na starost jako parlamentní zpravodajka.

O vytvoření seznamu složek povolených pro tabákové výrobky se hovoří již ve směrnici z roku 2001, kterou má aktuálně projednávaný legislativní návrh novelizovat. Zatím ale na evropské úrovni nevznikl. Nově se návrh na jeho vytvoření objevil během projednávání revidované směrnice v Evropském parlamentu, který jej podpořil i během říjnového plenárního hlasování (EurActiv 26.7.2013).  

V některých členských státech EU seznam povolených přísad existuje. Jiné mají seznam zakázaných látek a některé (jako například Česká republika) mají oba. Podle europoslanců by ale mělo dojít k harmonizaci. Navrhují, aby byly z pozitivního seznamu diskvalifikovány všechny látky, které mohou být nebezpečné samy o sobě nebo během procesu spalování. Výrobci by museli prokazovat, že přísady, které používají, jsou v souladu s těmito kritérii.

Vycházet by se přitom podle europoslanců mělo z nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) z roku 2008. Podle kritiků by to v podstatě znemožnilo cigarety a další produkty vyrábět. Na seznamu CLP je prý totiž uvedeno 70 až 80 % přísad, které se při výrobě používají. Navíc je na něm uveden oxid uhelnatý, který vzniká při spalování. To by prý znamenalo v podstatě zákaz všech složek, které v cigaretách jsou.

Podle zpravodajky McAvanové je však nutné, aby se při vytváření pozitivní seznamu reflektovalo i to, že některé látky v cigaretách vznikají teprve v procesu spalování. „Bez toho nemá regulace smysl. Cigarety se přece zapalují. Kouřit cigaretu bez zapálení by bylo jako řídit auto, které nejede,“ řekla novinářům pro říjnovém hlasování.

Pravomoci Komisi nepředávat

O návrhu teď parlamentní vyjednavači diskutují se zástupci členských zemí, tak aby Parlament a Rada EU dosáhly co nejrychlejšího kompromisu. Jejich cílem je totiž schválit směrnici nejlépe ještě do konce roku (EurActiv 12.8.2013). Zatím však stále není jisté, jestli se jim to podaří.

Členské státy přitom zatím se zavedením pozitivního seznamu v rámci směrnice nepočítají. „Obecný přístup Rady zmiňuje možnost vytvoření pozitivního seznamu přísad – ovšem do budoucna,“ dodává tiskový mluvčí Stálého zastoupení České republiky při EU Michal Bucháček. Podle zpravodajky McAvanové je to právě jedno z témat, nad kterými je teprve potřeba dosáhnout kompromisu.

Česko návrh na vytvoření pozitivního seznamu nepodporuje. Podle ministerstva zemědělství, které má směrnici v gesci, vadí především předávání pravomocí do rukou Evropské komise. Povolené přísady by prý totiž měly určovat samotné státy. „Česká republika byla již od počátku vyjednávání proti zákazu charakterizujících příchutí a tato pozice platí i nadále,“ dodává k tomu Bucháček ze Stálého zastoupení.

Také pěstitelům tabáku, kteří se obrátili k McAvanové, vadí, že EU by měla schválit vznik seznamu, který dosud neexistuje a jehož podoba bude v rukou Komise. Návrh prý také neprošel důkladným zhodnocením dopadů.

Myslete na Ameriku

Konečným dopadem návrhu by mohly být výrazné ztráty pracovních míst v zemědělství, tvrdí pěstitelé. Obavy se týkají hlavně těch, kdo pěstují tabák odrůdy burley, při jejímž zpracováním je třeba používat řadu přísad (EurActiv 6.3.2013). Zemědělci upozorňují například na Malawi, kde prodej tabáku představuje 60 % vývozů. EU je také hlavním trhem pro tabák odrůdy burley pěstovaný ve Spojených státech.

Přísný zákaz přísad by tak prý znamenal nejen ztrátu pracovních míst v řadě zemí, ale také možný pokles obchodu s USA. „Návrh má nezamýšlený důsledek v podobě diskriminace amerických pěstitelů tabáku burley. Mohl by ohrozit snahy o dojednání transatlantické zóny volného obchodu,“ varují.

Že by tabáková směrnice mohla zkomplikovat probíhající jednání o obchodní dohodě s USA, na to již v létě poukázalo několik amerických senátorů. Zámořská média ovšem upozornila na to, že jde o politiky s blízkou vazbou na tabákový průmysl (EurActiv 17.6.2013).