MPO vyhlásilo novou výzvu v rámci OP LZZ – EDUCA

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo novou výzvu v rámci Prioritní osy 1 Adaptabilita Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Nová výzva byla vyhlášena v rámci oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, Prioritní osy 1 Adaptabilita Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Jedná se globální grant Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu – EDUCA.

Cílem oblasti podpory je zvýšit kvalifikační úroveň, profesní dovednosti a znalosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, a tak přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných NACE.

V rámci globálního grantu jsou podporovány projekty zaměřené na specifické vzdělávání zaměstnanců subjektů podnikajících v následujících kategoriích CZ-NACE:

 • Sekce C Zpracovatelský průmysl (kromě 12 Výroba tabákových výrobků)
 • Sekce D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
 • Sekce E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
 • Sekce F Stavebnictví
 • Sekce G Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a to jen v těchto kategoriích:
  • 45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
  • 45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství – s výjimkou obchodu s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
 • Sekce H Doprava a skladování a to jen v těchto kategoriích:
  • 52.1 Skladování
  • 52.24 Manipulace s nákladem
 • Sekce J Informační a komunikační činnosti a to jen v těchto kategoriích:
  • 62 Činnosti v oblasti informačních technologií
 • Sekce M Profesní, vědecké a technické činnosti a to je v těchto kategoriích:
  • 71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
  • 71.2 Technické zkoušky a analýzy

Podporované aktivity:

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli
  • odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace
  • získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele
 • aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici
 • tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • příprava podnikových lektorů

V této výzvě budou podporovány zejména projekty komplexního charakteru, které jsou zaměřeny především na aktivity vlastní realizace profesního vzdělávání zaměstnanců.

Celkem je na realizaci aktivit vyčleněno 300 milionů Kč. Minimální výše podpory na jeden projekt činí 500.000 Kč, maximální pak 8 milionů Kč.

Projektové žádosti se podávají od 1. července do 30. října 2009 do 12:00 hodin na adrese Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.