Američtí farmáři reagují na evropské obavy z geneticky upravených plodin

Američtí farmáři nechápou, proč jejich evropští kolegové odmítají pěstovat genově upravené plodiny. Američtí farmáři se snaží za každou cenu svůj hektarový výnos zvyšovat a kritizují své evropské kolegy, že je jim výnos jedno, když stejně dostanou podporu. Za evropskými obavami ale stojí i strach z neznámých následků požívání genově manipulované stravy. Američtí farmáři jsou nuceni na obavy na evropském trhu reagovat speciálními programy.

Evropské moratorium na nákup genově upravené kukuřice typu Bt 11 v dubnu 2004 vypršelo. Přesto zůstává Evropa a především evropští farmáři vůči genově upraveným plodinám skeptičtí. Praxe ze spojených států ukazuje, že lze skloubit bio farmaření a pěstování genově upravených plodin, potvrzuje místopředseda Svazu pěstitelů kukuřice Leon Corzine.

Američtí farmáři reagují na evropskou nedůvěru spotřebitelů vůči geneticky upraveným plodinám programem „Know before you grow“, což znamená v překladu zhruba „znej, předtím než zaseješ“. Program spočívá v tom, že farmář si ještě před zasetím plodin rozmyslí, pro jaký trh bude plodinu pěstovat. Podle toho zvolí také metodu produkce a odrůdu. Předpokladem realizace tohoto programu je uzavření alespoň předběžného kontraktu na budoucí produkci.